Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Služby

Zdravotní a sociální zabezpečení

Společnost WTW využívá své hluboké odborné znalosti, analýzu a zdroje v široké oblasti zdravotních benefitů tak, aby zaměstnavatelům mohla poskytovat strategické poznatky, inovace a vedení.

Contact Us

Společnost WTW využívá své hluboké odborné znalosti, analýzu a zdroje v široké oblasti zdravotních benefitů tak, aby zaměstnavatelům mohla poskytovat strategické poznatky, inovace a vedení. Svým klientům pomáháme dosáhnout efektivních, nízkonákladových a konkurenceschopných programů pomocí návrhů zdravotních a skupinových benefitů s vysokou přidanou hodnotou pro jejich organizace i zaměstnance.

Pomůžeme vám porozumět segmentům vaší populace a jejich osobních zdravotních potřeb tak, abychom mohli společně vyhodnotit překážky a příležitosti pro zlepšování.

Naše služby řeší nejčastější problémy, kterým zaměstnavatelé všech velikostí čelí při naplňování potřeb svých zaměstnanců:

  • Strategie a finanční management 
  • Náklady, hodnota a přístup zdravotní péče
  • Integrovaná životní pohoda
  • Možnost volby, osobní úpravy a zaměstnanecký prožitek 

Strategie a finanční management

Strategie, design, dotace a realizace zdravotního a sociálního zabezpečení se musí vyvíjet podle strategických cílů zaměstnavatele i potřeb pracovních sil a ladit s firemními hodnotami. Pomáháme vám vyhodnotit zdravotní benefity v kontextu hodnoty nabízené zaměstnancům (EVP) a připravit strategii, která flexibilně reaguje na rychlost změn.

Měříme a analyzujeme vaše data o zdravotní péči tak, abyste porozuměli zdravotnímu stavu své populace a mohli rozvinout odpovídající strategie a iniciativy a dosáhli svých cílů.

Vyhodnoťte si celostátní i místní fungování nabízených benefitů a zjistěte, kde se nachází příležitosti nebo nedostatky. Díky našim skvělým kontaktům s pojišťovnami a dalšími poskytovateli souvisejících služeb (od umístění podniku, přes zpracování žádostí, po celkovou implementaci) můžeme na základě vašich dat důkladně prozkoumat možná řešení a určit, které nejlépe odpovídá vašim cílům a populaci.

Také připravujeme metriky, které vám pomohou zvýšit výkonnost a zlepšit výsledky. Nadnárodním společnostem dokážeme navíc všechno nabídnout v globálním kontextu – efektivní doporučení a koordinace, včetně finančního zprostředkování, na globální i národní úrovni.

Náklady, hodnota a přístup zdravotní péče

Stále více zaměstnavatelů se zaměřuje na strategická zdravotnická řešení, která by zvýšila dostupnost a kvalitu zdravotní péče, snižovala její náklady a vytvářela pozitivnější prožitek pacientů.

Naše strategie vám pomohou zvýšit důraz na hodnotová opatření, která podporují zaměstnance ve využívání služeb s vysokou hodnotou (kvalita a efektivita nákladů) tak, aby z obdržených benefitů získali maximum.

Zvyšte dostupnost zdravotní péče pomocí telemedicíny, programů odborných lékařských posudků a dalších rozšíření, které úsporně podporují komfort a produktivitu zaměstnanců v rámci zdravotních i behaviorálních podmínek.

Farmaceutické benefity jsou čím dál větší součástí nákladů na zdravotní péči pro stále více zaměstnanců a zaměstnavatelů, proto zaměřením na realizaci a místo poskytování péče pomáháme zaměstnavatelům omezit náklady na speciální léčiva.

Integrovaná životní pohoda

Iniciativy podporující životní pohodu jsou nyní jádrem strategie pro poskytování benefitů pro nejrůznějších společností a mají čtyři klíčové rozměry: fyzickou prosperitu, emocionální rovnováhu, finanční zabezpečení a sociální propojenost. Každý rozměr je jedinečný i propojený s ostatními. Životní pohoda začíná u jednotlivců a, když jí dosáhneme, prostupuje celou firemní kulturou, rodinou i širší společností.

Pro zaměstnavatele je životní pohoda základem pro získání angažovanějších a produktivnějších pracovních sil, které přináší lepší a udržitelnější výsledky – a vyšší spokojenost s prací a kariérou.

Proto pomáháme zaměstnavatelům rozšířit a integrovat strategii životní pohody ve všech čtyřech rozměrech tak, aby byly v souladu s celkovou odměňovací strategií a firemní kulturou, což zahrnuje také závazek k propagaci životní pohody, inkluze a diverzity.

Také vám pomáháme navrhnout iniciativy a pracovní prostředí, které dělají z životní pohody a zdraví nejjednodušší nebo výchozí možnost, a poskytujeme podporu integrace ve všech směrech.

Možnost volby, osobní úpravy a zaměstnanecký prožitek

Aby mohli reagovat na potřeby zaměstnanců, nabízíme zaměstnavatelům možnosti a flexibilitu. Zároveň usilujeme o co nejlepší využití nabízených benefitů. Začneme identifikací toho, co vaši zaměstnanci chtějí a potřebují, a pokračujeme analýzou stávajících benefitů a vyhodnocením, zda nabízíte dostatek možností, flexibility a osobních úprav. Také společně vypracujeme hodnocení naší široké nabídky dobrovolných benefitů a služeb, které by podpořily vaši celkovou strategii.

Naším cílem je pomoci vám udělat ze zdravotní péče důležitou součást vašeho EVP tak, abyste pro ty správné zájemce představovali atraktivního zaměstnavatele.

Contact us