Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Publicaties wet- en regelgeving Wet toekomst pensioenen

Door Wichert Hoekert | Juli 20, 2023

In dit artikel gaan we in op de de publicaties wet- en regelgeving Wet toekomst pensioenen
Retirement
Pensioenakkoord

De wetstekst is op vrijdag 30 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Het betreft de wetstekst zoals aangenomen in de Eerste Kamer, en dus nog met de uiterste overgangsdatum van 1 januari 2027. Het toegezegde uitstel naar 1 januari 2028 zal later dit jaar in wetgeving worden verankerd, waarbij de wettelijke termijnen naar lagere regelgeving zullen verschuiven. Dat maakt eventuele verdere verlenging, als daar aanleiding toe zou blijken te bestaan, eenvoudiger.

Verder werden eveneens op 30 juni het Besluit toekomst pensioenen, de formele invoering van de nieuwe parameters, de regeling waarin de maatstaven voor de risicohouding en de standaardmethodiek voor invaren worden vastgelegd, de regeling waarin vrijstellingen van verplichte bedrijfstakpensioenfondsen worden geregeld, het besluit over experimenten voor pensioenopbouw voor zelfstandigen, en het besluit dat bepaalt welke onderdelen van de WTP eerder of later ingaan dan de algemene ingangsdatum gepubliceerd.

Transitiecommissie

Op 30 juni werd ook de samenstelling van de transitiecommissie bekend gemaakt. Die commissie zal moeten intermediëren als fondsen en sociale partners niet tot een gedragen transitie komen, en zal worden voorgezeten door Roos Vermeij, onder meer oud-kamerlid voor de PvdA en oud-bestuurslid bij PME. De commissie kan ook worden gevraagd om bindend advies.

Op 12 juli werden het reglement en de werkwijze van de transitiecommissie bekend gemaakt via de website van de SER. Verzoeken tot bindend advies kunnen, wanneer een pensioenfonds betrokken is, worden ingediend tot uiterlijk 1 juli 2024.

Handreiking evenwichtige transitie en sjabloon transitieplan

De in de wetsbehandeling toegezegde handreiking evenwichtige transitie is eveneens op 30 juni gepubliceerd. De tekst zet uiteen wat de wet daarover bepaalt. Op 13 juli volgden nog de aangekondigde sjablonen voor transitieplannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us