Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Επιχειρηματικός τομέας

Τεχνολογία, ΜΜΕ και Τηλεπικοινωνίες

Αναγνωρίζοντας την καινοτομία και τη διαχείριση του ρίσκου στον κλάδο της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Οι οργανισμοί τεχνολογίας, μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών (TMT) βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, δημιουργώντας εφαρμογές όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), νέα δίκτυα επικοινωνιών και λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  Με την καινοτομία, ωστόσο, έχουμε και μεγαλύτερη διαχείριση κινδύνου και θέματα ανθρώπων.

Ειδικευόμαστε στην πολύπλοκη αγορά της τεχνολογίας και κατανοούμε τους συγκεκριμένους κινδύνους της βιομηχανίας TMT που σχετίζονται, για παράδειγμα, με off- ή on-shoring της παραγωγής, με εξωτερικές αναθέσεις έργων, με αλυσίδες εφοδιασμού, με πνευματική ιδιοκτησία, με βιωσιμότητα, ακόμα και με ζητήματα στον κυβερνοχώρο.

Παραμένουμε ενημερωμένοι σχετικά με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς στον κλάδο, ανά τον κόσμο. Ενισχύουμε την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου που βοηθά στην τοποθέτηση των οργανισμών TMT σε μια ανταγωνιστική και ταχέως εξελισσόμενη αγορά.

Παγκόσμια καινοτομία και εμπειρία

Η πρακτική μας, δίνει λύσεις προσαρμοσμένες αποκλειστικά στις ανάγκες σας, αντλώντας βιομηχανική, γεωγραφική και αναλυτική εμπειρία από επιχειρήσεις στον ΤΜΤ τομέα.

Τεχνολογία, ασφάλιση και διαχείριση κινδύνου

 • Υλικά μηχανήματα και ηλεκτρονικά
 • Λογισμικό
 • Ημιαγωγοί
 • Υπηρεσίες τεχνολογίας
 • Πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και διαχείριση δεδομένων
 • Εξιδεικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες:
  • Αναδυόμενες τεχνολογίες (π.χ.AI, ρομποτική)
  • Δημόσιες συμβάσεις
  • Νέες τεχνολογίες βασισμένες σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. GigTech, Fintech, AeroTech, AutoTech και HealthTech)

Ασφάλιση μέσων ενημέρωσης και διαχείριση κινδύνου

 • Μετάδοση
 • Διαφήμιση και μάρκετινγκ
 • Εκδόσεις και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ασφάλιση τηλεπικοινωνιών και διαχείριση κινδύνου

 • Πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνιών (ενσύρματων και ασύρματων)
 • Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και υλικά μηχανήματα

Οι υπηρεσίες μεταφοράς κινδύνου για διαχειριστές κινδύνου TMT

Δεν παρέχουμε μόνο λύσεις ασφάλισης στις εταιρείες TMT. Παρέχουμε και προστασία από παραδοσιακούς κινδύνους, όπως θέματα ιδιοκτησίας, ευθύνης, διακοπής εργασιών και περιπτώσεις εγκλημάτων. Μαζί, αντιμετωπίζουμε τις υποχρεώσεις διαχείρισης και τα ζητήματα που σχετίζονται με τις παροχές εργαζομένων.

Προσφέρομε στατιστικές υπηρεσίες και αναλύσεις, υπηρεσίες ελέγχου ζημίας, διαχείριση δικαιωμάτων, σχεδιασμό και μάρκετινγκ προγραμμάτων ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνου και διεθνείς υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Εκτελεστικούς κινδύνους
 • Ευθύνη λαθών και παραλείψεων
 • Εγγύηση
 • Διεθνές δίκτυο
 • Ευθύνη στον κυβερνοχώρο
 • Αποζημίωση εργαζομένων
 • Εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς κινδύνου
 • Διαχείριση κινδύνων διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Διακοπή δορυφόρου/σήματος
 • Πίστωση, πολιτικό κίνδυνο ή/και τρομοκρατία
 • Ομαδοποίηση συνδέσεων
 • Προγράμματα συνάφειας
 • Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και ενδεχόμενη διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Περιβαλλοντική ευθύνη
 • Επανεξέταση εξασφαλίσεων/διαπραγματεύσεις
 • Περιουσία και ατυχήματα
 • Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων
 • Έλεγχο απωλειών
 • Ζητήματα αιχμαλωσίας
 • Εμπορικές πιστώσεις
 • Αντιπροσώπευση μέσω συμβούλων συγχωνεύσεων και εξαγορών
 • Αξιολόγηση στελεχών διεύθυνσης
 • Ανάκληση προϊόντος

Διαχείριση ανθρώπινων κινδύνων

Ο κόσμος της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών κινείται με ραγδαίες ταχύτητες. Ένα προϊόν μπορεί να μετατραπεί από απλή ιδέα σε πράξη σε μόλις τρεις μήνες. Το ανθρώπινο δυναμικό σας είναι το κλειδί για την επιτυχία σας σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά. Μαζί, αναπτύσσουμε προγράμματα για να προσελκύσετε και να διατηρήσετε τα άτομα που χρειάζεστε. Οι παροχές μας περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση παροχών και εξωτερική ανάθεση έργων
 • Διαχείριση εργατικού δυναμικού
 • Πρόβλεψη για το μέλλον του περιβάλλοντος της εργασίας
 • Ένταξη και διαφορετικότητα (I&D)
 • Συνταξιοδότηση
 • Στρατηγική και σχεδιασμός αμοιβών
 • Αποζημίωση στελεχών
 • Στρατηγική παροχών σε υγεία και ευημερία
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Συνολικές αμοιβές και παροχές (total rewards)

Ο στόχος μας είναι απλός, αλλά σημαντικός. Να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας στον κλάδο της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών για να σας βοηθήσουμε να κατακτήσετε τους στόχους σας και να εκμεταλλευτείτε όσες νέες ευκαιρίες πλησιάζουν.

Contact us