Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Sektor

Pojišťovnictví

Jako pojistný i zajistný makléř, multi-disciplinární konzultant, poradce v oblasti řízení rizik a poskytovatel technologií pro specialisty je Willis Towers Watson nedílnou součástí sektoru pojišťovnictví, kterému rozumí skrz naskrz. To nám umožňuje nabízet širokou paletu služeb, které pomáhají pojišťovnám prosperovat v období radikálních změn.

Contact Us

Pojišťovnictví tepe v našich organizačních žilách. Kdykoli a kdekoli po celém světě zrovna:

  • Úzce spolupracujeme s pojišťovnami při umístění rizik na trzích
  • Podporujeme pojišťovny v efektivním a ziskovém provozu pomocí poradenství v oblastech, jako je modelování a analýza, distribuce, nebo rozvoj talentů, odměňování až po investiční strategie
  • Pomáháme pojišťovnám přenést riziko na zajistné nebo kapitálové trhy
  • Radíme pojišťovnám ohledně jejich obchodní strategie, včetně fúzí, akvizic, nebo prodeji podniků
  • Zavádíme technologie pro specialisty, které umožňují pojišťovnám řídit jejich chod efektivněji a přinášet větší zisk

Ale především – čím dál více pomáháme pojišťovnám nastavit důležitá propojení mezi všemi těmito oblastmi, což jim umožní zvládat širokou škálu obchodních výzev, včetně méně výrazných ratingových cyklů, nových technologií a pracovních metod, měnící se demografické situace a nákupního chování, vyvíjejících se regulatorních a výkaznických požadavků a měnící se tržní poptávky v segmentech jako jsou pojištění kybernetických rizik, odpovědnosti, životního nebo zdravotního pojištění.

Pojišťovnám hledajícím, jak optimalizovat lidský kapitál, zlepšit finanční výkonnost a lépe porozumět a řídit rychle se měnící rizika, může Willis Towers Watson pomoct dosáhnout jejich cílů a využít příležitosti.

Contact us