Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
O nás

Inkluze a rozmanitost: Závazek společnosti WTW

Naše unikátní pohledy na věc slouží klientům a přináší výjimečné výkony ve všem, co děláme.

Contact Us

Náš pohled na inkluzi a rozmanitost

My ve společnosti WTW se domníváme, že kultura inkluze a rozmanitosti (I&R) je pro úspěch firmy zcela zásadní. Nejedná se přitom o samostatnou iniciativu na svém vlastním dvorečku. I&R je zásadní ve všem, co děláme: Jak přijímáme a povyšujeme zaměstnance, jak pracujeme s klienty i jak fungují naše týmy. Důvod je prostý: Hmatatelné plnění cílů v oblasti I&R firmě svědčí.

I&R má přímý dopad na naši schopnost růst a podávat vynikající výkony. Proto se snažíme budovat inkluzivní pracovní prostředí, kde vyslechneme každého a každá osoba je respektována a oceňována podle toho, kým skutečně je. Věříme, že sestavování rozmanitých týmů, které dokáží využít naše nejlepší nápady a úsilí, nám pomáhá činit lepší rozhodnutí, zvyšovat kreativitu a vylepšovat naši schopnost pomáhat klientům při řešení komplexních problémů. Jedná se o klíč k udržení konkurenceschopnosti, což platí dnes i pro budoucnost.

Naše vize pro inkluzi a rozmanitost

Při více než 45 000 zaměstnancích pracujících ve více než 140 zemích musí naše vize nutně obsahovat přání stát se předním zaměstnavatelem, kde kolegové a kolegyně spolupracují jako jeden tým. Naše unikátní pohledy na věc slouží klientům a přináší výjimečné výkony ve všem, co děláme. Naše celofiremní I&R priority jsou v souladu právě s touto vizí.

Celofiremní I&R priority

  1. Budovat stabilní kariérní řetězec pro nedostatečně zastoupené pracovníky
  2. Skutečně zvýšit úroveň celkové rozmanitosti – včetně počtu žen – ve vedení
  3. Podporovat inkluzivní kulturu, která respektuje rozdíly jednotlivců a oslavuje unikátní vlastnosti každého z nás

Uvádění I&R do praxe ve společnosti WTW

Naše úsilí nejsou jen slova a uvádíme ho do praxe v celé organizaci každý den.

Proč jsou zájmena u společnosti WTW tak důležitá

Svoboda našich kolegů být sami sebou na pracovišti tvoří základní stavební kámen naší inkluzivní kultury – kultury, která je bezpečná, uctivá a umožňuje, abychom všichni prosperovali. A pevně věříme, že se to vztahuje i na naše kolegy s transgenderovou, nebinární a gendrově nevyhrazenou orientací.

Ve společnosti WTW podporujeme spravedlivé zacházení a odměňování všech bez ohledu na genderovou identitu. Chápeme, že gender není binární záležitost (muž a žena). Zájmena jsou důležitou součástí toho, aby byla vaše identita rozpoznána a respektována a u transbinárních a nebinárních osob to platí obzvlášť.

Používání správných osobních zájmen je známkou toho, že víte, kdo tyto osoby jsou, a že je dostatečně respektujete natolik, abyste uznávali jejich identitu. Použití správných zájmen a uvedení, jaká zájmena používáte, představují jednoduché způsoby, jak projevit podporu, být inkluzivní a pomoci nám vyhnout se domněnkám o genderové identitě založeným výhradně na jménu nebo vzhledu.

Když víc z nás sdílí svá zájmena na profilech sociálních médií a v e-mailových podpisech, vyjadřujeme tím, že otevřeně upozorňovat na příslušná zájmena je něco běžného. Tím formujeme inkluzivnější kulturu, ve které se budou všichni naši kolegové cítit příjemně. To zase pro naše genderově diverzifikované kolegy utváří prostředí, kde se můžou cítit bezpečně a vítaně a můžou být tím, kým jsou. Používání správného zájmena ukazuje, že se vzájemně respektujeme, což je základní hodnota společnosti WTW. Díky tomu můžou naši kolegové z širokého spektra komunit vnášet do každodenní práce své pravé já.

