Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Λύση

Ατυχήματα

Οι κίνδυνοι ατυχημάτων αναπτύσσονται και μεταβάλλονται συνεχώς. Ποτέ δύο κίνδυνοι δεν είναι ίδιοι, είτε πρόκειται για νομικά και εποπτικά θέματα, ή για μεταβολές στην αγορά γενικά και οι κίνδυνοι τείνουν να αυξάνονται σε αριθμό, εύρος και πολυπλοκότητα.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Ο απλός όρος «ατυχήματα» περιγράφει διάφορους πολύπλοκους τομείς κινδύνων, από την ευθύνη αυτοκινήτων και τη γενική ευθύνη μέχρι την ευθύνη προϊόντων και την αποζημίωση εργατών. Παρόλο που συχνά η διαχείριση γίνεται ξεχωριστά, αυτού του είδους η έκθεση πρέπει να προσεγγίζεται με μια πραγματολογική, συνεκτική στρατηγική.

Είτε η έκθεσή σας προκαλείται από μοναδικούς ή μη συνηθισμένους κινδύνους, τη μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων, την ευθύνη προϊόντων, μεγάλους στόλους αυτοκινήτων ή αμαξοστοιχιών ή ασταθές ιστορικό απωλειών, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να δημιουργήσουμε εξατομικευμένες λύσεις που βοηθούν στην προστασία των καθαρών κερδών του οργανισμού σας. Παρέχουμε ποικιλία λύσεων ατυχημάτων, όπως:

  • Αναγνώριση και ποσοτικοποίηση κινδύνων
  • Ανάλυση έκθεσης
  • Ανάλυση περιορισμού κινδύνου
  • Θέσπιση προτεραιοτήτων χρηματοοικονομικών στόχων κινδύνων
  • Σχεδιασμός προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του προσαρμοσμένου στις ανάγκες του πελάτη λετικού ασφαλιστηρίων
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων για την κάλυψη προηγούμενων τομέων εταιρικής έκθεσης που δεν είχαν καλυφθεί
  • Περιοδική ανάλυση κατάστασης αγοράς, με μετάδοση των γνώσεων περί αγοράς καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου
  • Προετοιμασία συγκρίσεων ασφαλιστηρίων
  • Υπηρεσίες ορκωτών λογιστών

Η ομαδική προσέγγισή μας, η ισχύς, η ποικιλία και το εύρος των λύσεών μας και οι στέρεες, μακροπρόθεσμες σχέσεις μας στην παγκόσμια αφαλιστική αγορά συνδυάζονται για να παρέχουμε βέλτιστα οφέλη στους πελάτες μας.

Contact us