Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Služby

Celkové odměňování

Přístup k celkovému odměňování je pro společnosti na dnešním agilním digitálním pracovišti zcela zásadní. Společnost Willis Towers Watson vám pomůže strategicky investovat do programů, které přináší vysokou přidanou hodnotu vaší rozmanité a vícegenerační pracovní síle a vaší společnosti tu nejlepší návratnost.

Contact Us

Nové způsoby práce, změny potřebných dovedností a transformované pracovní vztahy proměňují celápracoviště. Drží váš program pro celkové odměňování s těmito změnami tempo?

Zvládnout správně celkové odměňování může znamenat rozdíl mezi efektivní konkurenceschopností azaostáváním na trhu práce. Spotřebitelské portfolio výplat, benefitů a kariérních programů slouží jakokatalyzátor – přitahuje pozornost, udrží zaměstnance ve společnosti a zajistí jejich angažovanost. Vespoustě společností se však celkové odměňování nevyvíjí dostatečně rychle na to, aby reagovalo nazměny v novém světě práce.

Identifikace sil, které mění pracoviště

Společnost Willis Towers Watson pomáhá firmám řešit problémy a trendy, které mění styl práce azvyšují tlak na zaměstnavatele, aby modernizoval svůj program celkového odměňování:

  • Digitální transformace pracoviště, která nově definuje jak, kde a kdo práci dělá.
  • Měnící se očekávání vícegeneračních pracovních sil, které oceňují transparentnost a osobněupravený prožitek zaměřený na spotřebitele.
  • Nový legislativní a regulatorní vývoj, který způsobuje změny v oblastech jako rovnéodměňování a širší inkluze a rozmanitost.
  • Tlak na zlepšování ROI.

Můžeme vám ukázat, jak tyto faktory zohlednit při plánování a zavádění programu celkovéhoodměňování.

Budování různorodého portfolia celkového odměňování

Při sestavování portfolia, které by vaši společnost odlišilo od konkurence, vám pomohou následujícífaktory:

  • Přemýšlejte strategicky. Jen plat již k motivaci a angažovanosti zaměstnanců nestačí, předníorganizace přemýšlí strategicky a ve svých plánech zahrnují všechny součásti celkovéhoodměňování – výplaty, benefity i kariérní programy.
  • Přistupujte k odměnám s vědomím budoucnosti. V rychlém a flexibilním pracovním prostředí seorganizace musí soustředit na odměňování zaměstnanců s nejdůležitějšími schopnostmi probudoucí úspěch. To zahrnuje identifikaci cest, jak získat nové dovednosti, pro osoby, jejichžpráce bude zasažena automatizací a které mají potenciál si nové dovednosti osvojit.
  • Zjistěte, co pracovníci skutečně ocení. Poznatky z analýzy segmentace a průzkumů umožňujíspolečnosti pochopit, jakých odměn si klíčové skupiny zaměstnanců – včetně dočasnýchpracovníků – cení nejvíc a vyvinout programy, které naplní jejich potřeby.Také je důležité, aby si zaměstnavatelé uvědomili zvýšená očekávání ohledně spravedlivého odměňování a transparentnosti v tom, jak se přijímají a komunikují související rozhodnutí.
  • Nabízejte spotřebitelský prožitek. Dnešní zaměstnanci stále více očekávají, že se s nimi budev práci jednat jako se spotřebiteli. U celkového odměňování to znamená mimo jiné chytřevyužívat technologie k tomu, abyste dokázali nabídnout více možností, flexibility a osobníchúprav.
  • Měřte náklady a dopady. Vzhledem k výši investic, které společnosti do celkového odměňovánívkládají, je zcela zásadní mít přesně změřenou finanční návratnost a dopad na lákavost, udrženía angažovanost zaměstnanců.Firmy, které rády používají komplexnější analýzy, mohou používat nástroje jako Optimalizacecelkového odměňování a měřit poměr mezi částkami vydanými na klíčové segmentyzaměstnanců a vyhodnotit, které odměny mají největší dopad na přístup a chovánízaměstnanců. Takový přístup pomáhá vyhýbat se investování do nesprávných programů.
  • Inkluze a rozmanitost musí patřit mezi hlavní priority. Pro zaměstnavatele je důležité připravittaké formální rámec pro inkluzi a rozmanitost tak, aby program celkového odměňování lépenaplňoval potřeby různorodých pracovních sil a podporoval inkluzivní kulturu společnosti.

Tato opatření vedou firmu k přípravě pestrého portfolia celkového odměňování, které pak zvyšuje vašikonkurenceschopnost při vyhledávání těch nejvhodnějších zaměstnanců.

Společnost Willis Towers Watson se zavazuje pomoci vaší firmě vybudovat a zavést program celkovéhoodměňování, který přinese vašim klíčovým skupinám nejvyšší možnou hodnotu na nejekonomičtějšíúrovni.

Contact us