Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Λύση

Διαχείριση κινδύνων και Υποστήριξη απαιτήσεων

Βοηθάμε τους πελάτες να μειώσουν το συνολικό κόστος κινδύνου άξιοποιωντας την έμπειρεια των εξειδικευμένων συμβούλων και εφαρμόζοντας υπηρεσίες και τεχνικές διαχείρησης ζημιών και κινδύνων. Η ομάδα μας ελέγχου κινδύνων και απαιτήσεων μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να αυξήσουν την απόδοση των επενδύσεων σε επιχειρήσεις, προσωπικό και εγκαταστάσεις.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Η WTW βοηθά τους πελάτες να μειώσουν το συνολικό κόστος κινδύνου αξιοποιώντας την εμπειρεία των εξειδικευμένων συμβούλων και εφαρμόζοντας υπηρεσίες και τεχνικές διαχείρησης ζημιών και κινδύνων. Η ομάδα μας ελέγχου κινδύνων και απαιτήσεων μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να αυξήσουν την απόδοση των επενδύσεων σε επιχειρήσεις, προσωπικό και εγκαταστάσεις.

Η τεχνογνωσία και οι ικανότητες της ομάδας βοηθούν:

 • Στην ταχεία, αποτελεσματική και κατάλληλη αποπληρωμή των απαιτήσεων
 • Στην πρόληψη και τον περιορισμό των απωλειών και την έκθεση σε ζημιές.
 • Στον περιορισμό της ζημιάς, όταν συμβεί

Η πλατφόρμα υπηρεσιών μας λύνει από τα πιο απλή έως την πιο σύνθετη έκθεση σε κινδύνο με τη χρήση τακτικών, τεχνικών και στρατηγικών μεθόδων επίλυσης προβλημάτων, με την υποστήριξη ισχυρών εξατομικευμένων αναλυτικών εργαλείων.

Αναγγελία απαιτήσεων

 • Αναφορά απαιτήσεων
 • Παρακολούθηση απαιτήσεων

Τεχνικές υπηρεσίες

 • Υποστήριξη απαιτήσεων
 • Ανάλυση πολύπλοκων απαιτήσεων
 • Μείωση απώλειων
 • Συμβουλευτική για τον έλεγχο απώλειας σε συγκεκριμένο έργο

Στρατηγικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Σχεδιασμός κινδύνων
 • Εκτιμήσεις κινδύνων
 • Συμβουλευτική ενταγμένων απώλειων
 • Ανάλυση δεδομένων
Contact us