Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Λύση

Ευεξία

Ξεκλειδώνουμε την επιχειρηματική αξία της ευημερίας των εργαζομένων, βελτιώνοντας την απόδοση και την παραγωγικότητα.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Η φυσική, συναισθηματική, κοινωνική και οικονομική υγεία των εργαζομένων επηρεάζει άμεσα την παραγωγικότητα και την αφοσίωσή τους, καθιστώντας την ευημερία των εργαζομένων επιτακτική ανάγκη.

Δημιουργήστε ένα ανθεκτικό εργατικό δυναμικό που συνδέει την ευημερία με τις οργανωτικές δομές, τους ρόλους και τις ανταμοιβές, την υγεία και τα οφέλη των εργαζομένων, τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη (DEI) και άλλους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς (ESG) συντελεστές.

Τι ορίζουμε ως ευημερία των εργαζομένων;

Η ευημερία των εργαζομένων είναι κάτι περισσότερο από προγράμματα ή μεμονωμένες πρωτοβουλίες. Η ευημερία είναι μια νοοτροπία με κοινό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, η οποία ενεργοποιείται και διαχέεται μέσω της διοίκησης της επιχείρησης. Η ευημερία των εργαζομένων γίνεται μέρος της κουλτούρας όταν:

 • Ενσωματώνεται στην εμπειρία των εργαζομένων
 • Αντικατοπτρίζει τις οργανωτικές αξίες

Μια επιτυχημένη προσέγγιση για την ευημερία των εργαζομένων συνδέει τα εξής:

 • Τις συνολικές ανταμοιβές
 • Τις ευκαιρίες καριέρας
 • Τις οργανωτικές πρακτικές λειτουργίας και ασφάλειας
 • Τα εργασιακά οφέλη των υπαλλήλων

Οι 4 βασικές πτυχές της ευημερίας

Μια ολιστική προσέγγιση για την ευημερία ενσωματώνει τις παρακάτω τέσσερις πτυχές:

1. Σωματική ευημερία

Για να ευδοκιμήσουν σωματικά οι εργαζόμενοι, πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να διαχειρίζονται την υγεία τους, να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για τη βελτίωσή της και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις όποιες παθήσεις. Πρέπει, επίσης, να αναρρώνουν και να επιστρέφουν με επιτυχία στη βέλτιστη λειτουργικότητα στο σπίτι και την εργασία.

2. Συναισθηματική ευημερία

Για να είναι οι εργαζόμενοι συναισθηματικά ισορροπημένοι, πρέπει να έχουν αυτογνωσία και να μπορούν να αναπτύξουν θετικές δεξιότητες σε συναισθηματικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας και της διαχείρισης του άγχους. Η συναισθηματική ευεξία περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσεων και άλλες διαταραχές ψυχικής υγείας.

3. Οικονομική ευημερία

Η επίτευξη της οικονομικής ασφάλειας απαιτεί την ικανότητα διαχείρισης οικονομικών δεσμεύσεων, επίτευξης οικονομικών στόχων και εξοικονόμησης για μελλοντικές ανάγκες (π.χ., για το πανεπιστήμιο, την αγορά κατοικίας ή τη συνταξιοδότηση).

4. Κοινωνική ευημερία

Η κοινωνική ευημερία αφορά τη σύνδεση με την εργασία, την οικογένεια και την κοινότητα. Κατανοώντας τον τρόπο συνεργασίας με άλλους, η αποδοχή και η προώθηση της διαφορετικότητας γίνονται βασικά στοιχεία της κοινωνικής ευημερίας. Η κοινωνική ευημερία περιλαμβάνει την καλλιέργεια της αίσθησης του ανήκειν και της προσωπικής αξίας.

Κάθε πτυχή, αν και μοναδική, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις άλλες. Μια ολιστική προσέγγιση για την προώθηση της ευημερίας των εργαζομένων εκτείνεται πέρα από τους εργαζόμενους και περιλαμβάνει οικογένειες, επιχειρήσεις και κοινότητες. Ως αποτέλεσμα, η ευημερία κρατά τον εργαζόμενο στο επίκεντρο και είναι πραγματικά ενσωματωμένη σε όλο το φάσμα της οργανωτικής κουλτούρας.

Ποια είναι η επιχειρηματική αξία της ευημερίας των εργαζομένων

Οι κοινωνικές αναταραχές, η κλιματική αλλαγή και η οικονομική αβεβαιότητα έχουν επιταχύνει την ανάγκη των εργοδοτών να υποστηρίζουν ενεργά την ευημερία των εργαζομένων.

Μετά από εκτενή έρευνα, έχουμε ως αποτέλεσμα ότι οι οργανισμοί με υψηλότερα επίπεδα ευημερίας επιτυγχάνουν:

 • Καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα
 • Υψηλότερα επίπεδα αφοσίωσης των εργαζομένων
 • Μεγαλύτερα κέρδη
 • Μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών
 • Λιγότερα περιστατικά σε θέματα ασφάλειας

Οι εργαζόμενοι που είναι σωματικά, οικονομικά, συναισθηματικά και κοινωνικά ασφαλείς είναι πιο αφοσιωμένοι και παραγωγικοί.

Οι εργοδότες παραμένουν προσηλωμένοι στα προγράμματα ευημερίας των εργαζομένων τους και εξελίσσουν την προσέγγισή τους, ώστε να ενσωματώσουν την ευημερία στην κουλτούρα των οργανισμών τους.

Πώς ξεκλειδώνετε την επιχειρηματική αξία της ευημερίας των εργαζομένων

Κατανοώντας την τρέχουσα προσέγγισή σας και διατηρώντας τη ως γνώμονα, θέτουμε σαφείς στόχους και αναπτύσσουμε μια στρατηγική για την επίτευξη του οράματός σας.

Πως συνεργαζόμαστε μαζί σας:

Ανακαλύπτουμε

Σας βοηθούμε να προσδιορίσετε την τρέχουσα κατάστασή σας και το όραμά σας για την ευημερία των εργαζομένων, λαμβάνοντας πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ηγετικών προσώπων και των υπαλλήλων.

Σχεδιάζουμε

Σας βοηθούμε να αναπτύξετε και να σχεδιάσετε μια στρατηγική ευημερίας των εργαζομένων που είναι η καταλληλότερη για τον σκοπό του οργανισμού σας μέσω ανάλυσης προτεραιοτήτων και ευκαιριών.

Εκτελούμε

Σας βοηθούμε να δημιουργήσετε διαφοροποιημένες στρατηγικές και τακτικές για να εξοπλίσετε τους υπαλλήλους σας, ώστε να φέρουν τον καλύτερο εαυτό τους στη δουλειά.

Παρακολουθούμε

Σας βοηθούμε να μετρήσετε την επιτυχία της στρατηγικής ευημερίας των εργαζομένων σας αναπτύσσοντας ένα ευρύ σύνολο μετρήσεων που συνδέονται με την απόδοση της επιχείρησής σας και ενσωματώνονται στις αναφορές ESG.

Contact us