Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Accent op HR

Bent u voorbereid voor de verlaging van de minimale startleeftijd voor pensioenopbouw naar 18 jaar?

Door Wichert Hoekert en Rob Matto | Oktober 31, 2023

Per 1 januari aanstaande moeten alle pensioenregelingen een minimale startleeftijd van 18 jaar hebben. Die wijziging is onderdeel van de Wet toekomst pensioenen.
Retirement
Pensioenakkoord

We schreven er al eerder over in maart: per 1 januari aanstaande moeten alle pensioenregelingen een minimale startleeftijd van 18 jaar hebben. Die wijziging is onderdeel van de Wet toekomst pensioenen, maar anders dan de rest van de wettelijke aanpassingen (waaraan regelingen uiterlijk 1 januari 2028 moeten voldoen) geldt deze wijziging al per 1 januari 2024.

Inmiddels heeft het ministerie kenbaar gemaakt dat het (onder voorwaarden) toegestaan is om in premieovereenkomsten de premie voor 18- en 19-jarige deelnemers gelijk te stellen aan die voor de leeftijdsklasse erboven.

Er zijn regelingen waarvoor de startleeftijd al 18 jaar (of lager) is, maar voor de meeste geldt dat deze hoger is en dus moet worden verlaagd. Voor DB-regelingen en voor DC-regelingen met vlakke premie is dat eenvoudig; voor premieovereenkomsten met leeftijdsafhankelijke premie doet zich de vraag voor of de premie voor 18- en 19-jarige deelnemers, zoals toegestaan, gelijk wordt gesteld aan die voor 20-24 jaar. Niet elke pensioenuitvoerder staat deze mogelijkheid toe.

Het alternatief is dat de premie voor 18- en 19-jarigen conform de staffel lager wordt vastgesteld dan voor 20-24 jaar. In dat geval moet nagegaan worden of de werknemerspremie niet hoger is dan het nieuw te introduceren premiepercentage. Dat is niet toegestaan, en dus moet als dat zo is ofwel voor alle werknemers, of enkel voor deze 18- en 19-jarigen een verlaging van de werknemerspremie worden doorgevoerd. Dat laatste is naar onze mening te verantwoorden, maar ook hier geldt dat niet alle pensioenuitvoerders deze mogelijkheid aanbieden.

Het is dus zaak dat u als werkgever niet alleen bepaalt wat uw voorkeur heeft, maar ook nagaat wat bij uw uitvoerder de mogelijkheden zijn. Uw heeft waarschijnlijk al een standaard voorstel van uw uitvoerder ontvangen, dat doorgaans zonder uw tegenbericht zal worden doorgevoerd. Het is echter de vraag of dat standaard voorstel aansluit bij uw voorkeur en of uw uitvoerder eventueel ook andere opties kan aanbieden. Wij helpen u hier graag bij.

Als werkgever is het vervolgens ook uw verantwoordelijkheid werknemers die per 1 januari 2024 deelnemer worden aan de pensioenregeling tijdig aan te melden, en ook de werknemers zelf daarover te informeren. Wellicht betekenen de veranderingen ook dat (standaard) communicatie en software moeten worden aangepast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Matto of Wichert Hoekert.

Auteurs

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Senior Consultant, Retirement
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Accent op HR Pensioen Pensioenakkoord Nederland
Contact us