Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Služby

Integrovaná životní pohoda

Společnost Willis Towers Watson pomáhá klientům využít obchodní hodnotu životní pohody zaměstnanců a zvyšovat efektivitu celkového odměňování a programů zaměstnaneckých výhod, které následně zlepšují výkony a produktivitu pracovníků.

Contact Us

Co je integrovaná životní pohoda?

Životní pohodu nezajistí žádný samostatný program ani iniciativa. Životní pohoda musí být zabudována přímo do základní struktury firemních hodnot a zaměstnaneckých prožitků. Je neoddělitelně spojena s celou řadou pravidel, programů i benefitů, s žádoucí firemní kulturou, zlepšováním produktivity, schopností udržovat si zaměstnance dlouhodobě a udržitelností obchodních výsledků.

Čtyři klíčové dimenze životní pohody

Integrovaná životní pohoda zahrnuje čtyři klíčové rozměry:

 1. Fyzická pohoda: Cítit se fyzicky v pohodě znamená rozumět a starat se o svůj zdravotní stav, věnovat se odpovídající prevenci, zlepšovat potřebné zdravotní faktory, zvládat chronické potíže, uzdravit se a zotavit se po náhlé nemoci nebo zranění a úspěšně se vrátit na předchozí úroveň výkonnosti doma i v práci.
 2. Emocionální pohoda: Emocionální rovnováha znamená uvědomovat si sebe sama, udržovat se v dobrém psychickém stavu, odolávat stresu, zvládat pozitivní i negativní emocionální podněty, včetně životních krizí, a udržovat si rovnováhu i v případě nemoci nebo zranění.
 3. Finanční pohoda: Dosáhnout stavu finančního zabezpečení znamená zvládat své finanční závazky, plnit své související cíle, chránit se před možným rizikem, šetřit na nouzové situace nebo obecně do budoucna (například na studium nebo odchod do důchodu) a zvládat finanční šoky.
 4. Společenská pohoda: Společenská pohoda znamená umět dobře jednat s druhými, přijmout rozmanitost, prosazovat a praktikovat inkluzi, vědět, jak podporovat ostatní a spolupracovat, umět řešit případné konflikty a zvládat změny. Společenská pohoda se vztahuje nejen na pracoviště, ale také rodinu, přátele a širší společnost obecně.

Každý rozměr je jedinečný i propojený s ostatními. Integrovaná životní pohoda začíná u jednotlivců, a když jí dosáhneme, prostupuje celou firemní kulturou, rodinou i širší komunitou.

Výsledný ideální stav životní pohody musí rovnoměrně spojovat všechny čtyři dimenze a znamená — fyzicky zdravé, emocionálně vyrovnané, finančně zabezpečené a společensky angažované zaměstnance.

Obchodní hodnota životní pohody

Výzkum společnosti Willis Towers Watson zjistil, že společnosti s vyšší úrovní životní pohody zaměstnanců mají lepší obchodní výsledky a dosahují až dvakrát tak vysoké zaměstnanecké angažovanosti, vyšších zisků na každého zaměstnance a nižších zdravotních nákladů, přicházejí o méně dní kvůli nemocem a až o 70 % méně zaměstnanců je ve stresu.

Nastavit na pracovišti správné podmínky pro životní pohodu opravdu stojí za to. Společnosti se v tomto ohledu nevzdávají ani přes dosavadní potíže. Naopak, skutečné porozumění jejich dopadům jen podtrhuje potřebu zesílit snahu překonat dosavadní problémy.

Jak klientům pomáháme využít hodnotu životní pohody

Pomáháme klientům připravit strategii integrované životní pohody, která propojuje všechny čtyři dimenze, a formovat prožitek jejich zaměstnanců. Výsledkem je zdravá pracovní kultura, která je v souladu s celkovými cíli společnosti a hodnotami nabízenými zaměstnancům.

Vždy začínáme stanovením jasných cílů, kterých mají zaváděné iniciativy dosáhnout a které využívají vaše aktiva, značku a hodnoty. Poté změříme životní pohodu a výsledky spojíme s vaším účelem a vizí.

Spolupracujeme s klienty na tom, aby došlo k:

 • Propojení všech čtyř dimenzí životní pohody
 • Zabudování životní pohody do kultury společnosti
 • Umístění potřeb a přání zaměstnanců do středu jejich zaměstnaneckého prožitku
 • Umístění zaměstnaneckého prožitku do srdce nabízených hodnot
 • Přijetí přístupu „nesoudíme, pomáháme“
 • Využití technologie
 • Posunu od finanční motivace
 • Využití pracovního prostředí k prosazování správného chování

Klientům také pomáháme vytvářet nejrůznější strategie a postupy ke zvýšení angažovanosti zaměstnanců a motivace k požadovanému chování tak, aby došlo k dlouhodobému poklesu zdravotních nákladů a zvýšení úspor a zaměstnanci podávali co nejlepší výkony

Pokud chcete zjistit, jak zavést strategii pro životní pohodu i ve své společnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Contact us