Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λύση

Ευεξία

Η Willis Towers Watson βοηθάει τους πελάτες της να εκμεταλλευτούν την επιχειρηματική αξία που προσθέτει η ευημερία των εργαζομένων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Συνολικής Ανταμοιβής (Total Rewards) και της Πρότασης αξίας Αριστείας (Talent Value Proposition), κερδίζοντας την αφοσίωση των εργαζόμενων και βελτιώνοντας την απόδοση και την παραγωγικότητά τους.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Τι είναι η ολοκληρωμένη ευημερία;

Η ευημερία δεν αφορά ένα μεμονωμένο πρόγραμμα ή μια ξεχωριστή πρωτοβουλία. Το κίνητρο της ευημερίας είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι, και είναι στενά συνυφασμένη με τις εταιρικές αξίες και την εμπειρία των εργαζόμενων. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αναρίθμητες πολιτικές, προγράμματα και παροχές, καθώς και με την επιθυμητή εταιρική φιλοσοφία, την αύξηση της παραγωγικότητας,την οργανωτική διατηρησιμότητα σε βάθος χρόνου των αρίστων και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

4 βασικές διαστάσεις ευημερίας

Η ολοκληρωμένη ευημερία αποτελείται από τέσσερις βασικές διαστάσεις:

 1. Σωματική ευημερία: Η φυσική ευεξία προϋποθέτει την κατανόηση και διαχείριση της υγείας μας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, βελτιώνοντας την κατάσταση της υγείας όταν χρειάζεται, εφαρμόζοντας σωστή διαχείριση για τις χρόνιες παθήσεις, αντιμετωπίζοντας και αναρρώνοντας από μια σοβαρή ασθένεια ή απροσδόκητο τραυματισμό, και επιστρέφοντας με επιτυχία στα υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας στο σπίτι και την εργασία.
 2. Συναισθηματική ευημερία: Η συναισθηματική ισορροπία προϋποθέτει αυτογνωσία, διατήρηση καλή υγείας, ψυχική δύναμη μέσω της διαχείρισης του άγχους, αντιμετώπιση εναυσμάτων θετικών και αρνητικών συναισθηματικών αντιδράσεων, διαχείριση των προβλημάτων της ζωής και διατήρηση της συναισθηματικής σταθερότητας κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας ή ενός τραυματισμού.
 3. Οικονομική ευημερία: Η επίτευξη της οικονομικής ασφάλειας προϋποθέτει την ικανότητα διαχείρισης δεσμεύσεων προϋπολογισμού, την επίτευξη οικονομικών στόχων, την προστασία από κινδύνους, την εξοικονόμηση για την αντιμετώπιση απροόπτων ή μελλοντικών αναγκών, όπως οι σπουδές ή η συνταξιοδότηση, και την ικανότητα διαχείρισης οικονομικών πληγμάτων.
 4. Κοινωνική ευημερία: Η κοινωνική ευημερία έχει να κάνει με τους κοινωνικούς δεσμούς, μέσα από την κατανόηση του σωστού τρόπου επικοινωνίας με τους άλλους, την αποδοχή της διαφορετικότητας, το περιβάλλον ενσωμάτωσης, τον σωστό τρόπο στήριξης και συνεργασίας με τους άλλους, την ικανότητα επιτυχούς επίλυσης των διαφορών και την προσαρμογή στις αλλαγές. Η ικανότητα δημιουργίας κοινωνικών δεσμών αφορά το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, τον χώρο εργασίας, καθώς και την ευρύτερη κοινότητα.

Κάθε διάσταση είναι ταυτόχρονα μοναδική αλλά και συνυφασμένη με τις άλλες. Η ολοκληρωμένη ευημερία ξεκινάει από το άτομο, και όταν επιτευχθεί σε ατομικό επίπεδο, επεκτείνεται στο εργασιακό περιβάλλον, την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα.

Ως αποτέλεσμα, η ιδανική κατάσταση ευημερίας με  σωματική ευεξία, συναισθηματική ισορροπία, οικονομική ασφάλεια και κοινωνικούς δεσμούς  τοποθετεί τον εργαζόμενο στο επίκεντρο και είναι πραγματικά ολοκληρωμένη και στις τέσσερις διαστάσεις της.

Η επιχειρηματική αξία της ευημερίας

Η έρευνα της Willis Towers Watson έδειξε ότι οι εταιρείες των οποίων οι εργαζόμενοι αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας παρουσιάζουν καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα  επιτυγχάνοντας δύο φορές πιο υψηλά επίπεδα αφοσίωσης εργαζομένων, υψηλότερο εισόδημα ανά εργαζόμενο, χαμηλότερες δαπάνες ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, λιγότερες χαμένες ημέρες και λιγότερους αγχωμένους εργαζόμενους κατά 70%.

Η σωστή επίτευξη της ευημερίας στον χώρο εργασίας αξίζει την προσπάθεια και με το παραπάνω. Παρά τις προκλήσεις που είχαν οι εργοδότες με τα προγράμματα μέχρι στιγμής, οι εταιρείες δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Αντιθέτως, η κατανόηση της επίδρασης στην επιχειρηματική δραστηριότητα αυξάνει την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών.

Πώς βοηθάμε τους πελάτες να απελευθερώσουν την επιχειρηματική αξία της ευημερίας

Βοηθάμε τους πελάτες να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική και για τις τέσσερις διαστάσεις, η οποία θα βοηθήσει τη διαμόρφωση της εμπειρίας των εργαζόμενων της επιχείρησής τους. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες δημιουργούν μια υγιή φιλοσοφία εργατικού δυναμικού, σε εναρμόνιση με τους συνολικούς οργανωτικούς στόχους και την εταιρική πρόταση αξίας ανθρώπινου δυναμικού (TVP).

Η προσέγγισή μας ξεκινάει με την ξεκάθαρη στοχοθεσία ως προς τις πρωτοβουλίες ευημερίας, αξιοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία, την επωνυμία και την αξία της εταιρείας σας. Στη συνέχεια, αξιολογούμε την ευημερία, συνδέοντας τα αποτελέσματα με τους στόχους και το όραμά σας.

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες για την επίτευξη των παρακάτω:

 • Σύνδεση των τεσσάρων διαστάσεων ευημερίας
 • Εδραίωση της ευημερίας στη φιλοσοφία και τη νοοτροπία της εταιρείας σας
 • Τοποθέτηση των αναγκών και επιθυμιών των εργαζομένων σας στο επίκεντρο της εργασιακής εμπειρίας
 • Τοποθέτηση της εμπειρίας των εργαζομένων στο επίκεντρο της TVP
 • Ενθάρρυνση αντί για κριτική
 • Αξιοποίηση τεχνολογίας
 • Πραγματοποίηση του επόμενου βήματος μετά τα οικονομικά κίνητρα
 • Χρήση του εργασιακού περιβάλλοντος για προώθηση υγιούς συμπεριφοράς

Βοηθάμε τους πελάτες να δημιουργήσουν διαφοροποιημένες στρατηγικές και τακτικές, για να αυξήσουμε το ενδιαφέρον και την αφοσίωση των εργαζόμενων, και να ενισχύσουμε τις αλλαγές συμπεριφοράς, ώστε να οδηγηθούμε στη μείωση των πιο μακροπρόθεσμων δαπανών υγείας, στην αύξηση των αποταμιεύσεων και στην παροχή στους εργαζόμενους της δυνατότητας να δίνουν στην εργασία τον καλύτερο εαυτό τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πώς να εφαρμόσετε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ευημερίας για τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας.

Contact us