Náš globální I&R kalendář nabízí pevný rámec pro pořádání různých akcí širokého kulturního spektra, které oslavují rozmanitost naší firmy i širší společnosti, ve které poskytujeme své služby.

We have a full vision at WTW, and that’s to be the best company we can be, and that’s for the benefit of all our stakeholders…And to accomplish this, we need that inclusive culture I’ve talked about, where everyone’s heard, everyone’s respected, everyone’s valued.”

Carl Hess (He/Him) | CEO

Globální I&R kalendář

Kalendář akcí
Měsíc (den) Akce
Září (25-27) Dive In
October 10 Světový den duševního zdraví
Prosinec (3) Mezinárodní den postižených

Tento globální kalendář také slouží jako vzdělávací pomůcka k zapojení kolegů a kolegyň do širších, s rozmanitostí souvisejících témat a akcí, jako například naše každoroční iniciativa PRIDE, které se účastní zaměstnanci WTW v zemích po celé Evropě a Americe od června do srpna.

Společnost WTW oslavuje mezinárodní den žen

Zaměstnanci po celém světě se zapojují do oslav ženských ekonomických, politických a společenských úspěchů.

Naše globální a regionální I&R výbory

Naše globální I&R výbory, sponzorované výkonným ředitelem Carl Hess a výkonnou ředitelkou pro oblast personalistiky Kristy Banas, nastavují standardy našich I&R iniciativ po celém světě. Jedná se o organizované výbory podle geografických celků, které nabízí místní perspektivu a pomáhají transformovat naše globální priority do činností, které budou mít největší dopad na daný region. Tyto výbory – se členy z našich nejrůznějších podniků a funkcí – řídí naše I&R činnosti po celém světě a zajišťují, že budou přímo zabudovány do průběžného výkonu a v souladu s našimi prioritami.

Naše inkluzivní sítě

Naše inkluzivní sítě jsou navrženy tak, aby zapojovaly vhodné pracovníky a propojovaly je mezi sebou, s klienty a komunitami, ve kterých pracujeme a žijeme. Jsou jádrem naší snahy zapojit a inspirovat kolegy a kolegyně přímo na místě a aktivně podporují náš cíl přijímání, udržení a rozvíjení nedostatečně zastoupených pracovníků. Každá naše inkluzivní síť má dva exekutivní sponzory – ať už na globální a/nebo místní úrovni –, kteří využívají svůj vliv k její podpoře.

Mezi aktuální inkluzivní sítě patří:

Women and Supporters — podporuje konkrétní potřeby našich pracovnic, včetně zaměření na zvýšení počtu žen ve vedoucích pozicích, mentoring, spojení s klienty a pracovně vyvážený životní styl.

LGBT+ — propaguje inkluzivní a uctivé pracovní prostředí pro pracovníky a pracovnice širokého spektra sexuální orientace a genderové identity. Snažíme se angažovat pracovníky a pracovnice LGBT+, posilovat jejich vztah ke společnosti a zprostředkovávat rozvoj vztahů se členy LGBT+ komunit, ve kterých pracujeme a žijeme.

Ocenění našeho dosavadního I&R úsilíHuman Rights Campaigns Best Places to Work for LGBTQ Equality, 100% Corporate Equality Index 2018

Kampaň za lidská práva, Corporate Equality Index, 2015 – 2018

Insurance Insider Honours The Inclusion and Diversity Award Winner 2017 Willis Towers Watson

The Insurance Insider Honours, 2017, UK

Educate. Advise. Inspire. Diversity Value Index

Talent Management Magazine, Diversity Value Index 2014 - 2017

Exelon

Diversity and Inclusion Honor Roll, 2011 – 2018

Stonewall Diversity Champion

Diversity Champion Member 2015 - 2023

International Association of Black Actuaries (IABA) Consultant of the Year 2012, 2013, 2014, 2015 Towers Watson

IABA, konzultant roku, 2015

Bloomberg Gender-Equality Index, 2019-2023

Bloomberg Gender-Equality Index, 2019-2023

Contact us