Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Υπηρεσία

ESG και Βιωσιμότητα – Κοινωνία

Ο κοινωνικός παράγοντας του ESG αποτελεί βασικό στοιχείο της διασύνδεσης μεταξύ ανθρώπων, κινδύνου και διαχείρισης κεφαλαίου.

Ο κοινωνικός παράγοντας των αρχών του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης (ESG) λειτουργεί συντονισμένα με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τους παράγοντες διακυβέρνησης σε τομείς που σχετίζονται με την υγεία, την ποικιλομορφία, την ισότητα, την ενσωμάτωση και την ευημερία.

Είναι σημαντικό για τους εργοδότες να αναλάβουν δράση για να εμπνεύσουν, να παρακινήσουν, να διατηρήσουν και να αναβαθμίσουν τους εργαζομένους τους σύμφωνα με τους στόχους ESG. Σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη έμφαση στη στρατηγική ESG, οι προσπάθειες αυτές επιφέρουν επίσης μια στροφή στην κουλτούρα που πρέπει να εστερνιστεί ο εργοδότης, τις συνολικές ανταμοιβές και τη διατήρηση των εργαζομένων.

Οι εταιρείες που αγκαλιάζουν τις στρατηγικές τους για το περιβάλλον και τη διακυβέρνηση και τις ενσωματώνουν ουσιαστικά στην κουλτούρα, τα προγράμματα και την εμπειρία των εργαζομένων τους επιτυγχάνουν μεγαλύτερα επίπεδα απόδοσης των εργαζομένων.

Για να κατανοήσετε καλύτερα τη σύνδεση του κοινωνικού με τα άλλα δύο κύρια στοιχεία του ESG, εξετάστε τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευημερία των εργαζομένων. Ενώ η ευημερία θεωρείται κοινωνικός παράγοντας της ESG, τόσο επηρεάζει όσο και επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες και παράγοντες διακυβέρνησης.

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί πυλώνες όσον αφορά την ευημερία: σωματική, συναισθηματική, οικονομική και κοινωνική. Και οι τέσσερις αυτοί πυλώνες ενδέχεται να επηρεάζονται από τις στρατηγικές περιβάλλοντος και διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή θα έχει σίγουρα αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων, αλλά θα επηρεάσει και την οικονομική τους ευημερία μέσω των έντονων καιρικών φαινομένων, της ακραίας ζέστης, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της αλλαγής της οικολογίας και της αυξανόμενης ανασφάλειας όσον αφορά το νερό και τα τρόφιμα.

Αυτό, με τη σειρά του, ενισχύει την ανάγκη για ισχυρή διακυβέρνηση, καθώς οι εργαζόμενοι με κακή συναισθηματική ή οικονομική ευημερία μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς στο να αγνοήσουν τα πρωτόκολλα διακυβέρνησης.

Έχουμε εντοπίσει έξι βασικά ζητήματα που συμβάλλουν στο κοινωνικό στοιχείο του ESG:

Διαφορετικότητα, ισότητα και ένταξη (DEI)

Βοηθάμε τους οργανισμούς να δημιουργήσουν μια υγιή εταιρική κουλτούρα, όπου η DEI είναι βαθιά μέσα στην εμπειρία των εργαζομένων και φέρνουν τον καλύτερο εαυτό τους στην εργασία, συνεργαζόμενοι για να αυξήσουν τη συνολική απόδοση.

Ευημερία

Βοηθάμε τους οργανισμούς να αναπτύσσουν σωματικά και συναισθηματικά υγιείς, οικονομικά ασφαλείς και κοινωνικά συνδεδεμένους εργαζόμενους.

Ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων

Βοηθάμε τις εταιρείες να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων, των οικογενειών τους και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Δικαιοσύνη, αμεροληψία και ισότητα

Βοηθάμε τις εταιρείες να διασφαλίζουν τη δικαιοσύνη και την ισότητα στις πρακτικές που εφαρμόζουν στους ανθρώπους τους, δεσμευόμενοι για δίκαιες συνολικές ανταμοιβές.

Κοινωνική κινητικότητα

Συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες για να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συνεχή απασχολησιμότητα και την ανοδική κοινωνική κινητικότητα διατηρώντας τους προετοιμασμένους για το μέλλον της εργασίας.

Ανθεκτικότητα και σταθερότητα του εργατικού δυναμικού

Βοηθάμε στον προσδιορισμό της βέλτιστης στελέχωσης που είναι ευθυγραμμισμένη με τον οργανωτικό σκοπό και διασφαλίζουμε ένα συνεχώς βιώσιμο αγωγό ανθρώπινου δυναμικού.

Contact us