Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Επιχειρηματικός τομέας

Φυσικοί πόροι

Η ομάδα Φυσικών Πόρων (εγκαταστάσεις και ατυχήματα) είναι μια ομάδα ειδικών με παγκόσμια εξειδίκευση, που προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου και μεσιτείας στον κλάδο φυσικών πόρων. Με τις γνώσεις μας για τον κλάδο, τις σχέσεις μας με την αγορά, το παγκόσμιο αποτύπωμα και τους εις βάθος τεχνικούς πόρους, βοηθούμε τους πελάτες να μειώσουν το συνολικό κόστος διαχείρισης κινδύνων.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Ο κλάδος φυσικών πόρων είναι γνωστός για τις πολύπλοκες και μοναδικές προκλήσεις διαχείρισης κινδύνων, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όλα τα στοιχεία της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων μιας εταιρείας να συγκεντρώνονται αποτελεσματικά για τη μείωση των συνολικών δαπανών διαχείρισης κινδύνων. Οι ειδικοί μας κατανοούν αυτές τις ανάγκες και διαθέτουν χρόνια εμπειρίας που τους βοηθά να βρουν την κατάλληλη λύση για την εκάστοτε πρόκληση.

Κάνουν τις σωστές επαφές στη WTW, έτσι ώστε τα εργαλεία αναγνώρισης, περιορισμού και μετριασμού κινδύνου να χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικότητα για να προσφέρονται παραδοσιακές λύσεις μεταφοράς κινδύνου.

Στην ουσία, η ομάδα μας διαθέτει τέσσερα βασικά στοιχεία προσφοράς:

 1. Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και διαχείριση ασφαλιστικών προγραμμάτων:

  Σχεδιάζουμε και πραγματοποιούμε βιώσιμα ασφαλιστικά προγράμματα, θέτοντας ως προτεραιότητα τις μακροπρόθεσμες και ασφαλείς σχέσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δοκιμάζουμε τακτικά αυτά τα προγράμματα και αναπτύσσουμε εναλλακτικές δυνατότητες ασφάλισης για να διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας δεν εξαρτώνται υπερβολικά από συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες και ότι επωφελούνται από τον ανταγωνισμό της αγοράς για τις επιχειρήσεις τους.

 2. Μηχανική διαχείρισης κινδύνου:

  Η ομάδα μηχανικών διαχείρισης μας προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν την εκτίμηση και τη συγκριτική αξιολόγηση κινδύνων, τον εντοπισμό και τις προϋποθέσεις απωλειών, καθώς και τεχνικές συμβουλές. Δημιουργούμε προσαρμοσμένα προγράμματα μηχανικής διαχείρισης κινδύνων για να εξυπηρετούμε τις εσωτερικές ανάγκες των πελατών, καθώς και να καλύπτουμε τις ανάγκες ασφάλισης με τον καλύτερο τρόπο.

 3. Συμβατικοί και Εποπτικοί έλεγχοι:

  Η κατανόηση των συμβατικών και των κανονιστικών υποχρεώσεων των πελατών μάς βοηθά να εφαρμόσουμε τις σωστές στρατηγικές μεταφοράς και μετριασμού κινδύνου και να προσφέρουμε επιπλέον σιγουριά και λογοδοσία στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. Η πλήρης ενασχόληση με τις διαπραγματεύσεις συμβάσεων μάς δίνει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε και να προσφέρουμε συμβουλές νωρίς στη διαδικασία, για να συμβάλλουμε στην πρόληψη δαπανηρών δεσμεύσεων.

 4. Υποστήριξη απαιτήσεων:

  Δεν αναθέτουμε σε εξωτερικά τρίτα μέρη τις λειτουργίες ασφαλιστικών αξιώσεων, διασφαλίζοντας ότι οι αξιώσεις σας αποζημιώνονται πλήρως και ταχύτατα. Προσφέρουμε πλήρεις διαχειριστικές λύσεις που υποστηρίζουν τις ανάγκες και των συμμετεχόντων και των εργοδοτών, με εστίαση στην έγκαιρη και ακριβή διαχείριση.

Γιατί με τη WTW; Έξι λόγοι:

 1. Ένα συνδεδεμένο παγκόσμιο αποτύπωμα
 2. Σε βάθος γνώσεις και κατανόηση του κλάδου
 3. Διορατικές γνώσεις διαχείρισης κινδύνων
 4. Γνώσεις για την ασφαλιστική αγορά και τη μεσιτεία
 5. Προηγμένες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων
 6. Εξαιρετικό ιστορικό
Contact us