Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Consultatie invaarsjabloon

Door Wichert Hoekert | Juli 20, 2023

Lees meer over het invaarsjabloon, waarin de toezichthouder verwacht dat fondsen het invaarbesluit ter goedkeuring voorleggen, dat op 3 juli is ter consultatie is aangeboden.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 3 juli is ook het invaarsjabloon, waarin de toezichthouder verwacht dat fondsen het invaarbesluit ter goedkeuring voorleggen, ter consultatie aangeboden. De consultatietermijn loopt tot en met 4 september 2023. Het sjabloon vraagt een zeer gedetailleerde toelichting, ook cijfermatig, van alle aspecten van de transitie en de nieuwe regeling – inclusief de vereiste cijfermatige effecten. Zo moeten bijvoorbeeld de maatstaven van de risicohouding per geboortejaar en voor (eventueel) onderscheiden deelnemersgroepen worden opgenomen, en moet de onderbouwing van de evenwichtigheid van een solidariteits- of risicodelingsreserve worden toegelicht in termen van projectie- en waarderingsmaatstaven.

Tegelijkertijd heeft DNB bekend gemaakt ook partiële beoordeling van bepaalde onderdelen van het invaarbesluit te ontwikkelen. Fondsen zouden de betreffende onderdelen aan DNB ter beoordeling voor kunnen leggen op het moment dat de besluitvorming erover is voltooid. Het gaat dan om de vaststelling van de risicohouding (mede voortvloeiend uit het risicopreferentieonderzoek), de definitie van de nieuwe regeling en de borging van de datakwaliteit. Eerder al publiceerde DNB over dat laatste onderwerp een good practice document, in lijn met het kader van de Pensioenfederatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us