Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

DNB-consultatie toezichtsbeleid onder de WTP

Door Wichert Hoekert | Januari 30, 2023

DNB heeft einde december een consultatie opengesteld over het voorgenomen toezichtsbeleid onder de Wet toekomst pensioenen.
Retirement
Pensioenakkoord

Vrijwel direct na de afronding van de behandeling van de WTP in de Tweede Kamer heeft DNB einde december een consultatie opengesteld over het voorgenomen toezichtsbeleid onder de Wet toekomst pensioenen. De consultatie is onderverdeeld in twee toezichthoudersregelingen (over de melding van het invaarbesluit en over de onderbouwing van de risicodelings- en solidariteitsreserve) en vijf beleidsuitingen:

  • over het overbruggingsplan;
  • over de risicohouding;
  • over het contract;
  • over invaren en de opdrachtaanvaarding;
  • en over het implementatieplan.

Reacties op de consultatie kunnen tot en met 24 februari worden ingediend. WTW zal gebruik maken van de gelegenheid reactie uit te brengen.

Het eerste overbruggingsplan moet uiterlijk 1 september 2023 worden ingediend. De projectie wordt daarin afgeleid van de rentetermijnstructuur op basis van de nieuwe UFR-methodiek. Bij indiening van het overbruggingsplan moet ook de evenwichtigheid van de toepassing van het transitie-FTK worden onderbouwd, en wel aan de hand van een nettoprofijtanalyse waarin tijdelijke toepassing van het transitie-FTK wordt vergeleken met toepassing van het reguliere FTK over de gehele projectieperiode. Overigens is er minder reden tot toepassing van het transitie-FTK in 2023 nu de versoepelde indexatieregels worden geprolongeerd tot het moment waarop de WTP van kracht wordt; naar verwachting 1 juli 2023.

De risicohouding moet gebaseerd zijn op onder meer de uitkomsten van een risicopreferentieonderzoek. Het risicoprofiel moet vervolgens jaarlijks (voor maatmensen per geboortejaargroep en per regeling, en zowel voor actieven als voor slapers als voor gepensioneerden) aan die risicohouding worden getoetst. Bij overschrijding van de in de risicohouding geformuleerde grenzen moet het beleggingsbeleid daarop binnen afzienbare tijd worden aangepast. Het fonds moet bovendien van tevoren vastleggen hoe het beleid in een dergelijk geval wordt gewijzigd.

Inzake de werking van het contract wordt uiteen gezet hoe de toedelingsregels worden geformuleerd. Onderdeel daarvan is de monitoring van de feitelijke versus de nagestreefde renteafdekking, zowel bij de directe methode (waarin per cohort een expliciete matching portefeuille wordt gehanteerd waarmee het beschermingsrendement moet worden gerealiseerd) als de indirecte methode (waarin de beschermingsrendementen theoretisch worden bepaald en sowieso worden toegekend). Bij de directe methode moet het fonds per cohort bepalen wat de maximaal toegestane afwijking tussen de beoogde en de gerealiseerde renteafdekking is. Ook hier moeten de maatregelen die worden genomen als dat maximum wordt overschreden op voorhand worden vastgelegd. Door middel van een gevoeligheidsanalyse moeten ook de toedelingsregels voor micro- en macro-langlevenrisico worden onderbouwd.

De consultatiestukken geven verder weer wat opgenomen moet worden in het transitieplan (hoewel formeel niet onder toezicht van DNB) en het implementatieplan. Beide documenten moeten binnen twee weken na afronding op de website van het fonds worden gepubliceerd.

Beide plannen moeten compleet zijn in die zin dat ook wordt geanalyseerd of en zo ja hoe de evenwichtigheid van de transitie kan worden gewaarborgd bij bepaalde rente- en dekkingsgraadontwikkelingen in de periode tussen opstelling ervan en het moment van de feitelijke transitie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us