Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Služby

Budoucnost práce

Digitální transformace pracoviště, stále kratší poločas rozpadu dovedností a vzestup zakázkové ekonomiky postupně převrací tradiční představy o práci a zaměstnání. Společnost WTW pomáhá firmám zvládat měnící se svět práce kombinací poradenských služeb, vlastních dat a softwaru. 

Contact Us

Stojíme na počátku čtvrté průmyslové revoluce, která nejspíš trvale změní svět práce. Je vaše společnost připravena?

Exponenciální růst výkonnosti počítačů mění práci zásadním způsobem a narušuje hranici mezi fyzickým, digitálním a biologickým světem. Objevy v oblastech jako umělá inteligence nebo robotika jsou ve srovnání s předchozími revolucemi opravdu dramatické. Již dnes narušují prakticky všechny obory v každé zemi a mají zásadní dopad na práci a zaměstnání. Důsledky se pohybují mezi vytvářením řady nových a rušením starých pozic a od zvýšené produktivity po stále rostoucí nedostatky v dovednostech.

Na digitálně narušeném pracovišti dochází k dekonstrukci pracovních míst na jednotlivé úkoly, které mohou být přiděleny zaměstnancům i jiným pracovníkům po celém světě, případně se mohou dělit mezi zaměstnance a stroje tak, aby byla práce vykonávána co nejefektivněji.

Zvládnutí výzev nového pracovního ekosystému

Naše nabídka v oblasti budoucnosti práce pomáhá společnostem řídit jak, kde a kdo bude práci vykonávat, a to včetně automatizace. Vyrovnává se s požadavky nových způsobů práce, identifikuje nastupující dovednosti a určuje, jak zapojit vaši pracovní sílu: zaměstnance, externí a dočasné pracovníky.

Poskytujeme přístupy a nástroje, které vám pomohou zvládnout zásadní výzvy související s budoucností práce:

  • Snímek práce: Zhodnotíme práci ve vaší společnosti s cílem dekonstruovat vybrané pozice a analyzovat nové pracovní alternativy.
  • Pracovní strategie: Definujeme, jak se bude nová práce provádět (např. rekonstrukce pozic, umělá inteligence a robotika).
  • Architektura práce: Připravíme základní strukturu a úrovňový přístup pro pracovní pozice, úkoly a zachování dovedností.
  • Tržiště talentů: Vytvoříme platformu k plynulému vyhledávání správných pracovníků uvnitř i vně společnosti.
  • Cesty k získání nových dovedností: Zajistíme průběžné získávání nových dovedností podle měnících se požadavků oboru.
  • Hodnoty nabízené zaměstnancům: Sladíme odměny s nejnovějšími požadavky dovedností a prostředků, jimiž se práce provádí, tak, abychom zapojili všechny druhy talentu, ať už u zaměstnanců nebo jiných pracovníků.

Nová očekávání od vedení

Jak pracoviště stále více prostupují nejrůznější technologie, od vedoucích pracovníků se očekává zvládnutí období nejistoty a změny, aniž by měli nad zaměstnanci k dispozici formální moc jako v tradiční společnosti. A zásadní úlohu (ve spolupráci s vedením a vedoucími pracovníky podniku) při určení nejlepšího způsobu, jak práci provádět i při modernizaci a přístupu k nejrůznějším typům pracovních sil, hraje personální oddělení.

My pomáháme společnostem rozvíjet manažerské dovednosti potřebné v tomto novém prostředí k úspěchu. Poskytujeme také nástroje a školení v oblastech od vyhledávání a získávání vhodných pracovníků po řízení výkonů tak, aby vaše společnost dokázala přitáhnout, zapojit a udržet správné lidi v celé řadě pracovních vztahů.

Příležitost

My ve společnosti WTW přistupujeme k výzvám spojených s budoucností práce se smyslem pro příležitost založenou na faktech a výzkumu. Místo poplašných projevů o automatizaci pracoviště pomáháme firmám zjistit, jak může spolupráce člověk-stroj přinášet vyšší produktivitu a často také novou, naplňující práci pro dané pracovníky.

Contact us