Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue

Prohlášení o usnadnění přístupu

Usnadnění přístupu ve společnosti WTW

Ve společnosti WTW víme, že naše odlišnosti jsou naší silou, a proto se snažíme zajistit bezpečná, inkluzivní a bezbariérová pracoviště. Naše členství ve sdružení The Valuable 500, což je globální hnutí zasazující se o inkluzi tělesně postižených v soukromém sektoru, nám pomohlo definovat naše závazky vůči tělesně postiženým a slouží nám jako vodítko na naší cestě v těchto oblastech:

  • vzdělávání a zvyšování povědomí o zdravotním postižení,
  • snaha vybavit naše kolegy dovednostmi a znalostmi, které potřebují, aby byli inkluzivnější vůči osobám se zdravotním postižením,
  • zajištění, aby naše pracovní prostředí bylo bezbariérové, inkluzivní a přívětivé pro všechny, čehož dosahujeme vývojem hladce fungujícího procesu pro úpravy pracovišť,
  • poskytování doporučených postupů manažerům v oblasti náboru, řízení a rozvoje neurodiverzních kolegů,
  • rozšiřování přístupu k náboru a udržení dospělých s autismem.

Pracujeme na tom, aby naše digitální pracovní prostředí bylo stále lépe dostupné:

  • Pro všechny virtuální livestreamové události jsme standardně povolili titulky, aby byl obsah vysílání přístupnější.
  • Díky novým funkcím prezentace v aplikaci Teams mají nyní kolegové v reálném čase přístup k překladu prezentovaných snímků do několika jazyků a mají možnost si v prezentacích zapnout vysoký kontrast.
  • Díky nové funkci, která ukazuje pořadí digitálně zvednutých rukou na schůzce Teams, se diskuse na schůzkách mohou stát inkluzivnějšími. Také zajišťuje, aby se všichni účastníci mohli aktivně účastnit.

Zajišťujeme samozřejmě také vhodné ubytovací kapacity. Kromě toho zvyšujeme povědomí a podporujeme vzděláváním tím, že jsme pozvali externí odborníky, aby během klíčových okamžiků, jako je Světový den duševního zdraví nebo Mezinárodní den osob s postižením, hovořili k našim kolegům po celém světě. Nabízíme také živá školení, která kolegům poskytují přehled o přístupnosti a funkcích na podporu digitální inkluze na našem digitálním pracovišti.

Dostupnost webových stránek

Jsme motivováni pomáhat našim klientům uspět. Při každé interakci a s každým řešením jednáme v nejlepším zájmu našich klientů – snažíme se chápat jejich potřeby, respektovat jejich názory a překonávat jejich očekávání.

Děláme všechno pro to, aby byl design inkluzivní a abychom dosáhli shody se souborem pravidel WCAG 2.1 AA.

Pokud se setkáte s překážkami z hlediska usnadnění přístupu do jakékoli oblasti našich webových stránek, kontaktujte nás na adrese accessibility@wtwco.com.

Contact us