Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

DNB inventariseert beheersing operationele transitierisico’s

Door Wichert Hoekert | Juni 19, 2023

DNB concludeert dat uitwerking van de transitiewerkzaamheden bij fondsen nog niet op het gewenste detailniveau is.
Retirement
Pensioenakkoord

DNB heeft op 9 juni de bevindingen gepubliceerd van een uitvraag aan veertig pensioenfondsen over operationele transitierisico’s, en concludeert dat bij veel van die fondsen de uitwerking van de transitiewerkzaamheden nog niet op het gewenste detailniveau is.

Achterstanden doen zich bijvoorbeeld voor op het onderwerp datakwaliteit. Bij een gedegen voorbereiding, stelt DNB, zou het datakwaliteitsbeleid aanwezig moeten zijn. Bijna een derde van de fondsen heeft echter geen van de hierover opgevraagde stukken aan kunnen leveren. Die fondsen moeten hun risicobereidheid nog vaststellen, moeten nog risico-analyses uitvoeren en moeten nog data-analyses uitvoeren op deelnemersgroepen. Geen enkel fonds heeft zelfs een risico-analyse ingediend met betrekking tot de datakwaliteit, die bijvoorbeeld kan dienen om in beeld te brengen welke beheersmaatregelen nodig zijn in de periode tot het invaarmoment.

DNB constateert verder dat veel fondsen weliswaar het risico hebben benoemd dat kan ontstaan in de koppeling tussen pensioenbeheer en vermogensbeheer, maar zonder dat daarbij concreet geïnventariseerd is welke aanpassingen in systemen, processen en datamodellen bij verschillende ketenpartijen daarvoor nodig zijn, en aan wie welke verantwoordelijkheden toe zullen vallen. Een relevante vraag is of betrokken ketenpartijen de benodigde aanpassingen tijdig kunnen en willen doorvoeren, en tegen welke kosten. Pensioenfondsen moeten hierin, vanwege de uiteindelijke verantwoordelijkheid ervoor maar ook vanwege de belangen, zelf de regie voeren. Ook moeten fondsen erop toe zien dat datakwaliteitsmaatregelen niet alleen binnen het fonds zelf maar ook bij ketenpartijen op orde zijn.

In 2022 heeft DNB de operationele wendbaarheid van pensioenadministraties onderzocht, die in die keten een centrale rol zullen blijven vervullen. De onderzoeken hebben geleid tot enkele observaties. Zo stelt DNB dat de projectaansturing vaak onvoldoende duidelijk is, dat testplannen en terugvalopties vaak ontbreken, en dat de projectaansturing vaak onduidelijkheden bevat. In veel gevallen hebben fondsen hun eisen en wensen nog onvoldoende scherp gedefinieerd om die met de uitvoeringsorganisatie te bespreken. Een gevolg daarvan kan zijn dat in een latere fase moet worden vastgesteld dat die eisen en wensen afwijken van de standaarden van die uitvoeringsorganisatie, hetgeen tot vertragingen en meerkosten kan leiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us