ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
เว็บแคสต์

แนวคิด ESG และประสบการณ์พนักงาน ทำไมถึงมีความสำคัญ และต้องเริ่มต้นตรงไหน

4 November 2022

ร่วมค้นหาปัจจัยสำคัญที่ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืนจำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ESG และประสบการณ์พนักงาน รวมถึงเหตุผลว่าทำไมแนวคิด ESG ถึงมีความสำคัญต่อพนักงานขององค์กร แล้วต้องเริ่มต้นตรงไหน รวมถึงการทำให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขององค์กรเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร
ESG and Sustainability|Employee Experience
ESG In Sight

พนักงานในปัจจุบันคาดหวังจากองค์กรมากขึ้น พนักงานต้องการสัมผัสถึงคุณค่าของงานที่ทำ อีกทั้งยังต้องการมีส่วนร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งองค์กรและสังคมด้วย

การกำหนดเป้าหมายขององค์กรให้ชัดเจน พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจต่อเป้าหมายดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรดึงดูดและรักษาพนักงานคนสำคัญขององค์กรไว้ได้ ความมุ่งมั่นที่มีต่อแนวทาง ESG ยังช่วยองค์กรในการนำเสนอเป้าหมายดังกล่าวด้วย การให้ความสำคัญต่อแนวทาง ESG ช่วยให้องค์กรสร้างสรรค์ประสบการณ์พนักงานให้ดียิ่งได้

ร่วมค้นหาปัจจัยสำคัญที่ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืนจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับแนวทาง ESG และประสบการณ์พนักงาน

บริษัทหลายแห่งคาดหวังให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกระชับความสัมพันธ์กับพนักงานด้วยการมอบโอกาสการเติบโตด้านอาชีพและรางวัลอันเป็นผลตอบแทนต่อพนักงาน ในบันทึกวิดีโอบทสนทนานี้ เราขอพาผู้ชมสำรวจค้นหาสิ่งที่ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืนจำเป็นต้องเข้าใจถึงแนวทาง ESG และประสบการณ์พนักงานในด้านต่างๆ ดังนี้

  • ทำไมแนวทาง ESG ถึงมีความสำคัญต่อพนักงาน
  • องค์กรควรตัดสินใจเริ่มต้นแนวทาง ESG อย่างไร
  • องค์กรจะทำให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง

ร่วมรับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านแนวทาง ESG ทั่วโลก

ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนของบริษัท Boeing และ Danone เล่าให้เราฟังถึงกิจกรรมหลักที่บริษัททั้งสองแห่งกำลังทำเพื่อช่วยพัฒนาประสบการณ์ของพนักงานดีขึ้น

ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์พนักงานของ WTW

โดยในบันทึกวิดีโอบทสนทนานี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์พนักงานของ WTW ได้กล่าวสรุปถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและทิศทางการสร้างสรรค์ประสบการณ์พนักงานที่ได้จากการทำงานกับลูกค้าที่ผ่านมา

เราหวังว่า วิดีโอนี้จะช่วยให้ผู้รับชมเข้าใจถึงแนวทางการเริ่มต้นและสานต่อแนวทาง ESG ขององค์กร รวมถึงการที่ WTW จะช่วยสร้างความแตกต่างให้องค์กรของคุณในการแข่งขันเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานคนเก่ง พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานปัจจุบันและมอบโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมการทำให้เป้าหมายแนวคิด ESG ขององค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

Anne Stilts
Sustainability Analyst, Sustainable Operations and Behaviors
Boeing

Gian Maria Bruno
Global B-Corp Director
Danone

Ingrid Woolfolk
Senior Director, Employee Experience Architect

Gaby Joyner
Head of Great Britain

Contact us