Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Stormfloden har afdækket store huller i forsikringsdækningen

Af Martin Wex | 12. December 2023

Stormfloden i oktober har bragt en række problemstillinger ved stormflodsordningen op til overfladen – og efterladt mange forsikringstagere uden dækning for deres tab.
Climate
ESG In Sight

Tre tusind anmeldelser og skader for mere end én milliard kroner. Det er ifølge Naturskaderådet det foreløbige resultat af den stormflod, der 20. oktober ramte Danmark. Skaderne er især sket på bygninger langs de syd- og østvendte kyster, hvor stormen fik vandstanden til at stige flere meter over det normale og skabte store oversvømmelser i de kystnære områder.

Vandskader, der skyldes forhøjet vandstand og oversvømmelse, er normalt ikke dækket af virksomhedens egne forsikringer, men når Naturskaderådet erklærer, at der er tale om en stormflod, så kan skader på bygninger og løsøre være dækket via den statslige stormflodsordning.

Ordningen yder erstatning for direkte tab i Danmark, hvis to betingelser er opfyldt:

  • Skaderne skyldes stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer
  • Virksomheden har tegnet en brandforsikring i Danmark

Ingen dækning for indirekte tab

Stormfloden i oktober har imidlertid bragt nogle ubehagelige sandheder op til overfladen, da det – til mange forsikringstageres store overraskelse – er langt fra alle tab, der er dækket af ordningen.

Mange forsikringstagere har siden stormfloden i oktober desværre måttet sande, at stormflodsordningen alene dækker direkte tab.”

Jesper Danvad | Chief Broking Officer

»Mange forsikringstagere har siden stormfloden i oktober desværre måttet sande, at stormflodsordningen alene dækker direkte tab. Virksomhederne kan derfor i de fleste tilfælde få erstatning for skader på bygninger og inventar, men der er ingen erstatning at hente for indirekte tab som eksempelvis driftstab og personaleomkostninger,« siger Chief Broking Officer Jesper Danvad fra WTW.

Det kan have store økonomiske konsekvenser for butiksejeren, der er nødt til at holde lukket, og for produktionsvirksomheden, der har en produktionslinje, som står stille på grund af stormfloden.

Ikke erstatning til alle datterselskaber

Internationale virksomheder med datterselskab i Danmark er særligt udsatte og risikerer i værste fald at stå helt uden forsikringsdækning ved en stormflod. Det er nemlig kun virksomheder, der har tegnet en brandforsikring i Danmark og derved bidrager til stormflodspuljen med 30 kroner om året, der kan få erstatning via stormflodsordningen.

»Udenlandske virksomheder, der har valgt en global forsikringsløsning uden dansk lokalpolice er særligt dårligt stillet ved stormflod, idet stormflodsordningen kun dækker, hvis virksomheden har en dansk brandforsikring, der pligtmæssigt betaler årlig afgift til den statslige pulje. Den udenlandske virksomhed får derfor kun dækning for sine stormflodsskader i Danmark, hvis virksomhedens globale forsikringsprogram er udvidet til at omfatte dækning for stormflod, hvad der langt fra er tilfældet i alle sager,« siger Jesper Danvad.

En usikker fremtid

Stormfloden i oktober var i flere af de udsatte områder en såkaldt 100-års-hændelse, fordi den var så alvorlig og så sjælden, at den kun indtræffer med 100 års mellemrum. Spørgsmålet er dog, om der kommer til at gå 100 år, inden det sker igen, eller om klimaforandringerne er på vej til at gøre naturkatastrofer mere almindelige i Danmark.

Vi kigger ind i et helt nyt forsikringsmarked, hvis oversvømmelser – hvad enten de skyldes stormflod eller skybrud – går hen og bliver ’the new normal’ i Danmark.”

Jesper Danvad | Chief Broking Officer

»Vi kigger ind i et helt nyt forsikringsmarked, hvis oversvømmelser – hvad enten de skyldes stormflod eller skybrud – går hen og bliver ’the new normal’ i Danmark. Hvis det, vi i dag betegner som ekstremt vejr, går hen og bliver normalen, så ændrer hele ligningen for forsikring sig. Det vil få store konsekvenser i de udsatte områder, hvor erhvervsejendomme enten bliver meget dyre at forsikre eller slet ikke kan forsikres, fordi risikoen for skader ganske enkelt er for stor,« siger Jesper Danvad.

Han mener derfor også, at virksomhederne bør se nærmere på, hvad de selv kan gøre for at reducere risikoen for skader.

»De, der har fået vand på butiksgulvet eller i fabrikshallen, vil vide, at de er nødt til at tage forebyggelse alvorligt, og at de derfor må gøre alt, hvad de kan, for at forhindre, at det sker igen – eksempelvis ved at etablere diger. Alternativt må de overveje at flytte et andet sted hen. Samtidig vil de, der skal bygge nyt, nok tænke sig om en ekstra gang, inden de vælger at placere deres ejendom eller fabrik tæt på kysten,« siger Jesper Danvad.

WTW har udviklet en avanceret klimamodel, Global Peril Diagnostic, der kan give svar på, hvor udsat et bestemt område er for at blive ramt af en naturkatastrofe. Det kan hjælpe danske virksomheder i planlægningen af, hvor i Danmark – og hvor i verden – de bedst kan placere deres bygninger og produktionsfaciliteter.

Download
Forfatter

Head of Client Communication
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Klima Byggeri ESG In Sight Denmark
Contact us