Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Služby

Investice

Institucionální investoři vyžadují portfolia, která odpovídají jejich cílům, jsou finančně efektivní a poskytují silné výnosy s kontrolovatelným rizikem. Jako společnost se schopností spravovat nejrůznější aktiva a na důvěře založeným přístupem pomáháme svým klientům optimálně investovat, ale nezapomínáme ani na dlouhodobější cíl změnit způsob, jakým investiční průmysl funguje.

Contact Us

Mezi naši klientelu patří řada nejrůznějších institucionálních investorů, včetně penzijních fondů, pojišťoven, státních investičních fondů, vládních fondů, správních společností a nadací. Úspěch našeho podnikání zásadně závisí na naší schopnosti pomoci uspět našim klientům a získat a udržet si konkurenční výhodu.

Mezi naše řešení patří:

  • Delegované investice (outsourcování Ředitele pro investice): Náš tým navrhuje řešení, která klientům umožní delegovat odpovědnost za implementaci strategie správy aktiv při zachování strategické kontroly a rozhodovacích pravomocí v oblastech, kde nejvíc zvyšují hodnotu. Naše řešení obsahují naše nejlepší investiční návrhy, podpořené rozsáhlým výzkumem a robustní implementací. Po celém světě spravujeme přes 119,6 miliard USD aktiv (k září 2018) a vždy se snažíme minimalizovat riziko a vyhledávat vyšší návratnost. 
  • Fondy a strategie: Spravujeme speciální klientská portfolia při využívání přístupu otevřeném k alternativním investicím, nelikvidním aktivům, úvěrům, cenným papírům a akciím. Také jsme vytvořili několik sdílených „fondů fondů“, které pomáhají našim klientům investovat na kapitálových trzích, ke kterým by jinak neměli přístup, případně by byl příliš nákladný. 
  • Poradenské investiční služby: Poskytujeme poradenství v oblasti základní odpovědnosti vlastníků aktiv, včetně mise a víry, plánování řízení rizik, alokaci aktiv a rozpočtů založených na rizicích, konstrukce portfolia a výběru manažerů aktiv třetích stran. Náš tým pro manažerský výzkum se specializuje na vyhledávání, výzkum a sledování firem, které považujeme za nejlepší na světě, a mezi které patří široké spektrum známých i alternativních kategorií aktiv. 

Naši kulturu prostupují inovace. Neustále se snažíme svým klientům proaktivně přinášet nejlepší a inovativní nápady a příležitosti, které vznikají v naší rozsáhlé celosvětové síti expertů a specializované skupině Thinking Ahead Group.

Contact us