Gå til primært indhold
Løsning

ESG og bæredygtighed

Virksomhedens evne til at håndtere udfordringer inden for miljø, social ansvarlighed og ledelse (ESG) og bæredygtighed, og hvordan den indarbejder disse emner i alle processer, er blevet et helt centralt spørgsmål for bestyrelsen, men også en mulighed.

Mere end halvdelen af selskaberne i S&P 500-indekset havde ved begyndelsen af 2021 indarbejdet ESG-mål i deres bonusordninger. Det har skabt en stor opmærksomhed på ESG blandt en lang række interessenter og har betydet, at organisationernes tilgang til ESG skal tilgodese mange interesser.

De mange indbyrdes afhængige ESG-parametre stiller krav om en effektiv strategi, der dækker hele virksomheden. WTW’s unikke perspektiv og ekspertise på tværs af mennesker, risiko og kapital hjælper virksomheder med at tænke anderledes om deres ESG- og bæredygtighedsmål ved at skabe en komplet strategi, der indeholder formål, fremmer handling og gør en forskel på tværs af flere interessentgrupper. Vores grundige forskning i ESG skaber en dyb forståelse af kompleksiteten i ESG-udfordringer og tilbyder en bred vifte af praktiske erfaringer og løsninger.

Mennesker, risiko og kapital forbinder alle dimensioner af ESG og bæredygtighed. Mennesker er centrale for klima, trivsel, mangfoldighed, ligestilling, inklusion og bæredygtighed. Virksomheder opnår større succes, hvis de formår at engagere deres medarbejdere i arbejdet med at fremme mangfoldighed, ligestilling, inklusion og klimamål, mens de fastholder deres trivsel. Risikostyring synliggør og måler, hvordan ESG gennemsyrer virksomheden, og de potentielle omkostninger ved handling og manglende handling. Og kapital omfatter ikke kun bæredygtige investeringer, men også investering til fordel for medarbejdere og lokalsamfund og for at begrænse risici.

ESG er vores redskab til at hjælpe organisationer med at udleve deres formål og opnå vedvarende succes.”

Carl Hess | President & CEO, WTW

De virksomheder, der lever op til ESG-kravene, begynder med indblik i, hvordan mennesker, risici og kapital påvirker deres interessenter. Medarbejderne ved, at deres arbejdsgiver vil støtte og investere i deres trivsel og personalegoder – løn, fleksible arbejdsforhold, sundhedstilbud m.m. – men forventer også, at deres arbejdsgiver fokuserer på ESG-kernemålene: beskyttelse af miljøet, større mangfoldighed, ligestilling og inklusion, ansvarlige investeringer og sikring af effektiv virksomhedsledelse.

De virksomheder, der er i front på ESG-området, forstår, at investorerne ønsker at investere i virksomheder, der har processerne, medarbejderne og teknologien til en effektiv virksomhedsdrift og samtidig udviser social og miljømæssig ansvarlighed. De forstår også behovet for at håndtere de kortsigtede risici, der er forbundet med klimaforandringer – mere voldsomt vejr, pres på forsyningskæden på grund af hyppigere og mere alvorlige naturkatastrofer samt deres CO2-aftryk og – inden for nogle brancher – deres forretningsmodellers langsigtede holdbarhed.

Eksponeringer over for klima og miljø er typisk de første risici, man kommer i tanke om, når det handler om ESG, men risikostyring omfatter også de sociale og ledelsesmæssige aspekter. I bund og grund er effektiv risikostyring – og dens indvirkning på mennesker og kapital – også en del af god ESG-styring. På samme måde går bæredygtige investeringer på tværs alle aspekter af ESG, samtidig med at de også omfatter mennesker, risiko og kapital.

Uden en bred og integreret tilgang til ESG vil organisationer sandsynligvis ikke nå deres mål, og det vil få konsekvenser på flere fronter: aktionærværdi, evnen til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, tab af brand-værdi med mere.

WTW’s perspektiv kombinerer tre parametre

WTW’s eget fokus på ESG tager sin begyndelse i vores formål – tydelighed og tillid i dag for en bæredygtig fremtid – og vores værdier: kundefokus, teamwork, respekt, excellence og integritet. Vi lever efter disse principper og lever ESG, så vi kan rådgive om ESG med tillid og troværdighed. Vi forstår, hvor store, komplekse og dynamiske ESG-udfordringer og -muligheder kan være, og vi tilbyder en lang række ydelser til at håndtere de mange aspekter af bæredygtighed, der alle omfatter mennesker, risiko og kapital. Vi hjælper virksomheder med at udvide deres ESG-perspektiv til også at omfatte leverandører og samarbejdspartnere ved at støtte og påvirke deres indsats i en positiv retning.

Uanset om vi udvikler en helhedsorienteret strategi, implementerer taktiske ESG-programmer eller gør bæredygtighed til en del af det daglige arbejde, så hjælper vi vores kunder med at gøre ESG til et grundlæggende behov, der gennemsyrer organisationens forskellige menneske-, risiko- og kapitalstrategier. Vi bidrager med komplementære ydelser og løsninger, der fremmer høj kvalitet og langsigtet bæredygtighed.

Contact Us