Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Λύση

Αποζημίωση εκτελεστικών στελεχών

Η WTW προσφέρει συμβουλές για παροχές με βάση την έρευνα και τη στρατηγική από ειδικούς ώστε να βοηθήσει τις εταιρείες να εξισορροπήσουν τις δυνατότητες των υπαλλήλων με τα ρίσκα διαχείρισης και να δοθεί ώθηση στις επιδόσεις της επιχείρησης.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Το πώς οι αμοιβές των στελεχών καθορίζονται, διαχειρίζονται και επικοινωνούνται αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα. Τα προγράμματα μισθοδοσίας των εκτελεστικών στελεχών είναι πολυπλοκότερα και υπό στενό έλεγχο. Η WTW προσφέρει συμβουλές για παροχές με βάση την έρευνα και τη στρατηγική από ειδικούς ώστε να βοηθήσει τις εταιρείες να εξισορροπήσουν τις δυνατότητες των υπαλλήλων με τα ρίσκα διαχείρισης και να δοθεί ώθηση στις επιδόσεις της επιχείρησης.

Είτε συνεργαζόμαστε με τη διεύθυνση, το συμβούλιο ή και τα δύο, οι πελάτες βασίζονται πάνω μας για για να εφαρμόσουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Τους παρέχουμε βοήθεια στην εξισορρόπηση των συμφερόντων των βασικών μελών και στη συμφωνία μισθών υπό στενό έλεγχο από τους μετόχους, τις κανονιστικές αρχές και άλλους. Προσφέρουμε στον οργανισμό σας εμπεριστατωμένες αναλυτικές πληροφορίες, πρώτης τάξεως στοιχεία ανταγωνισμού και ένα Ανθρώπινο Δυναμικό αφοσιωμένων, έμπειρων συμβούλων αναφορικά με τις αμοιβές εκτελεστικών στελεχών που υποστηρίζονται από το πλαίσιο μας των «Καθοδηγητικών Αρχών».

Τι κάνει την WTW να ξεχωρίζει

Προσφέρουμε ένα εύρος πηγών και τεχνογνωσίας μέσα από τις πιο ευρείες πρακτικές παγκοσμίως αναφορικά με τις αμοιβές εκτελεστικών στελεχών. Οι εξειδικευμένες μας ομάδες συμβούλων ανα τον κόσμο δουλεύουν μαζί ως μία, ενώνοντας όλες μας τις εμπειρίες ώστε να προσφέρουμε:

  • Ευρεία τεχνογνωσία πάνω στον εκάστοτε τομέα, που προέρχεται από τους παραπάνω από 400 συμβούλους μας σε 35 πόλεις σε πέντε ηπείρους.
  • Ευρείες βάσεις δεδομένων μισθοδοσίας και λειτουργίες συγκεκριμένης αναζήτησης, προσφέροντας στους πελάτες δυνατότητες ολοκληρωμένης έρευνας και ανάλυσης.
  • Την κατάλληλη ισορροπία παγκόσμιας συνδεσιμότητας και πρακτικής εμπειρίας.
  • Μία διεπιστημονική προσέγγιση η οποία συνδυάζει την συμβουλευτική της WTW σε ανθρώπινους πόρους με παγκόσμια πρωτιά, δεδομένα και λύσεις πληροφορικής.
400
μέλη ομάδων | 35 πόλεις| 5 ήπειροι
4.5k+
συμμετέχοντες στις συγκριτικές μας αξιολογήσεις για τη μισθοδοσία εκτελεστικών στελεχών


Contact us