Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Λύση

Ενσωμάτωση και διαφορετικότητα

Για να αναπτυχθούν στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν μια υγιή εταιρική κουλτούρα, όπου η ενσωμάτωση και η διαφορετικότητα αποτελούν μέρος της εμπειρίας των ταλέντων και οι υπάλληλοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στην εργασία τους, μέσω της συνεργασίας, της παραγωγής ιδεών και της αύξησης της συνολικής αφοσίωσης, της παραγωγικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων. Η WTW μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την εταιρική κουλτούρα με τις υπηρεσίες μας ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Ο κόσμος μας αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα, με τεχνολογικές εξελίξεις, αλλαγές στα δημογραφικά στοιχεία και το εργατικό δυναμικό. Ο τρόπος εργασίας και οι άνθρωποι με τους οποίους εργαζόμαστε αλλάζουν και αυτοί, δημιουργώντας νέες προκλήσεις οι οποίες πρέπει να επιλυθούν σε λιγότερο χρόνο. Ωστόσο βρισκόμαστε σε ένα μοναδικό κομβικό σημείο, όπου ένα περιβάλλον με διαφορετικότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για ευρύτερη σκέψη και καινοτομία και οι συμμετοχικές κουλτούρες ανοίγουν την πόρτα σε ιδέες και θρέφουν ένα υγιές περιβάλλον όπου οι απόψεις μπορούν αν ακουστούν.

Για να ευδοκιμήσουν σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο, οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν μια υγιή εταιρική κουλτούρα, όπου η ενσωμάτωση και η διαφορετικότητα (Inclusion and Diversity - I&D) είναι ενσωματωμένες στην εμπειρία των ταλέντων και οι υπάλληλοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στην εργασία τους, μέσω της συνεργασίας και της παραγωγής ιδεών, συμβάλλοντας στην αύξηση της συνολικής δέσμευσης, των οικονομικών αποτελεσμάτων και της ευημερίας των εργαζομένων.

Προχωρώντας πέρα από τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις

Πέρα από τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, η ενθάρρυνση μίας υγειούς εταιρικής κουλτούρας είναι υψίστης σημασίας. Η WTW μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ή να ενισχύσετε μία κουλτούρα και προγράμματα υποστήριξης τα οποία βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη, τους στόχους και τις αξίες, ένα εργασιακό περιβάλλον ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας, όπου οι συνάδελφοι νιώθουν σεβασμό, υπερηφάνεια και αξία (με άλλα λόγια αξιοπρέπεια στην εργασία).

Πώς η ενσωμάτωση και η διαφορετικότητα αυξάνουν την απόδοση της εταιρείας

85%
των Διευθυνόντων Συμβούλων επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας αναφέρουν ότι τα κέρδη έχουν αυξηθεί.
Οι εταιρείες της λίστας Fortune 500 με μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια ξεπερνούν σε απόδοση τους ομοίους τους κατά
53%
σε θέματα ισότητας και 42% σε πωλήσεις.
Οι εταιρείες με υψηλά ποσοστά ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας έχουν
70%
περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν σε νέες αγορές και 45% περισσότερες πιθανότητες να αυξηθεί η αξία της μετοχής τους.

Sources: PwC's 2015 CEO survey; Catalyst; The Center for Talent Innovation


Κάνοντας την ενσωμάτωση και την διαφορετικότητα αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας των ταλέντων και της αξίας των ταλέντων

Οι εταιρείες οι οποίες αντιλαμβάνονται την πραγματική σημασία ενός εργατικού δυναμικού ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας, έχουν την ευκαιρία να αναλογιστούν την τρέχουσα εμπειρία τους στον τομέα των ταλέντων και τη γενική πρόταση περί αξίας των ταλέντων. Η WTW βοηθά τις επιχειρήσεις να φτάσουν πέρα από την απλή συμμόρφωση στους κανόνες, εξετάζοντας πιο προσεκτικά τα ερωτήματα σχετικά με την ενσωμάτωση και την διαφορετικότητα υπό το πρίσμα του σκοπού, της εργασίας, των ανθρώπων και των συνολικών αμοιβών.

