Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Λύση

Υγεία και Οφέλη

Δημιουργούμε ένα ολιστικό πρόγραμμα παροχών για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού σας.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι θεωρούν τις παροχές ως μία ουσιαστική παράμετρο στις συνολικές ανταμοιβές τους. Για τις επιχειρήσεις, η στρατηγική σχετικά με αυτές τις παροχές, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεί μία αντανάκλαση της ευρύτερης εταιρικής στρατηγικής.

Το να φτάσετε να έχετε ένα ολιστικό πρόγραμμα παροχών των εργαζομένων σας είναι αρκετά περίπλοκο, καθώς απαιτεί:

 • Ανταγωνιστικότητα σχεδιασμού
 • Εμπειρία εργαζομένων
 • Βελτιστοποίηση κόστους

Επιπλέον, χρειάζεστε σωστή ανάλυση δεδομένων και αποτελεσματική εφαρμογή της τεχνολογίας για να μπορείτε να διαχειριστείτε και να αναβαθμίσετε τις παροχές των εργαζομένων σας.

Πλαίσιο παροχών εργαζομένων

Είναι ιδανικό να έχετε ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό και διατήρηση ενός αποτελεσματικού προγράμματος παροχών εργαζομένων. Το Strategy Navigator (δείτε παρακάτω) περιγράφει τα πέντε κύρια στοιχεία ενός πακέτου παροχών εργαζομένων:

Αυξάνοντας τις παροχές

Δεδομένα, αναλύσεις και reporting των παροχών
Το Strategy Navigator είναι μια δομή που περιγράφει πέντε στρατηγικούς πυλώνες/στοιχεία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παροχών των εργαζομένων.
 • Δεδομένα, αναλύσεις και reporting: Αφορά στην εφαρμογή πληροφοριών βάσει ανάλυσης δεδομένων, για τη λήψη αποφάσεων και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων
 • Portfolio παροχών: Αφορά στην ευθυγράμμιση του portfolio παροχών με τους επιχειρηματικούς στόχους, την εταιρική κουλτούρα, τις ανάγκες των εργαζομένων και τις πρακτικές του κλάδου και της αγοράς
 • Χρηματοδότηση παροχών: Αφορά στη διαχείριση του κόστους της εταιρείας που σχετίζεται με τις παροχές (επιλογή δαπανών με παραμέτρους τον υψηλότερο αντίκτυπο και κίνδυνο)
 • Εμπειρία εργαζομένων: Αφορά στη μεγιστοποίηση της αξίας και της εκτίμησης των εργαζομένων μέσω της υποστήριξης τους από την εταιρεία και στη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων
 • Διαχείριση και διαδικασία εφαρμογής παροχών: Αφορά στη διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών πόρων και τεχνολογικών λύσεων για την επίτευξη λειτουργικής αποδοτικότητας
Δεδομένα, αναλύσεις και reporting

Δεδομένα, αναλύσεις και reporting

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, τα δεδομένα βρίσκονται στον πυρήνα όλων των σημαντικών αποφάσεων. Η πρόκληση είναι να προσδιοριστούν τα ουσιαστικότερα δεδομένα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός προγράμματος παροχών των εργαζομένων.

Τα δεδομένα παρέχονται σε δύο μορφές:

 • Εσωτερικά, π.χ. χρήση προγράμματος - οι εργαζόμενοι ασχολούνται και χρησιμοποιούν τις παροχές στο επίπεδο που αναμένουμε;
 • Εξωτερικά, π.χ. σημεία αναφοράς — ποια είναι η πρακτική που ακολουθεί ο ανταγωνισμός και τι αναμένουν οι εργαζόμενοι αξιολογώντας ένα πακέτο παροχών;

Η συνεχής αλλαγή και βελτίωση ενός προγράμματος παροχών εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί πως οι παροχές αυτές ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες ενός μεταβαλλόμενου ανθρώπινου δυναμικού.

Portfolio παροχών

Portfolio παροχών

Πολλοί οργανισμοί κάνουν τολμηρές δηλώσεις σχετικά με τη «φροντίδα των εργαζομένων» ή τη «δέσμευση για υποστήριξη της ψυχικής υγείας». Ο σχεδιασμός ενός προσεκτικού portfolio παροχών είναι ένας σαφής τρόπος για να δείξετε την ευθυγράμμιση της στρατηγικής της εταιρείας με την εμπειρία των εργαζομένων.

