Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λύση

Περιβαλλοντικά

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και οι συναφείς απώλειες τρίτων απειλούν την οικονομική ευμάρεια των οργανισμών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προστατεύουν τους ισολογισμούς τους από ανασφάλιστα, μή προυπολογισμένα άδηλα έξοδα εκτός προϋπολογισμού τα οποία σχετίζονται με υποχρεώσεις καθαρισμού του περιβάλλοντος, πιθανές μακροπρόθεσμες ευθύνες, αξιώσεις σχετικά με τοξικά απόβλητα, ζημιές τρίτων (σωματική/υλική βλάβη) ή/και έξοδα υπεράσπισης τα οποία προέρχονται από ευρεία γκάμα περιβαλλοντικών κινδύνων.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Από καιρό στην κορυφή της αγοράς, η εμπειρία μας σε θέματα περιβάλλοντος παρέχει τεχνογνωσία για ασφάλειες, εξειδικευμένη γνώση της αγοράς, τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες υπεράσπισης σε περίπτωση αξιώσεων.

Οι εξειδικευμένοι σε περιβαλλοντικούς κινδύνους ειδικοί και μεσίτες της εταιρείας μας βοηθούν τους πελάτες στον σχεδιασμό, την διαπραγμάτευση και την προσφορά ανταγωνιστικών ασφαλιστικών προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνου με φορείς οι οποίοι ταιριάζουν στο προφίλ κινδύνου του εκάστοτε πελάτη. Αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση επιτυγχάνεται με ευνοϊκούς όρους, ανταγωνιστικές τιμές και με γερές βάσεις διαπραγματεύσεων για δύσκολες αξιώσεις.

Είμαστε ένας καινοτόμος όμιλος στον τομέα των ασφαλειών που διαθέτει εξειδίκευση στην περιβαλλοντική ευθύνη, καθώς και την αναγκαία γνώση και εμπειρία για την κατανόηση και την πρόβλεψη των ειδικών περιβαλλοντικών κινδύνων για κάθε επιχείρηση.

Εξυπηρετούμε χιλιάδες πελάτες διάφορων μεγεθών σε παγκόσμιο επίπεδο, από μεσαίες εταιρείες έως παγκόσμιες επιχειρήσεις αξίας δισεκατομμυρίων σε διάφορους τομείς όπως:

  • Χημική βιομηχανία
  • Εμπορικά ακίνητα
  • Εξυγίανση μολυσμένων περιοχών
  • Εργολαβίες
  • Κατασκευές
  • Ενέργεια
  • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
  • Υγειονομική περίθαλψη
  • Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
  • Διαχείριση αποβλήτων

Η ομάδα μας μπορεί να ταυτοποιήσει την έκθεση σε κινδύνους και να συμβάλει στην ποσοτικοποίησή της, να βοηθήσει στη μετρίαση του οικονομικού αντίκτυπου και να παράσχει στήριξη στην ανάπτυξη πρακτικών ελέγχου κινδύνων και ασφαλής μεταφορά κινδύνων, αλλά και στην παροχή εναλλακτικών προσεγγίσεων για κάλυψη.

Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η ασφάλιση παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου. Με σχετικά ξεκάθαρη αντίληψη ανάληψης κινδύνων, πολύ ευέλικτα προϊόντα και ρεαλιστικές αλλά ανταγωνιστικές τιμές, δεν υπάρχει λόγος στην αγορά του σήμερα για ανασφάλιστη περιβαλλοντική ζημία.

Contact us