Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Λύση

Οικονομικοί, εκτελεστικοί και επαγγελματικοί κίνδυνοι (Finex)

H επιτυχία του οργανισμού σας βασίζεται τόσο στην φήμη του όσο και στην υποστήριξή του από τα εκτελεστικά στελέχη και τους επαγγελματίες. Η τεχνογνωσία μας βοηθά στη διατήρηση αυτής της φήμης και στην υποστήριξη για περαιτέρω επιτυχία.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν αλλαγές στο τοπίο των δικαστικών και ρυθμιστικών υποθέσεων. Υπάρχει όλο και περισσότερη εξάρτηση από την τεχνολογία, με το πλεονέκτημα να βρίσκεται στο πλευρό εκείνων οι οποίοι την υιοθετούν νωρίς και των εταιρειών οι οποίες βλέπουν την ευκαιρία πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι ανταγωνιστές.

Όμως με κάθε ευκαιρία έρχεται και ο κίνδυνος. Και ο κίνδυνος είναι ένα ζήτημα το οποίο επανέρχεται και προβληματίζει όσο ποτέ άλλοτε τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών, με σύνθετους κινδύνους που ενδέχεται να επιφέρουν πολλαπλές κυρώσεις. Σημαίνει ότι η προστασία σας αλλά και αυτή του οργανισμού σας είναι ζωτικής σημασίας.

Διαθέτουμε ευρεία πείρα σε κινδύνους των οικονομικών, εκτελεστικών και επαγγελματικών τομέων. Οι ομάδες μας ειδικών σε όλον τον κόσμο διαθέτουν την εμπειρία ώστε να σας προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με το προφίλ σας κινδύνου, να βρουν εξατομικευμένες λύσεις και να κάνουν χρήση της παγκόσμιας αγοράς ασφαλειών ώστε να προσφέρουν πραγματική αξία στους πελάτες μας.

Οι ειδικοί μας εργάζονται για οργανισμούς οι οποίοι ποικίλλουν σε μέγεθος, από τοπικές εταιρείες και μεσαίες επιχειρήσεις έως πολυεθνικές και κυβερνητικές οργανώσεις. Προσπερνόντας τα παραδοσιακά όρια στα προϊόντα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων, παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες βοηθούν τους πελάτες μας να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και στρατηγικοί.

Μερικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε:

  • Ευθύνη Εκτελεστικών και Διευθυντικών Στελεχών
  • Επαγγελματική αστική ευθύνη
  • Ευθύνη Προσωπικών Απασχόλησης
  • Ευθύνη Διαχειριστών Συντάξεων
  • Πιστότητα χρηματοοικονομικών οργανισμών (έγκλημα)
  • Cyber
  • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
  • Κίνδυνοι και ανάλυση κινδύνων
  • Πληροφόρηση για οικονομικούς και εκτελεστικούς κίνδυνους

H επιτυχία του οργανισμού σας βασίζεται τόσο στην φήμη του όσο και στην υποστήριξή του από τα εκτελεστικά στελέχη και τους επαγγελματίες. Η τεχνογνωσία μας βοηθά στη διατήρηση αυτής της φήμης και στην υποστήριξη για περαιτέρω επιτυχία.

Contact us