Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Služby

Strategie a struktura odměňování

Naše kombinace doporučení, dat a softwaru pomáhá vytvořit nejlepší rámce pro odměňování, správně se rozhodovat a efektivně zavádět odpovídající strategii. Pomáháme vám sestavit program pro odměňování, které naplňují měnící se obchodní potřeby a očekávání zaměstnanců.

Contact Us

Odměňujte za to, na čem záleží v novém pracovním světě

Rychlá proměna globálních pracovních sil vyžaduje, aby se firmy zamyslely nad tím, jak odměňovat zaměstnance a vytvářet rámce pro odměňování, které by jim umožnily přitahovat a udržet vhodné pracovníky a optimalizovat HR. Musí zjednodušit komplexní rozhodování o odměnách, upřednostnit faktory jako odměňování dovedností, které pomáhají naplnit budoucí cíle, efektivní boj o vyhledávané pracovníky nebo vyrovnání se s globálním pohybem pracovních sil, které pomohou nastavit rovnost platů mezi pohlavími a odpovídajícím způsobem odměňovat nejlepší pracovníky.

Jak v dnešním náročném prostředí tyto různorodé požadavky naplnit?

Účinná strategie pro odměňování může být vaší silnou stránkou a poskytovat jasnou vizi do budoucna. Jenže jak začít? Nejprve musíte bez přikrášlování vyhodnotit stávající odměňovací strategii a to, jak ladí se strategií společnosti a vizí do budoucna. Poté můžete vytvořit kompenzační program, který přináší správným zaměstnaneckým segmentům správné odměny správným způsobem.

Zvládnutí odměňování začíná správnou strategií

Rozhodná strategie pro výplaty pracovníkům zahrnuje kreativní, ale disciplinovaný přístup k řízení platů v souladu s celkovou strategií odměňování a hodnotami nabízenými zaměstnancům. Umožňuje vám přitáhnout, udržet a zapojit vhodné pracovníky a podpořit vhodné chování.

Náš přístup a proces nastaví kontext strategie za pomoci našich nástrojů a analýzy:

 • Dokumentace stávajícího plánu a hodnocení jeho efektivity
 • Provedení analýzy trhu za pomocí srovnání napříč oborem i s obdobnými firmami
 • Identifikace možností a příležitostí ke změně
 • Model dopadu změn
 • Vývoj efektivního řízení změn a plán komunikace

Správné odměňování pro správné segmenty zaměstnanců

Se zavedenou strategií můžeme společně vyvinout plán odměňování, který odpovídá vaší firmě a jejím nejdůležitějším zaměstnancům, včetně vedení a zaměstnanců ve čtyřech klíčových oblastech.

 • Základní plat
 • Krátkodobé pobídky (STI) / bonusy
 • Dlouhodobé pobídky (LTI)
 • Uznání a další programy

Pomáháme vám dosáhnout správného nastavení odměňování v novém světě práce, pomocí našich rozsáhlých dat o platech, úrovních a struktuře pozic a rámce, který zahrnuje skutečné výplaty, vyhodnocení a kalibraci, řízení programu a potřebnou technologii.

Proč WTW?

 • Bezkonkurenční analýza a informace

  Hluboké zkušenosti s analýzou pozic, práce, odměn a pracovníků

 • Znalost komunikace

  Oceňovaní komunikátoři, kteří pomáhají společnostem zvládat změny a zaměstnancům porozumět hodnotě jejich odměn

 • Přední datové kapacity

  Nejlepší datové soubory, které jsou na trhu k dispozici jako podklady rozhodnutí a informace o trendech v odměňování

 • Zkušenosti s analýzou rovného odměňování

  Více než 30 let zkušeností s prováděním auditů a analýzy rovného odměňování, včetně rozdílů mezi platy žen a mužů, plus nabídka řešení, dále plánování nástupnictví a zajištění rovných příležitostí při přijímání zaměstnanců

 • Efektivita prodeje a odměňování

  Odborné znalosti, které pomohou rozvíjet prodejní talent a odměňovací strategie podle potřeb růstu vaší společnosti

 • Vyrovnávání pozic

  Hodnocení pracovních pozic a vyrovnávací nástroje a znalosti, které naplní základní obchodní potřeby: atraktivita pozice, zapojení a udržení klíčových pracovníků, řízení nákladů a rizik a zavádění a aplikace programu odměňování

 • Software pro odměňování

  Interaktivní data, srovnání s konkurencí, globální vyrovnávání pozic, sestavení programu pro odměňování a robustní výkaznictví a analýza, které vám pomohou přilákat a udržet si ty správné zaměstnance při optimálních nákladech

Contact us