Οι παροχές που προσφέρετε στο ανθρώπινο δυναμικό σας μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να επιτύχει τους στόχους της. Αναρωτηθείτε:

 • Οι παροχές που προσφέρετε έχουν πραγματικά σημασία για τους υπαλλήλους σας;
 • Ποιες είναι οι βασικές παροχές των εργαζομένων που χρειάζονται για να ανταγωνιστούν σε μια αγορά ή έναν κλάδο;
 • Ποια είναι τα πρόσθετα οφέλη που μπορείτε να παρέχετε σε προαιρετική βάση;
Χρηματοδότηση παροχών

Χρηματοδότηση παροχών

Το διαχρονικό ερώτημα που τίθεται από την ηγεσία είναι «Ποια είναι η απόδοση της επένδυσης;». Οι επιχειρήσεις τείνουν να βλέπουν επικριτικά τις τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε παροχές εργαζομένων, ιδίως σε περιόδους και περιοχές όπου το οικονομικό περιβάλλον είναι πιο δύσκολο. Η σωστή στρατηγική καθιερώνει τη διασφάλιση ότι οι δαπάνες που προορίζονται για τις παροχές των εργαζομένων σας είναι οι βέλτιστες.

Είναι σημαντικό να εξετάσουμε διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης των παροχών των εργαζομένων, για παράδειγμα τον επιμερισμό του κόστους. Η διαχείριση κινδύνου αποτελεί επίσης ουσιώδες στοιχείο της χρηματοδότησης. Αναρωτηθείτε:

 • Ποιος είναι ο καταλληλότερος καταμερισμός κόστους μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου;
 • Ποιες είναι οι λύσεις προστασίας της εταιρείας από υπερβολικό ή απροσδόκητο κόστος αξιοποιώντας συνεργάτες ή μηχανισμούς για τον μετριασμό του χρηματοοικονομικού κινδύνου;
Εμπειρία εργαζομένων

Εμπειρία εργαζομένων

Το πιο άρτιο πρόγραμμα παροχών εργαζομένων δεν έχει καμία σημασία εάν οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τι παροχές μπορούν να εκμεταλλευτούν. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα από τα πιο κοινά παράπονα της ηγεσίας - ότι οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν τι έχουν. Η καθιέρωση και η διατήρηση μιας σταθερής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους είναι σημαντική για τη σωστή γνώση των παροχών τους.

Πολλές φορές, ιδιαίτερα σε «δύσκολες στιγμές» (π.χ. ένα θέμα υγείας), οι πληροφορίες γύρω από τις παροχές του εργαζομένου είναι δύσκολο να κατανοηθούν.

Η σαφής, προσβάσιμη πληροφορία είναι βασικό στοιχείο ενός προγράμματος παροχών. Όταν επικοινωνείτε ξεκάθαρα το πρόγραμμα παροχών σας, βελτιώνετε και την εμπειρία των εργαζομένων.

Διαχείριση και διαδικασία εφαρμογής παροχών

Διαχείριση και διαδικασία εφαρμογής παροχών

Η επιτυχία ενός προγράμματος παροχών εργαζομένων απαιτεί συχνά και ένα πλάνο διαχείρισης. Τα προγράμματα παροχών εργαζομένων επιτυγχάνουν ή ακόμα και υπερβαίνουν θετικά τους οικονομικούς στόχους τους, αξιοποιώντας συνεχώς κομμάτια τεχνολογίας και συμπεριλαμβάνοντας μια αυστηρή διαδικασία διαχείρισης για την αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Διασφαλίστε ότι το πρόγραμμα παροχών εργαζομένων σας αξιοποιεί αποτελεσματικά τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους της επιχείρησης και βελτιώστε την παραγωγικότητά σας μέσω αποτελεσματικών συνεργασιών που δίνουν τα κρίσιμα στοιχεία του προγράμματος σε οργανισμούς που ειδικεύονται στη δημιουργία στρατηγικής για τα προγράμματα παροχών του εργατικού δυναμικού σας.

Contact us