Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Služby

Inkluze a rozmanitost

Aby organizace uspěly v dnešním, rychle se měnícím světě, musí přijmout zdravou firemní kulturu, kde se inkluze a rozmanitost prolínají se zkušenostmi zaměstnanců. To jim umožní vydat ze sebe to nejlepší – spolupracovat, rozvíjet své nápady, zapojovat se a podílet se na celkové produktivitě a finančních výsledcích. Služby pro zajištění inkluze a rozmanitosti od společnosti WTW mohou pomoci vylepšit i vaši firemní kulturu.

Contact Us

Náš svět se mění nevídanou rychlostí, ať už jde o vývoj technologií, změny v demografii nebo proměnu pracovní síly. A mění se i způsob práce a lidé, se kterými spolupracujeme – v kratším čase tak musíme řešit stále větší výzvy. Nacházíme se na jedinečné křižovatce, kde se rozmanité prostředí mění v základní kámen otevřeného způsobu myšlení a inovací. Inkluzivní kultura tak přináší řadu nových myšlenek a vytváří bezpečné prostředí, kde se lidé nebojí ozvat.

Aby organizace uspěly i v současném proměnlivém světě, musí přijmout zdravou firemní kulturu, kde se inkluze a rozmanitost prolínají se zkušenostmi zaměstnanců. To jim umožní vydat ze sebe to nejlepší – spolupracovat, rozvíjet své nápady, zapojovat se a podílet se na celkové produktivitě, finančních výsledcích. Vzniká tak prostředí, kde je dosaženo celkové spokojenosti zaměstnanců.

Nejde jen o plnění zákonných požadavků

Plnění zákonných požadavků a předpisů nestačí, budování zdravé firemní kultury je zcela zásadní pro rozvoj společnosti. Společnost WTW vám pomůže vytvořit nebo vylepšit firemní kulturu a podpůrné programy, které jsou založeny na vzájemném respektu a důvěře, poslání a hodnotách a na inkluzivním, rozmanitém a bezpečném pracovním prostředí, ve kterém zaměstnanci pociťují sebeúctu, hrdost a uvědomují si svou hodnotu (pocity souhrnně nazývané jako celková důstojnost na pracovišti).

Jak inkluze a rozmanitost zvyšuje výkon společnosti

85%
generálních ředitelů, jejichž firmy zavedly strategie pro inkluzi a rozmanitost, uvádí, že se zvýšila jejich ziskovost.
Společnosti na seznamu Fortune 500, které mají v představenstvu vyšší zastoupení žen, vykazují oproti ostatním o
53%
vyšší rentabilitu kapitálu a o 42 % vyšší rentabilitu prodeje.
U společností, které vykazují v oblasti inkluze a diverzity vysoké hodnocení, je o
70%
pravděpodobnější, že uspějí na novém trhu, a o 45 % pravděpodobnější, že zvýší svůj podíl na trhu.

Zdroj: PwC's 2015 CEO survey; Catalyst; The Center for Talent Innovation


Přijetí inkluze a rozmanitosti jako nedílné součástí péče o zaměstnance a přidané hodnoty pro zaměstnance

Firmy, které si uvědomují skutečný dopad inkluzivní a rozmanité pracovní síly, mají příležitost zhodnotit současnou úroveň péče o zaměstnance a celkovou přidanou hodnotu, kterou nabízí zaměstnancům nyní. WTW může pomoci organizacím dalece překonat základní požadavky tím, že analyzuje snahy společnosti v oblasti inkluze a diverzity z pohledu cílů, práce, personálu i celkového odměňování.

Pomáháme organizacím odpovědět i na ty nejsložitější otázky v oblasti inkluze a diverzity:

  • Cíl: Podporuje moje společnost snahy o inkluzi a rozmanitost? Jsou součástí našeho poslání a hodnot? Pro společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry – je inkluze a rozmanitost součástí našich závazků pro podporu zaměstnanců a/nebo našeho pohledu na udržitelnost?
  • Práce: Mám k dispozici spravedlivé možnosti rozvoje? Existují zde podvědomé předsudky? Jsou týmy opravdu rozmanité?
  • Personál: Přitahuje společnost ty správné zaměstnance a dokáže si je, zejména v nejdůležitějších oblastech, udržet? Mám pocit, že jsem v práci opravdu sám/sama sebou? Je bezpečné se ozvat?
  • Celkové odměňování: Poskytuje moje společnost všem členům pracovní síly firemní benefity nebo přístup k firemním benefitům, které odpovídají jejich současným i budoucím potřebám? Podporuje moje společnosti programy a opatření pro spravedlivé odměňování?

Můžeme vám pomoci využít tuto příležitost a vytvořit systém péče o zaměstnance, který nejen naplní jejich dnešní potřeby (ať už se jedná o osobní přizpůsobení, možnost výběru, flexibilní pracovní podmínky a jiné), ale také vám umožní pomoci zaměstnancům naplnit jejich budoucí potřeby.

Jak důležitá je inkluze a diverzita v dnešním podnikání?

71%
světových společností zavedlo opatření, která se snaží odstranit předsudky v přijímacím procesu.
41%
severoamerických společností uvádí, že rovnost pohlaví je stále důležitější i v oblasti rozhodování o základním platu (Velká Británie 58 %, EMEA 39 %).
56%
světových společností zavedlo opatření, která se snaží odstranit předsudky v procesu povýšení.

Zdroj: 2018 Getting Compensation Right Global Pulse Survey 2018

Při poradenství našim klientům se opíráme o stejné strategie, kulturní opatření a ověřené postupy, které v oblasti inkluze a diverzity zavádíme i my ve WTW. Zároveň si uvědomujeme, že tím tato cesta nekončí. S rozvojem a s postupným přizpůsobením vám můžeme pomoci poskytnutím následujících služeb:

  • Diagnostika a nové nastavení systému odměňování a benefitů, včetně analýzy spravedlivého odměňování a rovnosti platů, ale také benefitů na základě účelu, a tak zajištění inkluzivního přístupu v programu Celkových odměn
  • Plánování schůzek s vedoucími zaměstnanci a tvorba inkluzivních programů pro zaměstnance a jejich nástupce
  • Vytvoření a modelové znázornění dopadu procesních změn a strategií naslouchání, poskytování informací o angažovanosti zaměstnanců
  • Vedení implementace program inkluze a rozmanitosti se zapojením našeho know-how v oblastech managementu změn a podpory komunikace

Ať už se jedná o modernizaci celkového odměňování a zaměstnaneckých benefitů, zlepšování celkové spokojenosti zaměstnanců nebo vyhodnocování strategií o budoucnosti práce, jsme přesvědčeni, že budování zdravé firemní kultury se zapojením inkluze a diverzity bude mít zásadní dopad na současné možnosti zaměstnávání. Zároveň pak prokáže závazek k dosažení společného cíle a podpoří pracovní sílu.

Pokud si přejete dozvědět se více informací o tom, jak vám můžeme pomoci se strategií, přístupem a programy v oblasti inkluze a diverzity, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Contact us