Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Λύση

Εργαλεία εταιρικών κινδύνων και Τεχνολογία

Η ψηφιακή μας προσφορά απλοποιεί τις εργασίες διαχείρισης κινδύνου και σας παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να επιτύχετε. Τα ποσοτικά και διαγνωστικά εργαλεία μας θα αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τον κίνδυνο, παρέχοντας την δυνατότητα στους διαχειριστές κινδύνου να βελτιστοποιήσουν τους μηχανισμούς μεταφοράς κινδύνου και να επηρεάσουν την εταιρική στρατηγική.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι εδώ και η Willis Towers Watson προπορεύεται. Χάρη στην ευρεία γκάμα εργαλείων μας, διαθέτουμε πρόσβαση σε πολλά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη ώστε να παρέχουμε πληροφορίες με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτά τα εργαλεία θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε τον κίνδυνο και θα απλοποιήσουν τις εργασίες διαχείρισης κινδύνου, παρέχοντας στον διαχειριστή κινδύνου τη δυνατότητα να επιτύχει βελτιστοποιώντας τη μεταφορά κινδύνου και επηρεάζοντας την εταιρική στρατηγική.

Ποσοτικά δεδομένα

Τα εργαλεία μας προσφέρουν απτά οικονομικά αποτελέσματα και υποστηρίζουν τη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ της διαχείρισης κινδύνου, των οικονομικών λειτουργιών και των ανώτερων στελεχών. Μπορούμε να προσαρμόσουμε με ακρίβεια τα αποτελέσματά σας και να αξιολογήσουμε αμέτρητα σενάρια στην κυριολεξία απευθείας στο τηλέφωνο, το tablet ή άλλη συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Ολιστική προσέγγιση

Captive Quantified

Αξιολογεί τη δυνατότητα μιας θυγατρικής για την εύρεση της βέλτιστης επιλογής για τις μοναδικές σας ανάγκες και πραγματοποιεί την οικονομική ανάλυση με τη δέουσα επιμέλεια

Dynamic TCOR

Παρουσιάζει μια ολιστική, συνοπτική όψη του συνολικού κόστους ασφαλιζόμενων κινδύνων (TCOR) σε όλες τις κατηγορίες

Risk Optimizer

Κάνει χρήση της τεχνογνωσίας μας στη μεσιτεία ώστε να αξιολογήσει την ασφαλιστική σας στρατηγική και να την συγκρίνει με χιλιάδες εναλλακτικές της αγοράς

Risk Tolerance Clarified

Ένα εργαλείο συνεργατικής οικονομικής ανάλυσης το οποίο προσφέρει ξεκάθαρη και προσαρμοσμένη αξιολόγηση της ανθεκτικότητας κινδύνου σε ολόκληρο τον οργανισμό σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να καταρτίσετε μια ολοκληρωμένη δήλωση ανοχής κινδύνου

FINEX

Cyber Quantified

H τελευταία καινοτομία στην πρόβλεψη κινδύνου στον κυβερνοχώρο που αξιολογεί τη συνολική πιθανή απώλεια με υποστήριξη στις αποφάσεις για τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου

D&O Quantified

Προηγμένο μοντέλο πρόβλεψης το οποίο αξιολογεί την πιθανότητα ζημιάς λόγω ευθύνης των διευθυντών και στελεχών και παρέχει υποστήριξη στις αποφάσεις για τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου

Employment Practices Quantified

Αξιολογεί οποιοδήποτε συνδυασμό απώλειας σε επίπεδο υπαλλήλων, μισθού και ώρας, καθώς και την ευθύνη στελεχών διοίκησης (D&O) ιδιωτικού/μη κερδοσκοπικού οργανισμού

Ατυχήματα

Collateral Quantified

Η συστηματική μας προσέγγιση στην αφοσίωση και διαπραγμάτευση της αγοράς ως προς την απαίτηση ασφάλειας για απώλειες

Dynamic Casualty Forecast

Δημιουργεί συστάσεις με βάση δεδομένα για το πρόγραμμα απωλειών του οργανισμού σας

Περιουσία

Property Quantified

Ποσοτικοποιεί τις πιθανότητες σε παγκόσμιο έπιπεδο απώλειας περιουσίας λόγω καταστροφικών και μή καταστροφικών κινδύνων

Διάγνωση

Ταυτοποίηση των κινδύνων και ανεπαρκειών που ευθύνονται για πιθανές απώλειες.

Ολιστική προσέγγιση

Peer Analytics

Συγκριτική ανάλυση της πορείας πελάτη με επίκεντρο τον κίνδυνο και την αγορά

FINEX

 
Cyber Risk Profile Diagnostic

Ταυτοποιεί τις απειλές που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο τις οποίες αντιμετωπίζει η επιχείρηση σας

Global Peril Diagnostic

Αξιολογεί το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων σας ώστε να εντοπίσει τυχόν κινδύνους για φυσικές καταστροφές

Ατυχήματα

Workers Compensation Diagnostic

Μια εκτίμηση με στόχο την παροχή λύσεων η οποία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αξιώσεων

Υπηρεσία

Οι εφαρμογές μας διαχειρίζονται τις πολιτικές σας, υποστηρίζουν την επικοινωνία και την κοινοποίηση εγγράφων και σας βοηθούν να κατανοήσετε πλήρως το χαρτοφυλάκιο κινδύνων σας. Όλα αυτά μέσω της πλατφόρμας Risk Intelligence Central που είναι διαθέσιμη 24/7 και στην οποία οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω υπολογιστή, tablet και smartphone.

Ολιστική προσέγγιση

Risk Intelligence Link

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και εξυπηρέτηση βάσει κοινοποίησης εγγράφων, διαχείρισης επαφών, κοινού ημερολογίου και επιμελημένων ειδήσεων χάρη στην ασφαλή και συλλογική πλατφόρμα μας

Risk Intelligence Market Security

Αυτό το ασφαλές, προσαρμοσμένο και διαδραστικό διαδικτυακό σύστημα παρέχει ενημερωμένες και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους ασφαλιστικούς φορείς συμπεριλαμβανομένων διεξοδικών ενημερωτικών δελτίων, πληροφοριών αξιολόγησης και ανεξάρτητων ερευνών

Risk Intelligence Policy Summary

Καταγράψτε τις πληροφορίες της ασφαλιστικής σύμβασής σας για τις ανάγκες παρακολούθησης και αναφορών σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτει η Willis Towers Watson ή άλλοι μεσίτες

Χάρη στα προηγμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, θα είστε σε πλεονεκτική θέση για την αντιμετώπιση και εντοπισμό των σημερινών κινδύνων.

Contact us