Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Verder uitstel bedrag ineens

Door Mike Veerman | Januari 30, 2023

Het verdere uitstel van het bedrag ineens is formeel aangekondigd. In dit artikel gaan wij in op belangrijke punten uit de nota’s van minister Schouten inzake het wetsvoorstel.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 18 januari jl. is het verwachte verdere uitstel van het bedrag ineens, nu naar 1 januari 2024, formeel aangekondigd. Daarnaast heeft Minister Schouten een nota van wijziging alsmede een nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel herziening bedrag ineens aan de Kamer gestuurd. In dit artikel gaan wij in op enkele belangrijke punten uit deze nota’s.

Uitgestelde inwerkingtredingsdatum

Een belangrijk punt van de nota van wijziging is dat de voorgenomen inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel herziening bedrag ineens en de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen (voor wat betreft het bedrag ineens) wordt verschoven van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024. De regering vindt het belangrijk dat deelnemers goed worden geïnformeerd over het keuzerecht bedrag ineens. Dit vergt allereerst goede informatie vanuit pensioenuitvoerders en daarnaast voldoende tijd voor een deelnemer om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Het is belangrijk dat pensioenuitvoerders deelnemers tijdig informeren over de keuzemogelijkheid. Daarnaast zal het wetsvoorstel met zorgvuldigheid door de Kamer worden behandeld, waarvoor een adequate termijn nodig is.

Een uitgestelde inwerkingtredingsdatum betekent wel dat deelnemers die vóór de ingestelde ingangsdatum (lees: 1 januari 2024) met pensioen gaan geen gebruik kunnen maken van het keuzerecht bedrag ineens.

Aangezien het aanbieden van het keuzerecht bedrag ineens een verplichting van de pensioenuitvoerder betreft, betekent dit dat het opnemen van een bedrag ineens vanaf de inwerkingtredingsdatum bij alle pensioenuitvoerders mogelijk moet zijn. Als een deelnemer bij meerdere pensioenuitvoerders ouderdomspensioen heeft opgebouwd, heeft hij of zij deze keuze per pensioenregeling. Het keuzerecht bedrag ineens is zo vormgegeven dat een deelnemer bij iedere pensioenuitvoerder de mogelijkheid heeft om maximaal 10% van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen als een bedrag ineens op te nemen.

Voor komende nazomer is een consultatie aangekondigd die onder meer betrekking zal hebben op de eventuele introductie van diezelfde mogelijkheid voor in te gaan nabestaandenpensioen.

Transitie

Indien een deelnemer op de pensioeningangsdatum ervoor kiest om een bedrag ineens op te nemen en – mits aan de voorwaarden voldaan – de uitbetaling ervan uit te stellen, zet de pensioenuitvoerder het bedrag ineens als een brutoreservering apart ten behoeve van de latere uitbetaling. Hierdoor ontstaan er geen problemen als de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel tussen het moment van pensionering en het moment van uitgestelde uitbetaling plaatsvindt. Het geld staat immers al gereserveerd voor de betreffende deelnemer. De verkorting van de periode tussen de pensioeningangsdatum en het uitgestelde uitbetalingsmoment draagt bij aan het beperken van de complexiteit en uitlegbaarheid bij de transitie.

Voorts wordt benadrukt dat het keuzerecht (lees: het bedrag ineens) los staat van het wetsvoorstel toekomst pensioenen. Zowel in het huidige als in het nieuwe pensioenstelsel is – zodra de wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen (voor het specifieke onderdeel bedrag ineens) en het wetsvoorstel herziening bedrag ineens in werking zijn getreden – opname van een bedrag ineens mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mike Veerman.

Auteur

Legal Consultant

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us