Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Sektor

Technologie, média a telekomunikace

Ve neustále se měnícím světě technologií, médií a telekomunikací stojí firmy před řadou problémů vyžadujících poradce, kteří rozumějí jedinečným rizikům a lidem v oboru. My máme na komplexním technologickém trhu řadu zkušeností, např. s riziky souvisejícími s výrobou v cizině, outsourcingem, duševním vlastnictví nebo kybernetickými riziky, případně také se státní kontrolou a regulacemi.

Contact Us

Globální inovace i zkušenosti

Divize technologie, média a telekomunikace společnosti WTW je inovativní, zkušená a globální součást naší společnosti. V rámci analýzy a přípravy vhodných řešení vyhodnotíme vaše stávající i potenciální riziko a personální potřeby tak, abychom společně mohli sestavit optimální program personálních zdrojů a rizik. Nabídneme vám řešení pojištění i sociálního zabezpečení zaměstnanců vhodné pro vaši společnost.

Spolupracujeme s firmami v následujících oblastech:

Technologie

 • Hardware a elektronika
 • Software
 • Polovodiče
 • Technologické služby
 • Poskytovatelé internetu a data management
 • Speciální produkty a služby:
  • Nastupující technologie (např. umělá inteligence, robotika)
  • Vládní zakázky
  • Technologie nových sektorů (např. GigTech, Fintech, AutoTech, AutoTech nebo HealthTech)

Média

 • Vysílání
 • Reklama a marketing
 • Vydavatelství a sociální média
 • E-commerce

Telekomunikace

 • Poskytovatele komunikačních služeb (tradiční i bezdrátové)
 • Vybavení a hardware

Jak vám můžeme pomoci

Ačkoli v oblasti technologií, médií a telekomunikací existují nejrůznější specifická rizika, i společnosti v těchto oborech potřebují ochranu proti tradičním rizikům, např. pojištění majetku, odpovědnosti, přerušení činnosti, ochranu proti kriminální činnosti nebo ekologickým faktorům atd. Musí také řešit řízení odpovědnosti a záležitostí spojených se zaměstnaneckými benefity.

Rizika

Nabízíme širokou řadu služeb, produktů a inovativních řešení, která řeší neustále se měnící potřeby technologických, mediálních a telekomunikačních společností. Naši odborníci nabízí pojistněmatematické a analytické služby, služby pro řízení ztrát, správu nároků škod, nastavení a marketing pojistných programů a řízení rizik a dokonale navazující mezinárodní služby.

Naše nabídka zahrnuje:

 • Odpovědnost členů statutárních orgánů
 • Přerušení činnosti a nouzové přerušení činnosti
 • Odpovědnost za chyby a opomenutí
 • Ekologická odpovědnost
 • Záruky
 • Kontrola/vyjednávání majetkových záruk
 • Mezinárodní síť
 • Majetek a odpovědnost
 • Kyber odpovědnost
 • Produktová odpovědnost
 • Kompenzace pracovníků
 • Kontrola ztrát
 • Alternativní řešení přenosu rizika
 • Kaptivní služby
 • Řízení rizika duševního vlastnictví
 • Obchodní úvěry
 • Přerušení satelitního signálu
 • Zastoupení a záruky v poradenství pro fúze a akvizice
 • Kreditní, politické riziko a terorismus
 • Vedoucí pracovníci
 • Sdílení odpovědnosti
 • vStažení produktů
 • Příbuzné programy

Personál

Svět technologií, médií a telekomunikací se rychle mění – produkt se může dostat z fáze konceptu k zákazníkovi i za pouhé tři měsíce. Klíčem k úspěchu jsou lidé. Ztráta klíčových pracovníků při vývoji a zavádění nového produktu může rozhodovat o úspěchu a neúspěchu – nejen daného produktu, ale třeba i celé společnosti. Pomůžeme vám vyvinout personální program, který dlouhodobě zajistí obsazení nejdůležitějších pozic nejvhodnějšími kandidáty. Společně připravíme strukturu, která odpovídá vašim unikátním potřebám.

Naše nabídka zahrnuje:

 • Správa a outsourcing benefitů
 • Strategie a struktura odměňování
 • Řízení nouzových pracovních sil
 • Odměňování manažerů
 • Budoucnost práce
 • Zdravotní a sociální zabezpečení
 • Inkluze a rozmanitost
 • Fúze a akvizice
 • Odchod do důchodu 401(k)
 • Celkové odměňování
 • Talenty
 • Životní pohoda

Divize technologií, médií a telekomunikací společnosti WTW vám pomůže řešit otázky personálu a rizik a vy se můžete soustředit na nové příležitosti.

Contact us