Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Υπηρεσία

ESG και Βιωσιμότητα – Διακυβέρνηση

Με καλή διακυβέρνηση, οι προσπάθειες για την υποστήριξη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων είναι σίγουρα πως θα αποδόσουν.

Η διακυβέρνηση είναι το σημαντικότερο στοιχείο του ESG, διότι χωρίς καλή διακυβέρνηση, οι προσπάθειες για την υποστήριξη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων είναι πιθανό να αποτύχουν.

Καθώς οι εταιρείες υιοθετούν μια διευρυμένη θεώρηση των υπηρεσιών τους, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στις ατζέντες της διοίκησης και των διοικητικών συμβουλίων. Ο καπιταλισμός των ενδιαφερομένων μερών έχει γίνει μια από τις βασικές έννοιες που καθοδηγούν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες και τα διοικητικά συμβούλια βλέπουν το σκοπό και τις ευθύνες τους. Οι επενδυτές, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι ρυθμιστικές αρχές πιέζουν τις εταιρείες σχετικά με τις δεσμεύσεις τους σε θέματα όπως

  • Κλιματική αλλαγή
  • Ρύπανση και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
  • Ενεργειακή απόδοση
  • Ποικιλομορφία, ισότητα και ένταξη (DEI)
  • Ευημερία των εργαζομένων

Όλα αυτά ασκούν πίεση στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων να δράσουν, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν πελάτες και εργατικό δυναμικό. Η σωστή διακυβέρνηση, λοιπόν, είναι υψίστης σημασίας. Η διοίκηση πρέπει να λαμβάνει ορθολογικές, τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο καθορισμού προτεραιοτήτων, κατανομής πόρων και εκτέλεσης επενδύσεων.

Υπάρχουν τέσσερα βασικά ζητήματα που αποτελούν μέρος ενός προγράμματος καλής διακυβέρνησης:

Διακυβέρνηση και αποτελεσματικότητα του διοικητικού συμβουλίου

Οι εταιρείες με καλά λειτουργικά και αποτελεσματικά διοικητικά συμβούλια και ποικίλες εμπειρίες, δεξιότητες και στυλ διαχείρισης μπορούν να προφυλάξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους και να καθορίσουν σωστά τις προτεραιότητες του οργανισμού.

Βιώσιμες επενδύσεις

Βοηθάμε τις εταιρείες να αξιοποιήσουν κεφάλαια προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής προμηθευτών και της ένταξης ή του αποκλεισμού για συνταξιοδοτικές επενδύσεις.

Μετριασμός της μεταφοράς κινδύνου

Μπορούμε να βοηθήσουμε στον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την ποσοτικοποίηση και τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων και υποχρεώσεων για τους οργανισμούς και να τους βοηθήσουμε να αγοράσουν τις κατάλληλες ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Διαφάνεια και προτεραιότητες

Πιστεύουμε στη σημασία της διαφάνειας και μπορούμε να βοηθήσουμε στον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση των προτεραιοτήτων βιωσιμότητας, των στόχων και των αντισταθμιστικών μέτρων ESG, καθώς και στην ευθυγράμμιση με την απόδοση και τις ανταμοιβές.

Contact us