Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Služby

Pojištění majetku

Pojištění majetku pokrývá nejrůznější rizika, která mohou vést ke škodám na majetku a mít za následek ztrátu příjmů. Tým pojištění majetku společnosti WTW kombinuje praktické zkušenosti s tímto trhem i produkty spolu s analytickými schopnostmi, aby vám pomohl identifikovat a řídit rizika spojená s vaším majetkem.

Contact Us

Od přírodních katastrof, například hurikánů nebo zemětřesení, po přerušení provozu (případně podmíněné přerušení provozu), společnost musí mít připravena odpovídající řešení pro úspěšné zvládnutí rizika. Spojení se specialisty společnosti WTW vám pomůže tyto problémy vyřešit: identifikujeme a kvantifikujeme rizika vašeho majetku a implementujeme řešení odpovídající potřebám pro specifická rizika vaší organizace.

Analýza je klíčová

K riziku přistupujeme z analytického hlediska. Identifikujeme rizikové faktory pomocí modelovacích nástrojů a analýzy portfolia. To nám pomůže rychle objevit případné mezery ve vašem programu řízení rizika nebo zjistit, jestli někde neplatíte za zbytečné krytí.

Návrh programu

Po provedení hloubkové analýzy a získání komplexního přehledu o vašich rizikových faktorech společně stanovíme priority pro strategie přenosu rizika na základě cílů vaší společnosti. Pojišťovací program připravíme na míru vašemu konkrétnímu profilu a vašim potřebám.

Mezi řešení patří například:

  • Veškerá rizika týkající se škody na majetku nebo přerušení provozu
  • Kaptivní zajištění
  • Odečitatelné nižší úrokové sazby
  • Živelné katastrofy (vítr, zemětřesení nebo záplavy)
  • Globální programy
  • Produkty s parametrickým spouštěčem
  • Sdílené/vícevrstvé programy
  • Terorismus

Proč WTW?

Přístup společnosti WTW k datům a analýze poskytuje klientům znalosti, které potřebují ke strategickému rozhodování. Naše odborné znalosti produktů umožňují vytvářet konkrétně upravená řešení pro přesun rizika vhodná pro dnešní neustále se měnící prostředí, a tak chránit podnikání našich klientů.

Contact us