Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Služby

Employee Experience

Největší předností každé úspěšné společnosti jsou její lidé. WTW vám pomůže odhalit potenciál vašich zaměstnanců a nastartovat růst společnosti.

Contact Us

Jsme přesvědčeni, že lidé jsou konkurenční výhodou společnosti. Ambice společnosti jsou úzce spojené s ambicemi jejich týmů. Ti nejúspěšnější ambice posilují zapojením svých zaměstnanců do lepšího pracovního prožitku. Kde jsou spokojení lidé, tam prosperují i společnosti.

S vytvářením lepších pracovních podmínek zápasí i ty nejpokrokovější firmy v oboru. Technologie, globalizace a rychlé inovace neustále proměňuje naše pracoviště a mění se i charakter toho, co děláme a jaké k tomu potřebujeme dovednosti. Zároveň platí, že dnešní různorodé, multigenerační pracovní síly jsou pružnější, než kdy dřív – lidé jsou zvyklí pracovat kdekoli a kdykoli, očekávají však stále osobnější, prakticky spotřebitelský prožitek.

S rychlými změnami přichází příležitosti: Jak bychom mohli předělat způsob, jakým si vychováváme vhodné zaměstnance tak, aby jednotlivci i celé firmy realizovali své kolektivní ambice?

WTW vám pomáhá uchopit správně všechny přicházející výzvy a cíle, nabízí řešení, která spojují naše rozsáhlé zkušenosti a výzkumy mezi zaměstnanci, a pomáhá vaší společnosti se změnami, růstem a prosperitou. Ve spolupráci s námi získáte nové praktické informace o tom, jak přijímat, budovat, vést a angažovat pracovníky, které potřebujete k úspěchu. Spojením správných doporučení, dat, analýzy a softwaru navrhujeme a zavádíme pracovní prožitky, které posilují ambice vašich lidí již dnes – a tvoří pracovní sílu, jakou budete potřebovat v budoucnu.

S WTW jinak:
Posilování ambicí a pomoc se změnami, růstem a prosperitou pro celou společnost.


Společnou spoluprací odemykáme příležitosti zapojit a inspirovat vaše pracovníky a tím splnit vaše priority:

Uvolněte sílu analýzy a technologie

Poznatky z dat a analýzy mění způsob, jakým zaměstnavatelé vyhledávají, přijímají, řídí a angažují personál. Konkrétně vám pomůžeme:

 • Analyzovat stávající a budoucí personální potřeby a vyhodnotit, zda dokážete získat a udržet si ty správné lidi.
 • Identifikovat a odhadovat trendy a vývoj pracovních sil.
 • Vybudovat holistickou strategii naslouchání, spojenou s využitím různých dotazníků a virtuálních skupinových diskuzí, která vám pomůže porozumět tomu, čeho si vaši pracovníci cení, a přinese informace o tom, co určuje motivaci zaměstnanců a obchodní výsledky.

Připravte personálu atraktivní pracovní prožitky

V partnerské spolupráci firmám umožňujeme připravovat efektivní a osobně upravené pracovní prožitky pro zaměstnance tím, že jasně definujeme jejich:

 1. Cíl

  Pomáháme zaměstnancům lépe porozumět cílům společnosti, jak jsou definovány jejím posláním, vizí, hodnotami a v Talent Value Proposition (TVP). Práce je pak lépe naplňuje.

 2. Práci

  Očekávání týkající se náplně a způsobu práce se změnily. Nabídněte svým zaměstnancům nástroje, zdroje, technologii a prostředí, které potřebují, aby je práce naplňovala a odpovídala jejich – i vašemu – očekávání.

 3. Personál

  Budujte inkluzivní a rozmanitou pracovní sílu, která podporuje silné vztahy mezi kolegy, manažery i vedením.

 4. Celkové odměňování

  Když správně rozumíte tomu, jakých odměn a dalších faktorů si zaměstnanci cení nejvíc, můžete vybudovat robustní systém celkového odměňování, který zahrnuje konkurenceschopné platy, benefity a kariérní příležitosti.

Zajistěte zaměstnancům podmínky, jaké očekávají.

Úspěšné zavedení je zásadní, jinak se dobrý záměr na skutečně efektivní změny zkrátka nepromění. WTW vám pomůže:

 • Vykročit vpřed. Určete si tu správnou směs technologie a komunikačních kanálů, která by překonala počáteční příval informací a pomohla personálu posílit vztah ke společnosti.
 • Zacílit. Využijte zaměstnanecká data a informace k řešení tématických oblastí, které odpovídají skutečným potřebám a zájmům vašich zaměstnanců.
 • Personalizovat. Komunikujte na osobní úrovni celou řadou kanálů – od portálů, po sociální média.

WTW navrhuje a zavádí lepší pracovní podmínky pro zaměstnance, což pomáhá společnostem provádět změny, růst a prosperovat.

Contact us