Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Služby

Technologie pro pojišťovny

Pomáháme měnit pojišťovny pomocí kombinace těch nejlepších technologických řešení a hlubokých zkušeností s pojistným sektorem, abychom jim pomohli zvládat jejich jedinečné výzvy a příležitosti.

Contact Us

Naše široká paleta inovativních softwarových nástrojů a služeb pro neživotní a životní pojišťovny je tvořena díky naší znalosti potřeb klientů, které jsme získali díky našim poradenským službám. Naše technologie jsou od počátku stavěny tak, aby naplnily specifické potřeby pojistného sektoru.

Pokročilá analytika, podpora rozhodování

Radar

Platforma pro podporu rozhodování při řízení portfolia a nacenění produktů. Zobrazuje interaktivní informace pro řízení a vyhodnocení cen produktů a upisovacích činností ve flexibilním a agilním prostředí. Umožňuje nastavit optimální kroky ohodnocení, ať už na úrovni jednotlivé smlouvy nebo na úrovni ratingové struktury. 

Zjistit více 
Radar Live

Výkonný nástroj pro ohodnocení klientů a upisování, který hladce a efektivně využívá sazby z Radar Base nebo Radar Optimiser, propojující je s existujícími systémy pro správu smluv.

Emblem

Rychle fituje prediktivní modely na rozsáhlé a komplexní sady dat za účelem odhalení podkladových vzorů v zákaznických datech, např. v historii pojistných událostí, úmrtnosti, obnovách nebo změnách smluv.

Classifier

Kategorizace a vyhodnocení rizik podle geografických oblastí a dalších proměnných vyšších řádů.

Finanční modelování (včetně modelování kapitálu a rezervování)

ResQ

Výkonné metody modelování a rezervování s flexibilními schopnostmi s vysokou integritou při správě dat. Obsahuje volitelný stochastický modul pro kvantifikaci rizika rezerv, založený na prvotřídních stochastických technikách.

Zjistit více 
ResQ Financial Reporter

Provádí sběr dat a výpočty a poskytuje výstupy pro účetnictví požadované IFRS17.

Zjistit více 
Igloo

Silné a flexibilní modelování kapitálu s rozsáhlou knihovnou komponent modelů, včetně komponent pro generování ekonomických scénářů, generování škod, rezervy, zajištění, finanční výkaznictví a výpočty kapitálu.

Zjistit více 
Igloo Standard Formula

Výkonný modelovací nástroj pro výpočet kapitálového požadavku (SCR) podle standardního vzorce Solventnosti II, umožňující několikaroční projekce SCR pro Vlastní vyhodnocení rizik a solventnosti (ORSA).

Zjistit více 
RiskAgility Financial Modeler (FM)

Umožňuje životním pojišťovnám spouštět jejich finanční modely, které přesně odpovídají jejich produktům, a spouštět je způsobem, který se jednoduše přizpůsobí jejich běžným procesům.

Zjistit více 
RiskAgility Standard Formula (SF)

Agreguje solventnostní kapitálový požadavek pro životní, zdravotní a neživotní segmenty v jednotlivých společnostech i za skupinu podle standardního vzorce ze Solventnosti II.

Zjistit více 
RiskAgility Economic Capital Aggregator (EC)

Vypočítává a integruje flexibilní modely ekonomického kapitálu do každodenního řízení rizik s vyšší rychlostí a přesností.

Zjistit více 
RiskAgility Proxy Modeler (PM)

Standardizuje a automatizuje všechny fáze procesu modelování proxy veličin, snižujíc manuální činnosti, které by jinak byly velmi zatěžujícím procesem.

Zjistit více 
STAR ESG

Generuje ekonomické scénáře a výnosnost aktiv v rizikově neutrálním prostředí nebo v prostředí reálného světa v globálně konzistentním rámci.

Zjistit více 
PulseModel

Stochastický model zahrnující mnoho stavů úmrtnosti/nemocnosti, postavený na základě zevrubného zdravotnického výzkumu kombinovaného s názory zdravotních expertů. Umožňuje firmám ohodnotit obchod na základě různých zdravotních rizikových faktorů.

Zjistit více 

Excelence v provozních procesech

Unify

Automatizuje a řídí kompletní procesy finančního modelování a výkaznictví pomocí integrace mnoha softwarových aplikací do pracovních postupů (workflow) definovaných uživatelem.

Zjistit více 
DataValidator

Validuje a čistí data, aby byla připravena pro použití v návazných procesech finančního modelování a výkaznictví, a zároveň poskytuje jednoduše kontrolovatelné zprávy, které vaším procesům zpracování dat přinesou vyšší kontrolu a vylepší jejich řízení.

Zjistit více 

Umožnění práce v cloudu

Drtivá většina našich produktů může být zapojena buď přímo u klienta, nebo spravována v cloudu. Navíc u našich produktů postupně zavádíme možnost jejich poskytování jako služby, buď na bázi předplatného nebo poplatku za používání.

vGrid

V kombinaci s RiskAgility FM poskytuje vGrid na vyžádání plně škálovatelný přístup k výpočetním zdrojům, dodávaný jako plně řízená služba od Willis Towers Watson.

Zjistit více 
Contact us