Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Beleidsuitingen DNB over Wet toekomst pensioenen

Door Wichert Hoekert | Juli 20, 2023

In dit artikel gaan we in op de beleidsuitingen DNB over Wet toekomst pensioenen
Retirement
Pensioenakkoord

Nadat de wetstekst op vrijdag 30 juni is gepubliceerd in het Staatsblad, heeft DNB ook de eigen beleidsuitingen publiek gemaakt. Aan het einde van 2022 waren die uitingen ter consultatie voorgelegd. Twaalf partijen (waaronder WTW) hebben op die consultatie gereageerd. DNB heeft, gerubriceerd naar onderwerp, inzichtelijk gemaakt welke vragen en opmerkingen in de consultatie naar voren zijn gebracht. Daarbij zijn ook de reacties en eventuele aanpassingen in de uitingen weergegeven. Onder meer is in de beschrijving van de standaardmethodiek verduidelijkt welke componenten aan het beschikbare fondsvermogen worden onttrokken voordat de standaardregel wordt toegepast.

In de reacties worden nog diverse aanstaande beleidsuitingen aangekondigd. Daaronder die over compleetheid van de besluitvorming in transitie- en implementatieplan en die over netto-profijt en Value Based ALM berekeningen. DNB overweegt ook beleidsuitingen over de transitie van bestaande premieovereenkomsten, en over de situatie waarin pensioenfondsen met meerdere transitieplannen van verschillende werkgevers te maken hebben.

In de Staatscourant is in regelgeving verankerd wat de regels bij het melden van een invaarbesluit zijn. Ook is in een regeling vastgelegd hoe fondsen de evenwichtigheid van de risicodelings- of solidariteitsreserve moeten onderbouwen. Daarbij moeten zowel projectie- als waarderingsmaatstaven worden gebruikt. Daaronder kunnen respectievelijk maatstaven in termen van verwachte uitkomsten en in termen van nettoprofijt worden verstaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us