Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Λύση

Το μέλλον της εργασίας

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του εργασιακού περιβάλλοντος, ο συρικνούμενow υποδιπλασιασμός των ικανοτήτων και η εμφάνιση της μη μόνιμης εργασίας ανατρέπουν τις παραδοσιακές έννοιες της εργασίας. Η WTW βοηθά τις επιχειρήσεις στην πορεία τους σε έναν εργασιακό κόσμο που αλλάζει διαρκώς, μέσω ενός συνδυασμού συμβουλευτικών υπηρεσιών, ιδιόκτητων δεδομένων και λογισμικού.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Βρισκόμαστε στην αρχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, αυτής που υπόσχεται να αλλάξει τον κόσμο για πάντα. Ο οργανισμός σας είναι έτοιμος;

Η θεαματική άνοδος της δύναμης των υπολογιστών, μεταβάλλει την εργασία με συγκεκριμένους τρόπους, θολώνοντας τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στον φυσικό, ψηφιακό και βιολογικό κόσμο. Η πρόοδος σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική είναι τεράστια σε σχέση με το παρελθόν. Οι τομείς αυτοί ήδη διαταράσσουν τα νερά σε σχεδόν όλους τους τομείς σε κάθε χώρα, με σημαντικές επιπτώσεις στη δουλειά και τις θέσεις εργασίας. Τα αποτελέσματα ποικίλλουν, από τη σημαντική αύξηση θέσεων εργασίας έως στην μετατόπιση εργασίας, από την αύξηση της παραγωγικότητας έως στην αύξηση της διαφοράς ικανοτήτων.

Σε ένα ψηφιακά διαταραγμένο εργασιακό περιβάλλον, η εργασία αποδομείται σε διαφορετικά καθήκοντα τα οποία μπορούν να αποδοθούν σε υπαλλήλους και μη οπουδήποτε στον κόσμο ή να μοιραστούν ανάμεσα σε ανθρώπους και μηχανές ανάλογα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία.

Ανταπόκριση στην πρόκληση του νέου εργασιακού οικοσυστήματος

Η προσφορά μας για το εργασιακό μέλλον προσφέρει βοήθεια στους οργανισμούς ως προς το πώς, πού και ποιος εκτελεί την εργασία, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοματοποίησης. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των νέων τρόπων εργασίας, ταυτοποιώντας τις αναδυόμενες ικανότητες και τα στοιχεία που ενδυναμώνουν την δέσμευση από την πλευρά του ανθρώπινου δυναμικού: υπάλληλοι, ανεξάρτητοι και ομάδα εργαζομένων

Παρέχουμε προσεγγίσεις και εργαλεία που σας βοηθούν στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων σχετικά με το μέλλον της εργασίας:

  • Ανάλυση εργασίας: Ανάλυση της εργασίας στον οργανισμό σας με σκοπό την αποδόμηση των θέσεων εργασίας και την ανάλυση νέων εναλλακτικών.
  • Στρατηγική εργασίας: Καθορισμός νέου τρόπου εργασίας (π.χ. αναδόμηση των θέσεων εργασίας, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική).
  • Δομή εργασίας: Ανάπτυξη κύριας δομής και προσέγγιση διαφόρων επιπέδων για τις θέσεις εργασίας, την δουλειά και την διαφύλαξη των ικανοτήτων.
  • Αγορά εργασίας: Δημιουργία πλατφόρμας για τέλεια αντιστοιχία των ικανοτήτων εντός και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Τρόποι ανανέωσης ικανοτήτων: Εγγύηση συνεχούς ανανέωσης των ικανοτήτων σύμφωνα με την εναλασσόμενη ζήτηση.
  • Πρόταση αξίας ταλέντων: Συνδυασμός ανταμοιβών με μεταβαλλόμενη ζήτηση ικανοτήτων και μέσων μέσω των οποίων πραγματοποιείται η εργασία ώστε να επιτευχθεί δέσμευση όλων των τύπων ικανοτήτων, υπαλλήλων και μη.

Νέες ηγετικές προσδοκίες

Καθώς η τεχνολογία εξακολουθεί να εισχωρεί στον χώρο εργασίας, αναμένεται από τους διευθύνοντες να λειτουργούν εν μέσω ασάφειας και αλλαγής χωρίς την επίσημη ισχύ η οποία κανονικά συνοδεύει τη διαχείριση μόνιμων υπαλλήλων σε παραδοσιακό οργανισμό. Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού παίζει σημαντικό ρόλο συνεργασίας με τους ηγέτες της επιχείρησης και τους διευθύνοντες ώστε να καθοριστεί ο καλύτερος τρόπος για να πραγματοποιηθεί η εργασία καθώς η τεχνολογία σημειώνει προόδους και καθώς αυξάνεται η πρόσβαση σε διάφορα είδη εργασίας.

Βοηθάμε οργανισμούς στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων που χρειάζονται σε αυτό το νέο εργασιακό οικοσύστημα. Παρέχουμε εργαλεία και επιμόρφωση σε τομείς από την απόκτηση ικανοτήτων έως την διαχείρηση απόδοσης για την προσέλκυση, τη δέσμευση και την παραμονή των ατόμων με ικανότητες σε όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων.

Η ευκαιρία

Στην WTW, προσεγγίζουμε τις προκλήσεις σχετικά με το εργασιακό μέλλον ως ευκαιρίες βασισμένες στα δεδομένα και την έρευνα. Δεν μένουμε στις κινδυνολογικές θεωρίες περί αυτοματοποίησης της εργασίας, βοηθάμε τους οργανισμούς στο πώς η συνεργασία ανθρώπου και μηχανής μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη αποδοτικότητα ενώ ταυτόχρονα πιο ικανοποιητική εργασία για τους ανθρώπους.

Contact us