Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Sektor

Zdravotnictví

Zdravotnictví čelí nebývalému množství rušivých faktorů, které vedou k dramatickým změnám. Společnosti, které se umí těmto výzvám přizpůsobit, však mohou tyto faktory proměnit na příležitost. Sekce společnosti Willis Towers Watson specializující se na zdravotnictví vám pomůže zvládnout vzniklé výzvy a najít příležitosti růstu.

Contact Us

Mezi problémy oboru patří:

 • Konzumní přístup ke zdravotnictví
 • Konsolidace oboru
 • Kompenzace
 • Úniky dat, kyberkriminalita a krádeže údajů pacientů
 • Udržení pracovních sil
 • Rostoucí náklady
 • Pokroky v analýze dat
 • Zdravotnické reformy

Tyto faktory představují hrozbu, ale řada z nich také nabízí příležitosti pro společnosti, aby si našly nové cíle. Pokud má v dnešní době uspět, potřebuje každá společnost ty správné lidi a strategie pro řízení rizik a kapitálu.

Společnost Willis Towers Watson spolupracuje s nejvyšším vedením nemocnic, zdravotnických systémů, lékařských skupin, poskytovatelů služeb pro seniory a dalšími na vývoji a zavádění strategií, které přinesou vaší firmě dlouhodobý růst. Kombinací hlubokých znalostí oboru a rozsáhlých odborných dovedností pomáháme klientům prosperovat i v éře neustálých změn.

Zaměřeno na zaměstnance

Ve zdravotnictví jsou vaši lidé vaším nejcennějším aktivem. Pomůžeme vám vyvinout personální program, který dlouhodobě zajistí obsazení nejdůležitějších pozic nejvhodnějšími kandidáty. Uvědomujeme si, že každá zdravotnická organizace má, zejména při řešení výrazných změn v oboru, trochu jiné personální potřeby.

Naše nabídka řízení lidských zdrojů zahrnuje:

 • Správa a outsourcing benefitů
 • Řízení změny
 • Strategie a struktura odměňování
 • Odměňování manažerů
 • Budoucnost práce
 • Zdravotní a sociální zabezpečení
 • Inkluze a rozmanitost
 • Fúze a akvizice
 • Odchod do důchodu
 • Talent
 • Celkové odměňování
 • Životní pohoda

Řízení vašich rizik

Máme také potřebné zdroje, abychom zákazníkům v oboru zdravotnictví mohli poskytovat Služby v oblasti zprostředkování pojištění, poradenství s řízením klinického rizika a správou nároků vzniklé újmy.

V odvětví, kde má lidský přístup tak vysokou hodnotu, musíme fungovat jako praktické rozšíření vašeho oddělení pro řízení rizik. Uvědomujeme si, že každé zařízení a poskytovatel zdravotní péče mají v oblasti financování a kontroly rizik jedinečné potřeby, zejména pak při vyrovnávání se s revolučními změnami v oboru.

Skrze úzce propojenou státní i mezinárodní síť zprostředkovatelů služeb v oblasti zdravotnictví, která stojí na širokých odborných znalostech našich poradců v oboru a možnosti řídit vše prostřednictvím našich sídel v Londýně a na Bermudských ostrovech, pomáháme zdravotnickým společnostem snížit celkové náklady rizik.

Naše nabídka v oblasti řízení rizik zahrnuje:

 • Pojištění zdravotnického majetku a odpovědnosti
 • Profesionální a obecná odpovědnost zdravotníků/nemocnic
 • Profesionální a obecná odpovědnost v péči o seniory
 • Různá zdravotnická odpovědnost
 • Kyberpojištění
 • Chyby a opomenutí řízené péče
 • Řízení limitů ztráty pro instituce řízené péče, poskytovatele a zaměstnavatele
 • Pojištění odpovědnosti za zdravotnické produkty a klinické testování
 • Pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků
 • Pojištění odpovědnosti v důsledku neoprávněných kroků vůči zaměstnancům
 • Chyby a opomenutí ve fakturaci
 • Pojištění odpovědnosti vyplývající ze zabezpečení sítí a kybernetického rizika
 • Vozové parky
 • Letecká odpovědnost

Efektivní využití kapitálu

Stále rostoucí tlak a konsolidace oboru nutí neziskové zdravotnické organizace vyhledávat nové způsoby řízení kapitálu.

Větší společnosti, stojící na významných dotacích či nadacích, jsou finančně lépe připraveny na výzvy od narušitelů. Některé společnosti jsou však příliš malé, a proto volí spíše fúze nebo nová spojení. Ať už vaše organizace hledá novou strategii pro řízení dotací či fondů nebo plánuje fúzi s jinou společností, investiční poradenství Willis Towers Watson a služby v oblasti M&A vám určitě pomohou.

Sekce Willis Towers Watson specializující se na zdravotnictví vám pomůže řešit řízení personálu, rizik i kapitálu. Vy se tak můžete zaměřit na nové cíle a vyhledávat nové příležitosti.

Contact us