Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Sektor

Doprava a logistika

WTW je uznávanou přední společností na trhu poskytování personálních, pojišťovacích a kapitálových služeb v dopravním sektoru. Připravujeme programy řízení rizik a lidského kapitálu pro firmy, které přepravují lidi i zboží, a infrastrukturu, která jejich přepravu umožňuje.

Contact Us

Mezi naše klienty patří řada velkých dopravních společností po celém světě, obchodní asociace, regulační orgány a vládní úřady. Patříme mezi aktivní členy nejrůznějších oborových organizací, a udržujeme si tak aktuální informace o nejnovějším vývoji v sektoru a problémech, které musí firmy v tomto odvětví řešit.

Klienty máme i v celé řadě specializovaných oborů:

 • Lehká a těžká železniční doprava
 • Dopravní infrastruktura
 • Autobusová přeprava
 • Transportní logistika
 • Provoz přístavů
 • Nákladní doprava
 • Přesměrování nákladu
 • Cestovní kanceláře

Od ostatních se naše činnosti liší velikostí našeho týmu, rozsahem zdrojů a širokou škálou klientů. Náš tým využívá znalosti a zkušenosti získané dlouhodobou podporou celé řady dopravních firem.

Spolupracujeme přitom se specialisty z celé organizace WTW, od námořních, přes stavební, po letecké, a můžeme tak nabízet komplexní integrovaná řešení postavená na znalostech a schopnostech nejlepších odborníků z celé společnosti.

Řízení rizik

Klienti si mohou vybírat z naší široké nabídky řešení, ať už se jedná o posouzení pohotovostních plánů pro případy přerušení provozu nebo strategické vyhodnocení rizik a řízení rizik celé firmy. Nabízíme uznávané produkty upravené tak, aby odpovídaly požadavkům přepravních společností a zároveň přinášely výsledky poskytující skutečné výhody a hodnotu.

Uvědomujeme si, že pro dopravní podniky je velmi důležitou oblastí řízení ztrát. V takových případech využíváme služeb specialistů, kteří dokáží přijít s odpovídajícím řešením pro každého klienta. Může se jednat o nejlepší způsob přímého jednání s pojišťovnami, výběr externí firmy pro správu vzniklých nároků škod nebo interní řešení.

Dále nabízíme i řadu dalších služeb, od auditů vzniklých pojistných událostí, po asistenci při řešení nároků z nich. V případě větších a složitějších pojistných událostí jmenujeme výkonné vedoucí pracovníky, kteří osobně dohlédnou na řešení celé záležitosti.

Lidský kapitál

Pomůžeme vám vyvinout personální program, který dlouhodobě zajistí obsazení nejdůležitějších pozic nejvhodnějšími kandidáty. Ať už se jedná o zaměstnance na plný úvazek nebo dočasné pracovníky na konkrétní projekt, uvědomujeme si, že každá společnosti má jiné personální potřeby. Společně připravíme strukturu, která odpovídá vašim unikátním požadavkům.

Naše nabídka řízení lidských zdrojů zahrnuje:

 • Správa a outsourcing benefitů
 • Řízení změny
 • Strategie a struktura odměňování
 • Řízení nouzových pracovních sil
 • Odměňování manažerů
 • Budoucnost práce
 • Zdravotní a sociální zabezpečení
 • Inkluze a rozmanitost
 • Fúze a akvizice
 • Odchod do důchodu
 • Talenty
 • Celkové odměňování
 • Životní pohoda

Divize přepravy a logistiky společnosti WTW vám pomůže řešit otázky personálu a rizik a vy se můžete soustředit na nové příležitosti.

Contact us