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να απαντήσουν τα δύσκολα ερωτήματα I&D:

  • Σκοπός: Υποστηρίζει η επιχείρησή μου τις προσπάθειες για ενσωμάτωση και διαφορετικότητα; Αποτελεί η ενσωμάτωση και διαφορετικότητα μέρος του σκοπού μας και των αξιών μας; Για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, είναι μέρος των δεσμεύσεων των ομάδων υποστήριξης των εργαζομένων και/ή των μετρήσεων της βιωσιμότητας;
  • Εργασία: Υπάρχουν για εμένα ισότιμες ευκαιρίες ανάπτυξης; Υπάρχει ασυνείδητη μεροληψία; Υπάρχει στις ομάδες διαφορετικότητα;
  • Άνθρωποι: Η εταιρεία προσελκεί και διατηρεί τα σωστά ταλέντα, ειδικά από σημαντικά δείγματα ταλέντων; Αισθάνομαι ότι μπορώ να είμαι ο εαυτός μου στη δουλειά; Είναι ασφαλές να λέω τη γνώμη μου;
  • Ολοκληρωμένα συστήματα αμοιβών: Η εταιρεία μου παρέχει προνόμια, ή πρόσβαση σε αυτά, σε όλα τα τμήματα του ανθρώπινου δυναμικού τα οποία ανταποκρίνονται στη θέση τους ή στη θέση που θέλουν να αποκτήσουν; Η εταιρεία μου υποστηρίζει προγράμματα και μέτρα ισότιμων αμοιβών;

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να δημιουργήσετε μία εμπειρία που όχι μόνο ανταποκρίνεται στη σημερινή θέση των υπαλλήλων σας αλλά και που τους βοηθά να φτάσουν εκεί που θέλουν μελλοντικά (μέσω εξατομίκευσης, επιλογής, μέτρα για ευέλικτη εργασία και πολλά άλλα).

Πόσο σημαντική είναι η ενσωμάτωση και η διαφορετικότητα στις σημερινές επιχειρήσεις;

71%
των επιχειρήσεων παγκοσμίως έχουν διαδικασίες για την αποφυγή της μεροληψίας κατά την πρόσληψη
41%
των επιχειρήσεων της βόρειας Αμερικής δηλώνουν ότι η φυλετική ισότητα στις αμοιβές αποτελεί όλο και πιο σημαντικό σημείο αποφάσεων (UK 58%, EMEA 39%)
56%
των επιχειρήσεων παγκοσμίως έχουν θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την εξάλειψη της μεροληψίας στις προαγωγές.

Πηγή: 2018 Getting Compensation Right Global Pulse Survey 2018

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες μας στις ίδιες στρατηγικές, πολιτιστική ενίσχυση και βέλτιστες πρακτικές για την ενσωμάτωση και τη διαφορετικότητα ακριβώς όπως τις εφαρμόζουμε στην WTW, αναγνωρίζοντας ότι δεν σταματάμε εδώ. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εξελιχθείτε και να προσαρμοστείτε με τα παρακάτω:

  • Μέσω εντοπισμού προβλημάτων και επανασχεδιασμού των προγραμμάτων προνομίων και αμοιβών όπως αναλύσεις του συστήματος ικανοποιητικών και δίκαιων πληρωμών καθώς και παροχής προνομίων με στοχοθετική κατεύθυνση με σκοπό την εξασφάλιση της συμμετοχής στα Total Rewards (Ολική Επιβράβευση).
  • Συνεδρίες σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού και σχεδιασμός ενσωμάτωσης ταλέντων και προγραμμάτων διαδοχής.
  • Διαχείρηση του αντίκτυπου των αλλαγών πολιτικής και στρατηγικών και παροχή συμβουλών για την δέσμευση των υπαλλήλων.
  • Διαχείρηση της εφαρμογής ενσωμάτωσης και διαφορετικότητας με την εμπειρία μας σε διαχείρηση αλλαγών και υποστήριξη επικοινωνίας.

Ακόμα και μέσω του εκσυγχρονιστικού του συστήματος αμοιβών και των προγραμμάτων προνομίων, καθώς και μέσω της διερεύνησης στρατηγικών ενσωμάτωνσης προγραμμάτων ευζωίας και αξιολόγησηςτου εργασιακού μέλλοντος, πιστεύουμε ότι προωθώντας υγιή εταιρική αντίληψη, που διαπνέεται από τις έννοιες της ενσωμάτωσης και της διαφορετικότητας θα υπάρξει μέγιστος αντίκτυπος στην σημερινή εμπειρία της αριστείας και θα αποδειχθεί η δέσμευση προς έναν κοινό σκοπό και αντίστοιχη ενίσχυση του εργασιακού δυναμικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούμε να σας βοηθήσομε με την στρατηγική σας I&D, την προσέγγιση και τα προγράμματα.

Contact us