Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Myter om alder og manglende dialog spænder ben for trivsel i senkarrieren

Af Kristine Seest | 26. Juni 2024

Anerkendelse og tydelig kommunikation om den erfarne medarbejders betydning for arbejdspladsen kan styrke trivsel i senkarrieren og udsætte ønsket om at gå på pension.
N/A
N/A

På bare fem år er antallet af beskæftigede over 67 år på danske arbejdspladser steget med mere end 30 procent – fra 66.388 personer i april 2019 til 89.233 personer i april 2024. Det viser Jobindsats, som er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings databank. Flere ældre, bedre helbred, fleksibilitet i arbejdet og gode økonomiske incitamenter kan være en del af forklaringen på stigningen. Men samtidig med at flere vælger at blive i arbejde, efter at de har nået deres folkepensionsalder, så viser en parallel tendens en stigning i antallet af danskere, der vælger at lade sig pensionere, før de har nået deres folkepensionsalder.

Mangel på arbejdskraft er en udfordring i mange virksomheder, og samtidig kan der være et udbredt ønske om at fastholde de mest erfarne medarbejdere. Det er en anledning til at vende blikket indad i organisationen og vurdere, hvad virksomheden kan gøre for at understøtte trivsel for medarbejdere i senkarrieren – og for at undgå, at de ønsker at forlade arbejdsmarkedet før deres folkepensionsalder.

»Det skaber altid værdi i arbejdet med at højne trivsel i en virksomhed, når indsatserne bliver udviklet med øje for forskelligheder blandt medarbejderne. Det kan være forskelligheder i forhold til jobfunktion, men det kan også være forskelligheder i forhold til alder, erfaring og livsfaser. Opmærksomhed på disse forskelligheder er nødvendig for at skabe en inkluderende arbejdsplads, hvor alle medarbejdere i organisationen kan trives, udvikle sig og samarbejde,« siger seniorspecialist Maria Ebbesen fra WTW Corporate Health & Wellbeing.

Opmærksomhed på forskelligheder er nødvendig for at skabe en inkluderende arbejdsplads, hvor medarbejdere kan trives, udvikle sig og samarbejde”

Maria Ebbesen | Seniorspecialist

Corporate Health & Wellbeing står for faciliteringen af WTW’s Netværk om strategisk sundhed og trivsel og havde inviteret Aske Juul Lassen til at holde oplæg på det seneste netværksmøde i maj. Aske Juul Lassen er lektor i etnologi og aldring på Center for Humanistisk Sundhedsforskning på Københavns Universitet. På netværksmødet var hans primære budskab, at der er brug for at gøre op med fordomme, myter og berøringsangst over for alder, hvis arbejdspladser skal blive mere attraktive for de mest erfarne medarbejdere, og hvis deres teams skal blive mere produktive og dynamiske.

Aflivning af myter og fremhævning af kompetencer

I hans oplæg refererede Aske Juul Lassen til undersøgelsen ’Evaluating Six Common Stereotypes About Older Workers with Meta-Analytical Data’, der har afdækket sammenhænge mellem stereotype opfattelser af seniormedarbejdere og realiteterne. Undersøgelsen dementerer udbredte myter om seniormedarbejdere – myter om at seniorer er mindre produktive, mindre omstillingsparate og har dårligere helbred. Disse myter stemmer ikke overens med den faktuelle viden om menneskers udvikling og om de kompetencer, der udvikles med alderen.

Det er vigtigt, at lederen selv tager ansvar og taler med medarbejderen om mulighederne i netop deres afdeling og i den konkrete jobfunktion”

Helle Guldager | Seniorkonsulent

»Jeg tror myterne, som Aske Juul Lassen omtaler, opstår, fordi den gode samtale udebliver. Vi møder virksomhedernes seniormedarbejdere på vores seniorseminarer, og her kan jeg høre, at de savner dialogen på deres arbejdsplads. De ved ganske enkelt ikke, om de er værdsatte, og hvilke muligheder de har i den afsluttende del af deres karriere,« siger seniorkonsulent Helle Guldager, der er ansvarlig for WTW’s senior-rådgivningskoncept og for at afholde mere end 30 seniorseminarer om året.

Slip berøringsangsten

På Københavns Universitet står Aske Juul Lassen i spidsen for udviklings- og forskningsprojektet ’Seniorpraksis’, der undersøger, hvad der skal til for at skabe bedre muligheder for seniormedarbejdere – og for at fremme et længere og sundere arbejdsliv. Han fremhæver tre ting, der er særlige for at bevare seniorernes lyst til at blive på arbejdspladsen: Et godt helbred, glæde i arbejdet og muligheden for at have indflydelse på senkarrieren. Og for at opnå det, skal virksomhedens ledere slippe deres berøringsangst over for at gå i dialog med medarbejdere, når de når en vis alder. Ifølge Aske Juul Lassen kommer berøringsangsten til udtryk gennem lederes frygt for at være aldersdiskriminerende eller for at indlede en dialog, der kan få medarbejderen til at føle sig gammel eller uønsket og presset til at gå på pension.

For at en virksomhed ikke skal være underlagt berøringsangst over for emnet alder, kan det skabe værdi i dialogen at tage afsæt i de kompetencer, som Aske Juul Lassen fremhæver som særlige for seniorer. Det er kompetencer, som handler om, at man igennem arbejdslivet blandt andet bliver bedre til at danne sig overblik, lære fra sig, se tingene fra flere sider, have emotionel kontrol og yde professionel omsorg.

»Det er vigtigt, at alder og den enkelte medarbejders betydning for arbejdspladsen bliver italesat. Der er selvfølgelig behov for nogle retningslinjer, men jeg oplever, at der er et særligt behov for at understøtte ledere, så de kan gennemføre en god og konstruktiv seniorsamtale. Det handler om at få afklaret, hvad der skal til, for at medarbejderen får en god senkarriere og en god overgang til pension. Mange ønsker ændringer i deres arbejdsvilkår og arbejdstid, og i stedet for at henvise til HR-afdelingen er det vigtigt, at lederen selv tager ansvar og taler med medarbejderen om mulighederne i netop deres afdeling og i den konkrete jobfunktion. På den måde bliver det vedrørende og nærværende, så seniormedarbejderen ved, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre,« siger Helle Guldager.

WTW’s seniorkoncept henvender sig til virksomheders seniormedarbejdere og er en hjælp til, at de kan tilrettelægge deres pensionsøkonomi og skabe en god overgang til pension. Desuden sparrer specialister i WTW med HR og faciliterer forløb for ledere, hvor fokus er at synliggøre virksomhedens holdninger og muligheder for medarbejdere i senkarrieren og at klæde lederne på til at gennemføre den gode seniorsamtale.

Inklusion på arbejdspladsen og trivsel i forskellige livsfaser er et tilbagevendende emne på WTW’s Netværk om strategisk sundhed og trivsel, hvor HR Managers fra forskellige virksomheder mødes tre gange om året for at drøfte og sparre om nye måder at arbejde strategisk med sundhed og trivsel.

Forfatter

Kommunikationskonsulent
email E-mail

Download
Related content tags, list of links Artikel
Contact us