Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Service

Pensionsmægler

I WTW får I hjælp fra uvildige pensionsmæglere, der har dyb indsigt i pensionsmarkedet, og som rådgiver jer, så I får den firmapensionsordning, der bedst opfylder jeres behov, ønsker og krav.

Kontakt os

Som uvildig pensionsmægler hjælper vi vores kunder med at få den pensionsordning og sundhedsløsning, der passer bedst til deres behov, og vi bistår fra analyse og udbud til implementering og individuel rådgivning.

En firmapensionsordning skal skræddersyes, så der er balance mellem attraktive opsparings- og forsikringsbetingelser på den ene side og omkostninger og risici på den anden side. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvordan den optimale firmapensionsordning ser ud, og det er derfor i fokus fra start, når vi hjælper jer med at få den firmapensionsordning, der er bedst for jer – og i særdeleshed for jeres medarbejdere.

Transparens og overblik

Vi kender produkterne og vilkårene i de forskellige pensionsselskaber, og vi bruger vores indsigt til at skabe transparens, så I har overblik over de ordninger, der er relevante for jer. Vi ved også, hvad det kræver at opnå den ønskede firmapensionsordning, og det rådgiver vi jer om, inden vi forhandler med pensionsselskaberne på jeres vegne.

Når den rette pensionsordning er valgt, hjælper vi jer med at implementere den i jeres virksomhed, så medarbejderne får forståelse for ordningen og mest muligt ud af de penge, de sparer op til deres pension.

Som jeres pensionsmægler varetager vi jeres firmapensionsordning gennem:

 • Analyse
  Indsigt i jeres forretning, mål og krav bliver sammenholdt med data, som vi indsamler fra jeres nuværende pensionsselskab og forsikringsselskab
 • Udbud
  Som jeres pensionsmægler hjælper vi jer med kravspecifikationen, gennemførelsen af udbud og rådgiver jer om de forskelle, der er mellem pensionsselskaberne og deres tilbud. Vi er med hele vejen gennem udbuddet – fra den indledende analyse og behovsafklaring til slutforhandling.
 • Implementering
  Der er en række områder, der er særligt vigtige at have fokus på, når en ny pensionsordning skal implementeres. WTW gør brug af de kommunikationskanaler og virkemidler, der bedst understøtter implementeringen i den konkrete virksomhed – og med fokus på de dele af firmapensionsordningen, som medarbejderne har størst interesse i.
 • Service
  Vi tilbyder løbende service og samarbejde med virksomhedens HR-afdeling for at sikre, at pensionsordningen stadig matcher markedet og virksomhedens konkrete behov. Som en del af denne service bistår vi også HR ved længerevarende sygemelding og i skadesager. Vi går i dialog med jeres forsikringsselskab for at sikre, at medarbejderen får adgang til kvalificeret rådgivning og behandling, og at der opnås den berettigede erstatning. Det er et område, hvor vi bruger vores specialviden inden for blandt andet forsikringer og sociallovgivning.
 • Rådgivning
  Vi tilbyder specialiseret, uvildig rådgivning om pension til virksomhedens medarbejdere. Rådgivningen sikrer, at jeres medarbejdere altid har mulighed for at få tilpasset deres ordning til deres individuelle behov – også når der sker ændringer i deres liv – så de altid har den bedste løsning i forhold til deres pensionsordning og forsikringsdækninger.

Som pensionskunde i WTW har I som virksomhed også mulighed for at få adgang til vores særlige rådgivning målrettet seniormedarbejdere og vores specialiserede rådgivning om blandt andet formue og privatøkonomi.

Contact us