Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Υπηρεσία

ESG και Βιωσιμότητα - Περιβάλλον

Η ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σας για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) με τη Συμφωνία του Παρισιού απαιτεί πρακτικές λύσεις προσαρμοσμένες στις πολύπλοκες ανάγκες σας.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες του ESG είναι στενά συνδεδεμένοι με τη σωστή διακυβέρνηση. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά τη διαφάνεια και τη διαχείριση των φυσικών και ανθρώπινων κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.

Παρέχουμε επιπλέον αξία προσφέροντας το πλήρες φάσμα λύσεων για τον κλιματικό κίνδυνο, βοηθώντας σας από την κατανόηση και τη μέτρηση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή έως την εφαρμογή αλλαγών στις λειτουργίες και την οργάνωση ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες του ESG.

Είναι σημαντικό για τους εργοδότες να αναλάβουν δράση όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα σημερινά ενδιαφερόμενα μέρη απαιτούν δράση για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών φορέων, των ρυθμιστικών αρχών, των επενδυτών, των πελατών και των εργαζομένων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ανάλυση δεδομένων, διαχείριση κλιματικών αλλαγών, στρατηγική επικοινωνίας, διατήρηση εργαζομένων και τακτικές αποζημίωσης.

Κλιματικός κίνδυνος και ανθεκτικότητα

Συνεργαζόμαστε με εταιρείες για την αξιολόγηση, την ποσοτικοποίηση και τη διαχείριση των φυσικών κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Σχεδιασμός της μετάβασης σε ένα καθαρότερο μέλλον

Βοηθούμε τις εταιρείες να δημιουργήσουν τη σωστή στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να χαράξουν μια υπεύθυνη πορεία μετάβασης προς την επίτευξη επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων που αφορούν το περιβάλλον.

Κυκλική οικονομία

Στρέφουμε τους οργανισμούς από την προσέγγιση "όλα καταλήγουν σε απόβλητα" σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο με επίκεντρο τη μείωση των αποβλήτων.

Βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού

Βοηθούμε στον εντοπισμό αξιόπιστων αλυσίδων εφοδιασμού που ικανοποιούν ηθικές πρακτικές και πρότυπα επιλογής προμηθευτών.

Contact us