Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Λύση

Επενδύσεις

Οι θεσμικοί επενδυτές χρειάζονται χαρτοφυλάκια προσαρμοσμένα στους στόχους τους, χαμηλού κόστους, με μεγάλα κέρδη και ελεγχόμενο ρίσκο. Ως εταιρεία με δυνατότητα επενδύσεων σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία και με την κουλτούρα θεματοφύλακα οι ειδικοί μας στις επενδύσεις βοηθούν τους πελάτες μας για βέλτιστες επενδύσεις, έχοντας ως απώτερο στόχο την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόσμου των επενδύσεων.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Ανάμεσα στους πελάτες μας συγκαταλέγεται ευρύ φάσμα θεσμικών επενδυτών, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, κρατικά επενδυτικά ταμεία, κρατικά ταμεία, εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, χορηγίες και ιδρύματα. Η επιτυχία μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά μας να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν:

  • Εξουσιοδοτημένες επενδύσεις (Ανάθεση σε διευθυντή επενδύσεων): Η ομάδα μας σχεδιάζει λύσεις για την ανάθεση των ευθυνών από την πλευρά των πελατών για την πραγματοποίηση στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων, διατηρώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο και την λήψη αποφάσεων σε σημαντικούς τομείς. Οι λύσεις μας διέπονται από τις καλύτερες επενδυτικές ιδέες, υποστηριζόμενες από ενδελεχή έρευνα και ισχυρή εφαρμογή. Διαχειριζόμαστε πάνω από 119,6 δις $ σε περιουσιακά στοιχεία σε όλον τον κόσμο (με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2018), στοχεύοντας σε ελάχιστα ρίσκα και μεγαλύτερα κέρδη. 
  • Πόροι και Στρατηγικές: Διαχειριζόμαστε χαρτοφυλάκια ειδικών για λογαριασμό των πελατών μας εφαρμόζοντας μία ανοιχτή δομή προς τις εναλλακτικές, τα μη ρευστά περιουσιακά στοιχεία, την πίστωση, τα περιουσιακά στοιχεία πάγιου εισοδήματος και μετοχές. Έχουμε επίσης δημιοργήσει ένα κοινό ταμείο περιουσιακών στοιχείων που βοηθά τους πελάτες μας στις επενδύσεις στις αγορές και τους διαχειριστές, κάτι το οποίο δεν ήταν προσιτό ή και ακριβό. 
  • Επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες: Συμβουλεύουμε σχετικά με κρίσιμες ευθύνες κατόχων περιουσιακών στοιχείων όπως στόχους και πιστεύω , σχέδια διαχείρισης κινδύνου, τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων και προϋπολογισμό κινδύνου,διόρθωση χαρτοφυλακίου και επιλογή διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων τρίτων. Η ομάδα μας Αναζήτησης Διαχειριστή ειδικεύεται στην ανεύρεση, αναζήτηση και παρακολούθηση εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων τις οποίες θεωρούμε ως τις καλύτερες στον κόσμο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα συνήθων αλλά και εναλλακτικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. 

Η καινοτομία μας χαρακτηρίζει. Προσπαθούμε συνεχώς και ενεργά να παρέχουμε τις καλύτερες και τις πιο καινοτόμες ιδέες στους πελάτες μας, από την παγκόσμια εμπειρία μας και την ειδική ομάδα Βλέμμα στο μέλλον.

Contact us