Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Eerste Kamer stemt in met Wet toekomst pensioenen

Door Wichert Hoekert | Juni 19, 2023

Op 30 mei is de kamerbehandeling van de Wet toekomst pensioenen afgerond en heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het voorstel.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 30 mei is de kamerbehandeling van de Wet toekomst pensioenen afgerond en heeft ook de Eerste Kamer (met 46 stemmen voor en 27 stemmen tegen) ingestemd met het voorstel. Daarmee is formeel bekrachtigd dat de wet vanaf 1 juli 2023 van kracht wordt.In drie termijnen heeft de Eerste Kamer uitvoerig gesproken over het wetsvoorstel. Daarin heeft de kamer de minister bereid gevonden de uiterste invoeringsdatum van 1 januari 2027 uit te stellen naar 1 januari 2028. Vooralsnog blijven de uiterste momenten voor afronding van het transitie- en implementatieplan ongewijzigd, dat wil zeggen respectievelijk 1 januari 2025 en 1 juli 2025. Het gevolg daarvan is dat de termijn tussen indiening daarvan en de uiteindelijke transitie verder op kan lopen. De verschillen tussen de omstandigheden op moment van indiening van de plannen en de uiteindelijke transitie zullen daarmee ook groter worden.

Moties

Behalve over het wetsvoorstel stemde de kamer ook over ongeveer 30 ingediende moties. De meerderheid daarvan werd niet aangenomen. Wel werden onder meer moties aangenomen over het vormgeven van de pensioenregeling van politici conform de WTP (met algemene stemmen), een motie over voortzetting en verruiming van de RVU-regeling, en een motie over het voorkomen van achterblijvende pensioenopbouw onder de WTP door pensioenopbouw voort te zetten als deelnemers (tijdelijk) minder gaan werken of helemaal stoppen met werken. Ook moties over default voortzetten van partnerpensioen, en over vrijwillige voortzetting voor wezenpensioen, werden met algemene stemmen aangenomen.

Overbruggingsplan

Het eerste onderdeel van de Wet toekomst pensioenen waarmee pensioenfondsen worden geconfronteerd is het transitie-FTK. Einde april publiceerde DNB de sjablonen voor indiening van het overbruggingsplan en de toelichtingen daarbij. Fondsen moeten bij indiening van het overbruggingsplan een volledig beleid formuleren voor het tijdens het transitie-FTK toe te passen kortings- en indexatiebeleid. De evenwichtigheid daarvan moet worden onderbouwd in termen van netto profijt. Daarbij moet ook, bij de allerlaatste vraag, worden aangegeven hoe het fonds voornemens is de effecten die optreden door voortijdig indexeren in aanmerking te nemen in het implementatieplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us