Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Služby

Korporátní nástroje a technologie pro řízení rizik

Máte informace, které potřebujete, abyste mohli přijímat informovaná rozhodnutí o svém portfoliu? Naše analytické nástroje vám přinesou vhled potřebný pro lepší porozumění vašim rizikům a umožní vám dělat rozhodnutí založená na datech o pojištění nebo finančních otázkách.

Contact Us

Přehled

Od dat k akci

Tato sada nástrojů změní způsob, jakým měříte a řídíte rizika, a zároveň posílí funkci řízení rizik při optimálním přenášení rizik a formulování korporátní strategie řízení rizik. Naše technologické řešení a expertiza v pojistné matematice vám poskytnou prvotřídní poradenství pro řízení rizik, kterými uspokojíme vaše jedinečné potřeby.

Tato základní nabídka analytických nástrojů je strukturována po jednotlivých modulech, čímž formuje stavební kameny pro strategii rizikového financování založenou na analýze, která vám umožní soustředit vaše zdroje na oblasti s největší důležitostí.

Posílení funkce řízení rizik

Naše základní nabídka podporuje dvě základní činnosti v řízení a snižování rizik:

  • Diagnostika rizik: Podpora investic snižující ztráty skrze identifikaci zranitelnosti
  • Rizikové financování: Posílení rozhodování založené na vyhodnocení ROI pomocí kvantifikace rizik a vyhodnocení strategií přenosu rizik

Manažeři řízení rizik dnes čelí stále komplexnějšímu rizikovému prostředí. Naše základní analytická nabídka zjednoduší vaše úkoly v řízení rizik a poskytne vám informace, které potřebujete k úspěchu. Tato kvantitativní a diagnostická analýza změní způsob, jakým se na rizika díváte, čímž posílíte svoje manažery řízení rizik při optimalizování mechanismů pro přenos rizik a ovlivňování vaší strategie.

Strategické

Nahlédněte za riziková sila, abyste mohli vytvořit co nejúčinnější strategie rizikového financování. Tyto modely vám umožní strategicky myslet a takticky jednat s jasným akčním plánem spojujíc vaše rozhodování o rizicích s vaší korporátní finanční strategií.

Vyhodnocuje proveditelnost založení kaptivní společnosti, pomáhá pro ni podle vašich potřeb zvolit nejlepší sídlo a provádí potřebnou finanční analýzu a kompletní prověření (due dilligence)

Connected Risk Intelligence

Klíčem k optimální strategii rizikového financování je zvažování rizik v portfoliu. Odhalte cestu k efektivnímu rizikovému financování.

Ukazuje holistický, stručný pohled na celkové náklady pojistitelného rizika (TCOR) ve všech třídách pojištění

Nástroj finanční analýzy sdílený mezi zaměstnanci, který přináší jasný a konkrétní pohled na odolnost vůči riziku napříč celou vaší společností a umožňuje definovat integrované vyjádření tolerance k riziku

Kvantitativní

Tyto nástroje prediktivní analytiky přináší praktické finanční výstupy a podporují hlubší spolupráci pracovníků z oblastí řízení rizik a finančního oddělení s nejvyšším managementem. Vaše výstupy lze přesně uzpůsobit vašim potřebám a v reálném čase vyhodnocovat prakticky neomezené množství scénářů, ať už na vašem telefonu, tabletu nebo jiném zařízení.

Nejnovější inovace v předvídání kyberrizik s vyhodnocením potenciálu ztrát a podklady pro rozhodnutí, jak optimalizovat strategii řízení rizik

Propracované prediktivní modely, které hodnotí potenciál ztrát z odpovědnosti vašeho vedení a čelních představitelů a poskytují podklady pro rozhodnutí, jak optimalizovat strategii řízení rizik

Vyhodnocuje jakoukoli kombinaci odpovědnosti související se zaměstnáváním osob, platů a hodin a soukromé/neziskové odpovědnosti managementu

Náš systematický přístup k zapojení se na trhu a vyjednávání požadavků na záruku k pojištění odpovědnosti

Generuje na datech založená doporučení pro celou společnost v pojištění odpovědnosti

Kvantifikuje globální potenciál ztráty majetku v důsledku katastrof a jiného ne-katastrofického rizika

Diagnostika

Tyto nástroje pro rizikovou diagnostiku podporují investice, které sniží riziko tím, že identifikují zranitelnosti. Empiricky a objektivně analyzují rizika a neefektivnosti, které ovlivňují potenciál ztráty, a poskytují hodnotný vhled založený na srovnání s ostatními společnostmi.

Srovnávání s ostatními společnostmi jako součást analytické metody se zaměřením na vnímání rizik a trhu

Hodnotí, nakolik je váš majetek vystaven riziku souvisejícímu s přírodními katastrofami

Hodnocení zaměřené na řešení, které měří efektivitu vypořádávání pojistných nároků z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Služby

Naše aplikace řídí vaše pojistky, podporují komunikaci a sdílení dokumentů a pomáhají důkladně pochopit vaše portfolio řízení rizika. To vše je součástí naší non-stop fungující platformy Risk Intelligence Central, ke které klient může přistupovat přes počítač, tablet nebo chytrý telefon.

Vyšší efektivita a lepší služby díky sdílení dokumentů, správě kontaktů, sdílenému kalendáři a vybraným zprávam na zabezpečené platformě pro spolupráci

Jedná se o zabezpečený, klientovi na míru upravený a interaktivní webový systém, který poskytuje aktuální informace o pojišťovacích společnostech, včetně komplexních přehledů, informací o ratingu a nezávislého výzkumu

Sledujete a vykazujte informace o svých pojistkách zprostředkovaných Willis Towers Watson nebo jinými makléři

S našimi pokročilými nástroji jste v dobré pozici zvládnout dnešní rizika a identifikovat možná ohrožení.

Contact us