Přejít na hlavní nabídku
main content, press tab to continue
Služby

Fúze a akvizice

Společnost WTW nabízí komplexní služby a produkty, které klientům pomáhají ve všech fázích uzavírání obchodu, ať už jste strategickým kupcem, prodávajícím nebo společností soukromého kapitálu.

Contact Us

Vašemu jednání přinášíme jedinečnou kombinaci odborných znalostí v oboru rizik a hlubokého porozumění lidskému kapitálu a kultuře organizace. Stavíme na každoročních zkušenostech z více než 1 000 transakcí v oboru fúzí a akvizic a soukromého kapitálu, jakož i na našem vlastním výzkumu tak, abychom klientům pomáhali dosahovat krátkodobého i dlouhodobého úspěchu.

1. krok: Před obchodem

 • Připravenost na fúze a akvizice
 • Identifikace cílů
 • Příprava prodeje
 • Kancelář projektového řízení

2. krok: Due diligence a plán implementace

 • Finanční rizika
 • Personální rizika
 • Podmínky obchodu
 • Plán implementace
 • Kancelář projektového řízení

3. krok: Po uzavření obchodu

 • Využití synergií
 • Začlenění pracovních sil
 • Riziko a řízení
 • Definování a měření úspěchu
 • Přechod na běžný provoz
 • Kancelář projektového řízení

Všechny naše produkty a služby poskytují výhradně vysoce zkušení odborníci s hlubokým porozuměním organizaci, lidem, kultuře a rizikovému profilu.

Zkušenosti podložené naším výzkumem ukazují, že úspěšné transakce mají dvě společná témata:

 1. Včasné a intenzivní zaměření na personální otázky
 2. Důsledný přístup k řízení rizik

Vedoucí pracovníci, kteří při obchodech svých společností hodnotí úspěšnost naplnění primárních cílů, poukazují na jasný důraz na důležitost personálních otázek a co nejdřívější zapojení personálního oddělení. Z našeho výzkumu vyplývá, že takové společnosti si lépe udržují nejdůležitější pracovní dovednosti, měří schopnosti vedení, komunikují a zapojují zaměstnance a budují kulturu, která je v souladu se strategickými cíli.

Pokud jde o riziko, základem je vyhýbat se nečekanému. Včasná identifikace a řízení rizika umožňují všem stranám jednat s větší jistotou a důvěrou.

Neustále revidujeme, zdokonalujeme a rozšiřujeme prověrky due diligence provozního pojištění – a pomáháme tak zajistit, aby toto pojištění bylo relevantní a efektivní pro daný cíl, kupujícího i věřitele. Naše specializované i místní kanceláře nabízí odborné znalosti, které odráží aktuální postavení na trhu cílového podniku i expozice.

Ať už jste nakupující společností, která chce akvizicí dosáhnout dlouhodobé strategické integrace, nebo jste společností soukromého kapitálu s kratším investičním časovým horizontem, pomůžeme vás ochránit před finančním rizikem. Spolu s vámi budeme pracovat na vytváření a zavádění úspěšných strategií v oblasti řízení talentů a vedení, což jsou nejdůležitější faktory, pokud maximum hodnoty obchodu spočívá v lidských zdrojích.

Jsme připraveni spolupracovat po celou dobu uzavírání obchodu a pomůžeme vám transakci dotáhnout do úspěšného konce.

Contact us