Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Επιχειρηματικός τομέας

Τεχνολογία, ΜΜΕ και Τηλεπικοινωνίες

Στον κόσμο της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών που συνεχώς αλλάζει, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις που χρειάζονται συμβούλους οι οποίοι κατανοούν τους μοναδικούς ανθρώπους του συγκεκριμένου τομέα και τις προκλήσεις των κινδύνων. Επιδεικνύουμε ικανότητα στην πολύπλοκη αγορά της τεχνολογίας και εμπειρία σε κινδύνους σχετικά με κατασκευή στο εξωτερικό, εξωτερική ανάθεση, πνευματικά διακαιώματα και κινδύνους κυβερνοχώρου, με εξονυχιστικό κυβερνητικό έλεγχο και κανόνες.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Παγκόσμια καινοτομία και εμπειρία

Η πρακτική της WTW Technology, Media and Telecommunications (TMT) είναι καινοτόμος, με παγκόσμια εμπειρία. Σας προσφέρουμε αξιολόγηση των σημερινών ρίσκων, πιθανών κινδύνων και αναγκών σε ανθρώπινο κεφάλαιο για τον σχεδιασμό βέλτιστων προγραμμάτων κινδύνου και ανθρώπινων πόρων (HR), αναλύοντας τις ανάγκες σας, δημιουργώντας λύσεις και αποκτώντας πρόσβαση σε πόρους ανά τον κόσμο. Θα σας προσφέρουμε υπηρεσίες με αμοιβές και ασφάλεια προσωπικού καθώς διαπραγματεύεστε σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον.

Οι τομείς παροχής υπηρεσιών στους οποίους δραστηριοποιούμαστε είναι:

Τεχνολογία

 • Εξοπλισμός και ηλεκτρονικά
 • Λογισμικό
 • Ημιαγωγοί
 • Υπηρεσίες τεχνολογίας
 • Πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και διαχείριση δεδομένων
 • Ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες:
  • Αναδυόμενες τεχνολογίες (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική)
  • Κυβερνητικές συμβάσεις
  • Νέες τεχνολογίες τομέα (π.χ. GigTech, Fintech, AeroTech, AutoTech, και HealthTech)

Μέσα

 • Εκπομπές
 • Διαφήμιση και μάρκετινγκ
 • Δημοσίευση και κοινωνικά δίκτυα
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο

Τηλεπικοινωνίες

 • Πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας (καλωδιακά και μη)
 • Εξοπλισμοί και υλικό τηλεπικοινωνιών

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρά την ευρύτητα των εξειδικευμένων περιπτώσεων έκθεσης σε κίνδυνο, οι εταιρείες τεχνολογίας, μέσων και τηλεπικοινωνιών πρέπει να διαθέτουν επαρκή προστασία ενάντια σε πιο κλασικούς κινδύνους όπως η ιδιοκτησία, η ευθύνη, η διακοπή της επιχείρησης, το έγκλημα, το περιβάλλον, κλπ. Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν οι απώλειες της διαχείρισης και τα προβλήματα σχετικά με τις παροχές υπαλλήλων.

Κίνδυνοι

Προσφέρουμε εύρος υπηρεσιών, προϊόντων και καινοτόμων λύσεων ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες που αλλάζουν συνεχώς στον κλάδο της τεχνολογίας, μέσων και τηλεπικοινωνιών. Οι ειδικοί μας παρέχουν μετοχικές υπηρεσίες και αναλύσεις, υπηρεσίες ελέγχου απωλειών, υποστήριξη και έλεγχο αξιώσεων, σχεδιασμό και μάρκετινγκ προγραμμάτων ασφαλειών και κινδύνου και άψογες διεθνείς υπηρεσίες.

Η προσφορά μας περιλαμβάνει:

 • Κίνδυνοι διοικητικών στελεχών
 • Διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεις και απρόβλεπτη διακοπή λειτουργίας
 • Ευθύνης Λαθών και παραλείψεων
 • Περιβαλλοντική ευθύνη
 • Εγγυήσεις
 • Παράπλευρη επιμέλεια/διαπραγματεύσεις
 • Διεθνές δίκτυο
 • Εγκαταστάσεις και ατυχήματα
 • Αστική ευθύνη κυβερνοχώρου
 • Αστική ευθύνη προϊόντος
 • Εργατική Αποζημίωση
 • Έλεγχος ζημιών
 • Εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς κινδύνου
 • εσωτερικοί αυτο-ασφαλιστικοί οργανισμοί
 • Διαχείριση κινδύνου πνευματικών δικαιωμάτων
 • Εμπορική πίστωση
 • Διακοπή δορυφορικού σήματος
 • Συμβουλευτική και εγγυήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών
 • Πιστώσεις, πολιτικοί κίνδυνοι και τρομοκρατία
 • Διευθυντές και στελέχη
 • Κοινοπραξίες
 • Ανάκληση προϊόντων
 • Πρόγραμμα επιβραβεύσεων

Άνθρωποι

Ο κόσμος της τεχνολογίας, των μέσων και τηλεπικοινωνιών προχωρά με ταχύ ρυθμό, ένα προϊόν μπορεί να φτάσει από την σύλληψή του έως τον καταναλωτή μέσα σε τρεις μόλις μήνες. Το ταλέντο είναι το κλειδί της επιτυχίας σας. Η απώλεια σημαντικού ταλέντου εν μέσω της ανάπτυξης και της εξόδου στην αγορά ενός σημαντικού νέου προϊόντος, μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας, όχι μόνο για το προϊόν αλλά και για ολόκληρη την εταιρεία. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε προγράμματα ανθρώπινων πόρων ώστε να προσελκύσετε και να διατηρήσετε τα πιο σημαντικά ταλέντα τα οποία έχετε ανάγκη ώστε να επιτύχετε. Μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για τη δημιουργία προγραμμάτων ανθρωπίνων πόρων που να ταιριάζουν στις μοναδικές σας ανάγκες.

Η προσφορά μας περιλαμβάνει:

 • Διαχείριση παροχών και εξωτερική ανάθεση
 • Στρατηγική και σχεδιασμό αμοιβών
 • Διαχείριση ανεξάρτητου προσωπικού
 • Αποζημίωση εκτελεστικών στελεχών
 • Το μέλλον της εργασίας
 • Υγειονομική περίθαλψη
 • Ενσωμάτωση και διαφορετικότητα
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Συντάξεις, με το πρόγραμμα 401(k)
 • Ολοκληρωμένα συστήματα αμοιβών και κινήτρων Total Reward
 • Ταλέντο
 • Ποιότητα ζωής

H πρακτική της WTW Technology, Media and Telecommunications μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες σας σε προσωπικό και κινδύνους, ώστε να επιτύχετε τους στόχους σας και να αδράξετε νέες ευκαιρίες.

Contact us