Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Επιχειρηματικός τομέας

Κατασκευές

Η WTW προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης ρίσκων, ασφάλισης και αντασφάλισης για τον τομέα των κατασκευών. Οι σχεδιαστές και οι κύριοι των έργων επωφελούνται από την γνώση μας της γεωγραφίας της αγοράς και την πλήρη υποστήριξη μέσω των εξειδικευμένων προϊόντων και λύσεων για τους κινδύνους που αφορούν τον κατασκευαστικό τομέα και από τις λύσεις που διατίθενται από το κέντρο μας Global Construction Centre of Excellence.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Οι ειδικοί μας στις κατασκευές έχουν έναν στόχο: να λύσουν τα προβλήματα των πελατών σχετικά με τους κινδύνους, τόσο τους υπάρχοντες, όσο και τους μελλοντικούς. Οι λύσεις μας ποικίλλουν από εξατομικευμένες αξιολογήσεις ρίσκων έως προγράμματα μεταφοράς κινδύνων κατά παραγγελία. Με την ομάδα μας επί τόπου και την υποστήριξη του κέντρου μας Global Construction Centre of Excellence, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς ότι θα κατανοήσουμε τι ακριβώς χρειάζεστε για να είστε ήσυχοι.

Το εύρος των προϊόντων μας τα οποία προσφέρουμε σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις περιλαμβάνει:

 • Ετήσια παγκόσμια προγράμματα για κατασκευαστικές ομάδες
 • Προγράμματα ασφάλισης συντονισμένων από τον Κύριο του έργου (OCIPs) μοναδικών και μη επαναλαμβανόμενων ειδικών καλύψεων.
 • Ασφαλιστικό πρόγραμμα υπό τον έλεγχο του εργολάβου (CCIP)
 • Ετήσια ασφάλιση εργολάβου
 • Ασφαλιστικό πρόγραμμα υπό τον έλεγχο του κυρίου του έργου (OCIP)
 • Επαγγελματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμβουλευτικής στον τομέα των κατασκευών
 • Κάλυψη εξοπλισμού και εργοταξίου
 • Υπάρχουσες κατασκευές
 • Κατά παντός κινδύνου Εργολάβου / Ανέγερσης
 • Καθυστέρηση στην εκκίνηση
 • Αστική Ευθύνη εργοδότη / κατασκευαστή
 • Κρυφά ελαττώματα / Εγγενή ελαττώματα
 • Μη αμέλεια (JCT 6.5.1)
 • Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών υπεργολάβου
 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων / Αστική Ευθύνη προϊόντων
 • Ασφαλίσεις Εγγυήσεων καλής εκτέλεσης

Η αποστολή μας είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις κατασκευαστικές εταιρίες κυριολεκτικά σε κάθε περίπτωση κινδύνου.

Contact us