ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม

ในฐานะที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม เรารู้ดีว่า นวัตกรรมและความเสี่ยงนั้นมีความเกี่ยวข้องกันและส่งผลต่อกันอย่างไรบ้าง

ติดต่อเรา

องค์กรเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม (TMT) ถือเป็นองค์กรผู้นำด้านนวัตกรรม ที่คอยสร้างสรรค์แอปพลิเคชันต่าง ๆ อย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) เครือข่ายการสื่อสารใหม่ ๆ และโซลูชันเพื่อรับมือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยังมาพร้อมกับประเด็นด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและบุคลากรที่มีลักษณะเฉพาะตัวและมากกว่าใครเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น

เราพร้อมช่วยองค์กรจัดการกับประเด็นต่าง ๆ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เรามี รวมถึงความเข้าใจในประเด็นความเสี่ยงของอุตสาหกรรม TMT ที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การว่าจ้างบุคคลจากภายนอก ห่วงโซ่อุปทาน ทรัพย์สินทางปัญญา ความยั่งยืน และความเสี่ยงทางไซเบอร์ เราคอยติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อบังคับทั่วโลกของอุตสาหกรรม TMT อยู่เสมอ และเรามีประสบการณ์ในการช่วยองค์กรกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลและการจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้องค์กร TMT สามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีทักษะความสามารถระดับสูงไว้ได้สำเร็จท่ามกลางตลาดงานที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับบริการ TMT ของ WTW ในอเมริกาเหนือ

หากอยากรู้ว่าเราช่วยองค์กรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคมได้อย่างไรบ้าง กดเพื่อรับชมวิดีโอเกี่ยวกับบริการด้าน TMT ของเรา

นวัตกรรมและประสบการณ์ระดับโลก

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน TMT ของเราพร้อมให้บริการทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ นักสร้างแบบจำลองความเสี่ยง ที่ปรึกษา และนายหน้า เราพร้อมออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กร ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม TMT และความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงประสิทธิภาพด้านการวิเคราะห์ที่โดดเด่นของเรา

การประกันภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

 • ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์
 • ซอฟต์แวร์
 • เซมิคอนดักเตอร์
 • บริการด้านเทคโนโลยี
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและการจัดการข้อมูล
 • ผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ:
  • เทคโนโลยีใหม่ ๆ (เช่น AI, หุ่นยนต์)
  • การทำสัญญากับหน่วยงานรัฐบาล
  • เทคโนโลยีภาคส่วนใหม่ ๆ (เช่น GigTech, Fintech, AeroTech, AutoTech และ HealthTech)

การประกันภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสื่อ

 • การออกอากาศ
 • การโฆษณาและการตลาด
 • การเผยแพร่และโซเชียลมีเดีย
 • อีคอมเมิร์ซ

การประกันภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโทรคมนาคม

 • ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร (มีสายและไร้สาย)
 • อุปกรณ์โทรคมนาคมและฮาร์ดแวร์

บริการโอนความเสี่ยงขององค์กรด้าน TMT สำหรับผู้บริหารจัดการความเสี่ยง

นอกจากบริการด้านโซลูชันการประกันภัยและการบรรเทาผลกระทบของความเสี่ยงที่องค์กร TMT ต้องเผชิญในลักษณะที่ไม่เหมือนใคร เรายังพร้อมมอบบริการที่จะช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ความรับผิด การหยุดชะงักทางธุรกิจ และอาชญากรรม เราพร้อมช่วยองค์กรแก้ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดด้านการบริหารจัดการและประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้บริการคณิตศาสตร์ประกันภัยและการวิเคราะห์ การบริการด้านควบคุมความสูญเสีย การเรียกร้องและการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน การออกแบบและการตลาดโปรแกรมการประกันภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยง และบริการระหว่างประเทศแบบไร้รอยต่อ บริการด้านการประกันภัยและบริหารจัดการความเสี่ยงของเรามีดังนี้

 • ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผู้บริหารขององค์กร
 • ข้อผิดพลาดและการละเว้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ผู้ค้ำประกัน
 • เครือข่ายระหว่างประเทศ
 • ความรับผิดทางไซเบอร์
 • เงินชดเชยแรงงาน
 • โซลูชันทางเลือกเพื่อการถ่ายโอนความเสี่ยง
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • การหยุดชะงักของดาวเทียม/สัญญาณ
 • สินเชื่อ ความเสี่ยงทางการเมือง และการก่อการร้าย
 • การรวมกลุ่มประกันภัย
 • โปรแกรมอัตราพิเศษ
 • การหยุดชะงักทางธุรกิจและการหยุดชะงักทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อม
 • การตรวจสอบ/การเจรจาต่อรองหลักประกัน
 • ทรัพย์สินและความเสียหาย
 • ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
 • การควบคุมการสูญเสีย
 • การประกันภัยในอาณัติ
 • สินเชื่อทางการค้า
 • ตัวแทนที่ปรึกษาการควบรวมกิจการและการรับประกัน
 • กรรมการและเจ้าหน้าที่องค์กร
 • การเรียกคืนผลิตภัณฑ์

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบุคลากร

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคมถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์อย่างแอปพลิเคชันหรือบริการด้านเนื้อหาสื่อสามารถพัฒนาจากแนวคิดไปสู่มือผู้บริโภคได้ภายในเวลาเพียง 3 เดือน ดังนั้น บุคลากรหรือพนักงานขององค์กรจึงถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการแข่งขันในตลาดที่ดุเดือด เราพร้อมช่วยองค์กรจัดทำโปรแกรมทรัพยากรบุคคล (HR) ที่จะช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีทักษะและความสามารถคนสำคัญที่จะช่วยนำพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ เราพร้อมร่วมมือกับองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถออกแบบและสร้างสรรค์โปรแกรมทรัพยากรบุคคลที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่ไม่เหมือนใคร บริการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบุคลากรของเรามีดังนี้

 • การบริหารด้านผลประโยชน์และการเอาท์ซอร์ส
 • การบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราว
 • รูปแบบของการทำงานในอนาคต
 • การยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย
 • การเกษียณอายุ รวมถึงแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ 401(k)
 • พนักงาน
 • กลยุทธ์และการออกแบบการจ่ายค่าตอบแทน
 • ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 • สุขภาพและผลประโยชน์
 • การควบรวมกิจการ
 • Total Rewards
 • ความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายของเรา คือการใช้ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม มาช่วยองค์กรบริหารจัดการบุคลากรและความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมกับพลิกวิกฤติเป็นโอกาสเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

Contact us