Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Επιχειρηματικός τομέας

Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης

Ο τομέας της υγείας αντιμετωπίζει μία περίοδο αναταραχών άνευ προηγουμένου η οποία οδηγεί σε δραματικές αλλαγές. Οι οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν ώστε να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, μπορούν να μετατρέψουν αυτές τις αναταραχές σε ευκαιρίες. Η πρακτική της Willis Towers Watson Health Care μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε αυτές τις προκλήσεις και να βρείτε ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Μερικά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας είναι:

 • Καταναλωτισμός υγειονομικής περίθαλψης
 • Παγίωση του κλάδου
 • Αποζημίωση
 • Παραβιάσεις δεδομένων, παρανομίες στον κυβερνοχώρο και κλοπή πληροφοριών ασθενών
 • Διατήρηση των ταλέντων
 • Αυξανόμενα έξοδα
 • Πρόοδος στα δεδομένα και ανάλυση
 • Μεταρρύθμιση υγειονομικής περίθαλψης

Αυτά τα προβλήματα αποτελούν απειλή, πολλά όμως από αυτά προσφέρουν ευκαιρίες σε οργανισμούς για να επαναπροσδιοριστούν. Για να επιτύχει ένας οργανισμός σε εποχή αναταραχών, πρέπει να έχει τους σωστούς ανθρώπους και στρατηγικές κινδύνου και κεφαλαίου.

Η Willis Towers Watson συνεργάζεται με διευθύνοντες σε νοσοκομεία, συστήματα υγείας, ομάδες γιατρών, οργανισμούς υγείας, κατοικίες τρίτης ηλικίας και άλλους παρόχους υπηρεσιών για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών οι οποίες θα αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη στον οργανισμό σας. Βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν, εν μέσω δύσκολων καιρών συνδυάζοντας βαθιά γνώση και ευρεία εμπειρία στον κλάδο.

Τα ταλέντα στο επίκεντρο

Στον τομέα της υγείας, το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σας είναι τα ταλέντα σας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε προγράμματα ανθρώπινων πόρων ώστε να προσελκύσετε και να διατηρήσετε τα πιο σημαντικά ταλέντα τα οποία έχετε ανάγκη ώστε να επιτύχετε.

Κατανοούμε ότι κάθε οργανισμός υγειονομικής περίθαλψης έχει εντελώς διαφορετικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς αντιμετωπίζουν τις σημαντικές αλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών υγείας.

Η προσφορά μας σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει:

 • Διαχείριση παροχών και εξωτερική ανάθεση
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Στρατηγική και σχεδιασμό αμοιβών
 • Αποζημίωση εκτελεστικών στελεχών
 • Το μέλλον της εργασίας
 • Υγειονομική περίθαλψη
 • Ενσωμάτωση και διαφορετικότητα
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Συνταξιοδότηση
 • Ταλέντο
 • Ολοκληρωμένα συστήματα αμοιβών και κινήτρων Total Reward
 • Ποιότητα ζωής

Διαχείριση των κινδύνων σας

Έχουμε επίσης ό,τι χρειάζεται για να προσφέρουμε στους πελάτες μας στον τομέα της υγείας, υπηρεσίες σχετικές με ασφάλεια, ανάλυση κινδύνων, συμβουλευτική στη διαχείριση κλινικών κινδύνων και διαχείριση απαιτήσεων.

Σε έναν κλάδο όπου ο ανθρώπινος παράγοντας είναι μεγάλης σημασίας, αποτελούμε προέκταση του τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Αναγνωρίζουμε τη μοναδικότητα κάθε παρόχου υπηρεσιών υγείας και κάθε ιδρύματος ως προς τις ανάγκες τους χρηματοδότησης και ελέγχου κινδύνων, ειδικά καθώς αντιμετωπίζουν επαναστατικές αλλαγές στον τομέα.

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας να μειώσουν το κόστος κινδύνου μέσω ενός στενά διασυνδεδεμένου δικτύου Μεσιτών Ασφαλίσεων, στον τομέα υγείας, στα γραφεία μας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίοι υποστηρίζονται από συμβούλους ευρύτατα εξειδικευμένους στις πρακτικές του Εθνικού συστήματος υγείας αλλά και στην ικανότητα ασφαλιστικής τοποθέτησης κινδύνων σε σχέση με τα θέματα υγείας στην παγκόσμια αγορά, μέσω των αφιερωμένων αποκλειστικά στον τομέα της Φροντίδας Υγείας Μεσιτών Ασφαλίσεων, στο Λονδίνο και τις Βερμούδες.

Η προσφορά μας σε θέματα διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνει:

 • Ασφάλεια ιδιοκτησίας υγείας και απώλειας
 • Γενική και επαγγελματική ευθύνη υπηρεσιών υγείας/νοσοκομείου
 • Επαγγελματική και Γενκή Αστική Ευθύνη Οίκων Ευγηρίας
 • Διάφορες περιπτώσεις Αστικής Ευθύνης εγκαταστάσεων Υπηρεσιών Υγείας
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Ασφάλιση Λαθών και Παραλείψεων του τομέα προληπτικής Ιατρικής και κατ' οίκον νοσηλεία
 • Ασφάλιση περιορισμού ζημίας στον τομέα των παρόχων και εργοδοτών προληπτικής Ιατρικής και κατ' οίκον νοσηλεία
 • Ευθύνη ιατρικών προϊόντων και κλινικών δοκιμών
 • Ευθύνη εκτελεστικών και διευθυντικών στελεχών
 • Ευθύνη προσωπικού
 • vΛαθών και παραλείψεων τιμολόγησης
 • Ευθύνη ιδιωτικότητας δικτύου/κινδύνων κυβερνοχώρου
 • Στόλους αυτοκινήτων
 • Ευθύνη αεροπορίας

Αποτελεσματική χρήση κεφαλαίου

Οι πιέσεις του αυξανόμενου κόστους και η παγίωση του κλάδου αναγκάζουν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς υγείας να υιοθετήσουν νέες πρακτικές διαχείρισης κεφαλαίου.

Μεγαλύτεροι επιχειρήσεις, με σημαντικές δωρεές μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στις προκλήσεις σε περιόδους αναταραχών. Ωστόσο κάποιοι μικρότεροι οργανισμοί δεν διαθέτουν την αναγκαία κλίμακα και επιλέγουν την συγχώνευση ή τη δημιουργία νέων εντάξεων.

Είτε ο οργανισμός σας χρειάζεται μία νέα στρατηγική διαχείρισης χορηγιών είτε σχέδια για συγχώνευση, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της Willis Towers Watson και οι λύσεις M&A είναι εδώ για να σας βοηθήσουν.

Στους δύσκολους καιρούς, η πρακτική της Willis Towers Watson Health Care μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες σας σε προσωπικό και κινδύνους, ώστε να επιτύχετε τους στόχους σας και να αδράξετε νέες ευκαιρίες.

Contact us